Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectul juridic şi supremaţia dreptului Uniunii Europene


Autor: Eugeniu Osmochescu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Victoria Arhiliuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

integrare europeană, Comunitate Europeană, Uniune Europeană, instituţii comunitare, drept comunitar, dreptul Uniunii Europene, efect direct, efect indirect, efect direct orizontal, efect direct vertical, supremaţia dreptului comunitar, aderarea la Uniunea Europeană, cadru instituţional de aderare, acquis communautaire, Acord de Parteneriat şi Cooperare

Adnotare

Lucrarea este dedicată unei dintre cele mai complexe probleme pe care o confruntă continentul european – crearea Comunităţilor Europene şi transformarea acestora în Uniune Europeană, incluzând majoritatea statelor. Ţinând cont de cele menţionate. Teza analizează tranziţia de la o integrare pură economică la una politică, incluzând politica monetară comună şi politica militară. Or de la începutul procesului de integrare există opinii şi teorii diferite asupra problemei. Federaliştii, funcţionaliştii şi neofuncţionaliştii au propus abordări diferite pentru eforturile comune.

Una din caracteristicile de bază ale dreptului Uniunii Europene ţine de delegarea funcţiilor suverane ale Statelor Membre către instituţiile comunitare, astfel UE obţinând o natură mai mult federalistă. Oricum, unul dintre principiile de bază ale dreptului Uniunii Europene este cel al subsidiarităţii.

Un alt principiu care guvernează dreptul Uniunii Europene este cel al efectului direct, doctrina căruia a fost desfăşurată primar de către Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), care a asumat în interpretarea Tratatelor, funcţii legislative.

Bazându-se pe principiul efectului direct, CEJ a dezvoltat doctrina supremaţiei dreptului Uniunii Europene asupra dreptului naţional al Statelor Membre. Un rol important în acest sens este jucat de către Comisie, supranumită „motor al integrării” şi „gardian al Tratatelor”. În calitate de premise pentru supremaţia dreptului Uniunii Europene au fost identificate cadrul juridic şi instituţional.

Cert că poziţia Statelor Membre vizavi de limitarea funcţiilor suverane, efectul direct şi supremaţia dreptului Uniunii Europene a fost rezervată, fapt bazat pe regulile generale ale dreptului internaţional public, conform cărora este la discreţia statelor de a decide asupra măsurilor necesare pentru implementarea normei internaţionale.

Ambiţia Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană a fost clar stabilită ca obiectiv fundamental al politicii externe. Astfel că măsurile necesare se află în derulare. În pofida celor menţionate se impune îmbunătăţirea cadrului instituţional şi juridic, astfel că exigenţele aqcuis communautaire sunt întrunite.

În baza analizei efectuate au fost formulate recomandări vizavi de întreprinderea măsurilor necesare la nivel de politică externă, politică interne ori având un caracter combinat.

Cuprins


CAPITOLUL I Integrarea europeană şi bazele dreptului comunitar – fundament al ordinii de drept a Uniunii Europene
 • 1.1 Evoluţia integrării economice spre cea politică şi crearea ordinii de drept comunitar
 • 1.2 Premisele pentru supremaţia dreptului Uniunii Europene

CAPITOLUL II Legislaţia comunitară şi efectul dreptului Uniunii Europene
 • 2.1 Legislaţia comunitară şi procesul legislativ
 • 2.2 Principiul subsidiarităţii
 • 2.3 Condiţiile efectului direct al normelor convenţionale comunitare
 • 2.4 Aplicabilitatea directă şi efectul direct al actelor internaţionale ale Uniunii Europene şi al dreptului comunitar derivat în contextul supremaţiei dreptului comunitar
 • 2.5 Alte metode de efect al dreptului comunitar derivat

CAPITOLUL III Supremaţia dreptului Uniunii Europene asupra dreptului intern al Satelor Membre
 • 3.1 Doctrina primatului dreptului Uniunii Europene
 • 3.2 Aplicarea dreptului Uniunii Europene: principiul eficacităţii şi remediile naţionale
 • 3.3 Problema supremaţiei dreptului comunitar în viziunea Statelor Membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL IV Republica Moldova in contextul aderării la Uniunea Europeană şi imperativele armonizării legislaţiei sale cu standardele Uniunii Europene
 • 4.1 Privire generală asupra raportului dintre dreptul naţional al Republicii Moldova cu cel internaţional
 • 4.2 Politici vizavi de aderarea la Uniunea Europeană
 • 4.3 Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC)