Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Finlanda și Israel: analiza comparată a politicii educaționale strategice


Autor: Dasman Al Fahel
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Simion Roşca
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română
Adobe PDF document0.82 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.014(480+569.4)(043.3)

Adobe PDF document 2.07 Mb / în engleză
227 pagini


Cuvinte Cheie

calitatea în educațe, politica educaţională, control pedagogic, dezvoltarea personalului didactic, strategie educațională, internaționalizare, sisteme educaţionale, serviciu educaţional, cooperare strategică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie cu 275 de surse, 9 tabele, 24 figuri şi 12 anexe; 172 pagini de text de bază.

Domeniul de cercetare: Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației. Obiective cercetării sunt: analiza ideologiei, a considerațiilor politice și a politicii care stau la baza conduitei și priorității naționale în Finlanda și Israel; identificarea componentelor politicii educaționale în strategia de conducere, stilul de management, nivelul de autonomie acordat funcționarilor; interpretarea caracteristicilor condițiilor prealabile pentru integrarea în domenii profesionale conform cerințelor secolului XXI.

Scopul cercetării se concentrează pe examinarea și analiza sistemului educațional a două țări - Israel și Finlanda, pe evaluarea mecanismelor, avantajelor și dezavantajelor fiecărui sistem, pe evaluarea semnificației succesului sistemului finlandez, impactul acestuia asupra societății și economiei și, mai ales, pentru adaptarea tinerei generații la cerințele de competențe ale secolului XXI.

Noutatea științifică şi originalitatea constă în faptul că este pentru prima dată când se efectuează cercetări comparative între două sisteme naționale de învățământ, unde într-unul, cel al Israelului, există o dorință reală și un angajament real pentru schimbarea imediată și internalizarea metodelor inovatoare și abordare în sistemul educațional. În opinia autorului, pe de o parte, punctele forte existente în sistemul de învățământ israelian ar trebui consolidate, dar, pe de altă parte, este nevoie de adaptarea unei paradigme de management contemporane pentru a îndeplini obiectivele acestui studiu. Problema științifică este redată de analiza factorilor politicii educaționale și a sinergiei lor în consolidarea aportului la dezvoltarea economiei locale. Studiul aprofundat al diverselor aspecte a sistemului educațional, concluziile și recomandările autorului sunt orientate către îmbunătățirea politicii educaționale din Israel.

Importanţa teoretică a tezei este justificată de aplicarea metodologiei științifice, bazată pe analiza multidimensională a politicii educaționale israeliene și finlandeze în vederea găsirii indicatorilor ce corelează política educațională, accentul și procesele strategice din sistem și contribuția economicoocupațională.

Valoarea aplicativă a lucrării. În baza cerințelor secolului XXI față de educație și sistemul de învățământ, autorul subliniază că în ultimele două decenii la nivel mondial sunt atestate procese, care accentuează tendința globală în toate domeniile vieții social-politice. Acestea influențează economia, societatea, administrația statului, cultura, obiceiurile și chiar viața cotidiană a tuturor locuitorilor. Caracteristica, definirea unor noțiuni, sintagme precum globalizarea, corelația dintre politica educațională și economie, prezentarea și evaluarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a economiei și a educației etc. - constituie aportul autorului la dezvoltarea teoriei politice contemporane.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice și-au găsit reflectarea în 17 articole publicate în reviste ştiinţifice din Republica Moldova, Israel, România şi Materialele conferinţelor ştiinţifice, dar şi în comunicările din cadrul diverselor conferințe științifice naționale și internationale.