Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Federaţia Rusă în contextul proceselor politice internaţionale contemporane


Autor: Sergiu Nazaria
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2005
Consultant ştiinţific: Valentin Beniuc
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română
Adobe PDF document0.47 Mb / în rusă

Adnotare

După colapsul U.R.S.S. importanţa Rusiei în afacerile internaţionale brusc a scăzut. Însă efectele negative ale destrămării Uniunii Sovietice por fi compensate datorită creşterii economice şi stabilirii unor legături strânse cu statele C.S.I. Rusia este interesată în relaţii trainice şi reintegrare cu ţările „străinătăţii apropiate” din motive de securitate, economice, umanitare.

Astfel, cea mai importantă prioritate a politicii externe ruse rămâne consolidarea relaţiilor cu statele Comunităţii.

Federaţia Rusă rămâne cea de-a doua forţă nucleară pe Pământ şi continuă să joace un rol important în spaţiul euroasiatic. Actualmente P.I.B.-ul Rusiei este mai mic decât al Germaniei, Franţei, Italiei sau al Marii Britanii. Insă, spre deosebire de aceste ţări, într-un larg spaţiu geopolitic fără Rusia nu poate fi soluţionată nici o problemă. Astfel, deja din cauza aşezării sale geografice, Rusia este sortită să fie o mare putere, chiar rămânând în urmă economic faţă de alte ţări.

Noua conducere de la Kremlin în frunte cu V. Putin promovează o politică de antrenare a Rusiei în lumea în proces de globalizare, de transformare a ei în unul din segmentele principale de legătură dintre Europa şi Asia, dar respectând interesele naţionale proprii. În calitate de scop principal este integrarea ei maximal posibilă în economia mondială, realizarea unui salt calitativ în baza atragerii investiţiilor şi tehnologiilor străine şi majorării competitivităţii pe pieţele internaţionale, căci şanse de a realiza un astfel de salt pe o bază tehnologică şi de resurse proprie Federaţia Rusă nu are. În aceste condiţii Rusia îşi intensifică colaborarea economică, ştiinţifică şi tehnologică cu S.U.A., statele Uniunii Europene şi cele din zona asiatico-pacifică. În problemele de securitate s-a activizat dialogul cu N.A.T.O. Rusia poate şi trebuie să colaboreze cu Occidentul şi giganţii asiatici în acele domenii unde aceasta e posibil şi în care interesele lor coincid. Strategia izolaţionistă pentru FR este egală cu moartea.

Principalul scop strategic al Rusiei în afacerile internaţionale constă în transformarea ei într-o punte de legătură economică, financiară, de comunicaţii dintre economiile asiatică şi europeană, iar mai pe larg – dintre lumile asiatică şi europeană. Realizarea acestui scop presupune participarea Rusiei la construcţia casei comune euro-asiatico-pacifice economice, iar apoi şi politice. De asemenea Statul rus are toate şansele să devină unul din principalele elemente care unesc ţările dezvoltate cu cele ale lumii în curs de dezvoltare.