Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iulie /

Evoluţia justiţiei militare în România


Autor: Gheorghe Cosneanu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Elena Aramă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Cuvinte Cheie

justiţie militară, colegiul militar, instanţă militară, procuratură militară, tribunal militar, închisoare militară, infracţiuni comise de militari, infracţuni contra ordinii şi disciplinei militare, infracţiuni pe câmpul de luptă, infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare, pedepse şi sancţiuni aplicate militarilor, procedură judiciară, principii de organizare, minister public, primă instanţă, instanţă de apel, instanţă de recurs

Adnotare

Strânsa legătură dintre viaţa socială şi drept se explică prin faptul că studierea dreptului în dezvoltarea sa istorică, indiscutabil, reprezintă cunoaşterea istoriei statului şi a poporului.

Teza de doctorat este dedicată justiţiei militare şi este împărţită, în trei capitole, în concordanţă cu periodizarea dreptului românesc, în care sunt analizate organizarea, competenţa şi evoluţia instituţiei justiţiei militare.

În primul capitol sunt prezentate elementele justiţiei militare în perioada antică şi evul mediu, în al doilea- justiţia militară în epoca modernă, iar în al treilea – sunt analizate măsurile legislative pe drumul atingerii standardului contemporaneităţii.

Referindu-ne la principalele etape ale dezvoltării statului şi dreptului, considerăm că se evidenţiază ca parte componentă armata şi militarii.

Militarul a avut şi are o dublă calitate- de cetăţean şi soldat. În calitate de cetăţean militarul se subordonează normelor comune tuturor, ca soldat are mari obligaţii şi trebuie să aibă un comportament bine definit care este reglementat de legi speciale şi care adesea se deosebesc radical de celelalte norme comportamentale.

Unele omisiuni nesemnificative în viaţa civilă pot deveni importante în condiţiile vieţii militare.

Din aceste considerente în decursul istoriei s-a considerat necesar ca militarii care încalcă legea, să fie judecaţi de oameni care cunosc specificul vieţii de militar şi care au pregătire juridică şi militară.

Aceşti specialişti pot lua măsuri de pedepsire dintre cele mai adecvate şi astfel vor contribui nu numai la consolidarea instituţiei justiţiei militare, dar şi la capacitatea de apărare a statului.

Cei ce efectuează ancheta şi judecă, în astfel de cazuri, trebuie să acţioneze astfel încât să menţină permanenta încredere a subordonaţilor în competenţa organelor superioare, lucru ce constituie factor hotărâtor în păstrarea ordinii şi disciplinei militare.

În mod obiectiv, datele prezentate atestă faptul, că existenţa justiţiei militare nu contravine principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi că starea nefavorabilă a justiţiei militare în regimul totalitar se explică nu prin esenţa instituţiei ci prin esenţa regimului, care a folosit instituţia militară în scopuri politice, ca de altfel şi în cazul altor instituţii ale statului.

Cuprins


CAPITOLUL I Elemente ale justiţiei militare în perioada antică şi medievală
 • 1.1. Organizarea militară şi premisele justiţiei militare în statul dac şi în provincia romană dacia
 • 1.2. Justiţia militară în moldova, ţara românească şi transilvania în evul mediu
 • 1.2.1. Pentru judecătoria or vel spătar şi ot vel agă
 • 1.3. Apariţia regimentelor grănicereşti
 • 1.3.1.Organizarea judiciară militară şi pedepsele ce se aplicau grănicerilor
 • 1.4. Justiţia militară în epoca regulamentelor organice
 • 1.4.1. Regulamentele ostăşeşti din 1831-1832 din ţara românescă şi moldova şi condica penală ostăşească
 • 1.4.2. Organizarea judiciară militară şi procedura conform condicii ostăşeşti
 • 1.4.3. Probleme de justiţie militară în suplimentul pentru împresurare şi legea stării de asediu

CAPITOLUL II Constituirea justiţiei militare în perioada modernă
 • 2.1 Unirea principatelor şi problemele justiţiei militare în epoca constituirii sistemului de drept modern
 • 2.1.1. Instanţele judiciare militare şi procedura înaintea lor conform justiţiei militare din 1837
 • 2.1.2. Organizarea judiciară militară pe timp de război
 • 2.2. Organizarea şi competenţa organelor judiciare militare în baza codului justiţiei militare 1937
 • 2.2.1. Procedura de anchetă şi judecată în timp de război, pretorii militari
 • 2.3. Justiţia militară sub regimul comunist
 • 2.3.1. Instanţele militare judiciare şi procedura în faţa lor, conform legii 7/1952
 • 2.3.2. Justiţia militară organizată în baza legilor nr.58/1968 şi 60/1968 privind organizarea judecătorească şi a procuraturii r.s.r

CAPITOLUL III Încercări de aliniere a justiţiei militare române la standardele europene
 • 3.1. Restructurarea justiţiei militare după revoluţia din decembrie 1989
 • 3.2. Justiţia militară în baza legii 54/1993 privind organizarea înstanţelor şi parchetelor militare
 • 3.2.1.Aspecte generale cu privire la magistraţii militari
 • 3.2.2. Organelel judiciare militare şi competenţa lor
 • 3.2. 3.Parchetele militare
 • 3.2.4 Instanţele judecătoreşti militare în republica moldova şi din spaţiul exsovietic