Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 24 februarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se oferă gradul ştiinţific.
Drept

Formula specialităţii.
Teoria Statului şi Dreptului este ştiinţa juridică fundamentală, conţine toate domeniile juridice şi le prezintă într-u mod generalizat.

Istoria statului şi dreptului şi istoria doctrinelor politice şi de drept sunt ştiinţe istorico-juridice care cercetează aspecte istorice şi filozofice ale fenomenului juridic evoluţia acestuia şi a concepţiilor marilor gânditori (filosofi, jurişti, sociologi etc.)despre drept.

Direcţii de cercetare.

Istoria statului şi dreptului.

Statul şi dreptul modern

Teoria statului şi dreptului

Istoria doctrinelor politice şi de drept.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Investigarea fenomenului juridic în cadrul specialităţii 12.00.01 reprezintă o activitate complexă şi multilaterală care este posibilă doar în rezultatul realizării unor conexiuni directe şi indirecte cu toate celelalte specialităţi juridice.

În mod special 12.00.01 este apropiată de specialitatea 12.00.02 – drept constituţional şi administrativ. Tematica teoriei statului , a Constituţiei, a evoluţiei constituţionale, sunt domenii comune de cercetare ale specialităţilor 12.00.01.şi 12.00.02 delimitarea se face doar prin metodele de investigare a materialului şi modalităţile de prezentare a rezultatelor cercetărilor.

Specialitatea 12.00.10- drept internaţional public investighează raporturile juridice de drept internaţional ceea ce interesează şi specialitatea 12.00.01.Mai ales sunt comune domeniile corelaţiei dreptului naţional –internaţional şi comunitar, protecţia juridică a drepturilor omului la nivel naţional , regional şi internaţional , delimitându-ne prin metode de cercetare şi modalităţi de prezentare a rezultatelor investigaţiilor.

Ceea mai modernă şi recentă tendinţă a ştiinţelor- interdisciplinaritatea –se exemplifică perfect în cadrul specialităţii 12.00.01.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Elena Aramă , doctor habilitat în drept, profesor universitar.
  2. Negru Boris,doctor în drept, conferinţiar universitar.
  3. Andrei Smochină, doctor habilitat în ştiinţe juridice, profesor universitar
  4. Dumitru Baltaga, doctor în drept, conferenţiar universitar
Recenzenţi
  1. Avornic Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar
  2. Fiodorov Grigore, doctor în drept, conferinţiar universitar.