Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Beniuc Valentin, doctor habilitat, profesor universitarBeniuc Valentin, doctor habilitat, profesor universitarTeze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană 23.00.01 IIESP referent
conducător
Juc Victor
07.06.2012
DH Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice 23.00.04 IIESP membru CSS
consultant
Roşca Alexandru
14.06.2012
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 08.00.14 ASEM membru CSS
consultant
Sacovici Vasilii
consultant
Belostecinic Grigore
03.07.2012

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Federaţia Rusă în contextul proceselor politice internaţionale contemporane 23.00.04 consultant 23.06.2005