Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul poliparazitismului şi terapiei antiparazitare asupra imunităţii postvaccinale la bovine


Autor: Oleg Chihai
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Dumitru Erhan
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

poliparazitism, limfocite, antigene, anticorpi, fagocitoză, imunitate, vaccin

Adnotare

Parazitofauna studiată pe un eşantion de 1532 bovine din mai multe localităţi ale Republicii Moldova am constat un nivel sporit al EI cu Stongylloidus papillosus –57%, Fasciola hepatica – 28%, Dicrocoelium lanceolatum – 37,5%, Eimeria spp. – 73%, E. granulosus larvae – 69,3% şi Paramphistomum sp. – 23%, iar EI mixte – 93,8%.

Poliparazitismul (S.papillosus, N.vitulorum şi Eimeria spp.) la bovine în perioada postvaccinală sporeşte nivelul limfocitelor nule cu 3,4% şi Ts – 8,4%, dar micşorează titru de anticorpi cu deficit imun de 72 %.Tratamentul complex cu Brovitacoccid şi Tilozină la viţeii imunizaţi postterapeutc în perioada postvaccinală majorează nivelul limfocitelor nule cu 23,4% şi Ts cu 9,6%, dar nivelul de anticorpi specifici, scade cu 69% (P<0,01).

Deparazitarea cu Borvitacoccid, Avomec, Tilozină la bovinele vaccinate posterapeutic diminuiază creşte nivelul limfocitelor nule cu 38,2% şi Ts cu 20%, iar titrul de anticorpi se formează cu un deficit imun de 82% (P<0,01). La tineretul bovin imunizat după terapia cu Brovitacoccid, Moldbendazol 2,5% şi Tilozină se majorează cantitativ nivelul de limfocitele nule cu 21,4% şi Ts – 9,9%, pe când titrul de anticorpi scade cu 72% (P<0,01). Bovinele tratate cu Brovitacoccid, Rombendazol 10%, Tilozină şi imunizate postterapeutic, suferă o majorare a nivelului de limfocite nule cu 26,6% şi Ts – 11%, dar nivelul de anticorpi se formează cu un deficit imun de73,6% (P<0,01).În rezultatul imunizării bovinelor după tratamentul complex cu Levamisol, Brovitacoccid şi Tilozină, sporeşte nivelul limfocitelor totale cu 1,9%, B – 0,84%, T – 1%, activitatea fagocitozei – 7,2% şi indicele fagocitozei cu 6%, iar titrul de anticorpi se majorează cu 28,9% (P<0,01). Deparazitarea bovinelor cu Brovitacoccid, Avomec şi Tilozină în asociaţie cu T-activin şi imunizate postterapeutic, provoacă majorarea limfocitelor nule cu 13,2% şi Ts cu 2,4%, iar titrul de anticorpi specifici scade cu16,1% (P<0,01). Imunogeneza viţeilor, după terapia complexă cu Brovitacocid, Moldbendazol 2,5% şi Tilozină în asociaţie cu T-activin, postterapeutic decurge cu majorarea nivelului de limocite T cu 4% şi Th – 1,2%. Nivelul de anticorpi sporeşte cu 10% (P<0,01).La bovinele tratate complex cu Brovitacoccid, Rombendazol 10%, Tilozină în asociaţie cu T-activin şi vaccinate postterapeutic, se majorează cantitatea limfocitelor totale cu 4,9%, nule – 2,1%, T – 2,7%, Th cu 1,8%, dar anticorpii sporesc cu 2,6% (P<0,01).

Cuprins


CAPITOLUL I. Reactivitatea imunobiologică a animalelor la poliparazitism şi tratament antiparazitar (sineza biblografică)
 • 1.1. Poliparazitismul – fenomen biologic
 • 1.1.1. Poliparazitismul la bovine5
 • 1.2. Mecanisme imunologice în urma patogenezei şi terapiei antiparazitare
 • 1.2.1. Influenţa invaziilor parazitare asupra sistemului imun
 • 1.2.2. Efectele antihelminticelor asupra imunităţii
 • 1.2.3. Rolul imunomodulatorilor în imunodeficienţe parazitare
 • 1.3. Imunodeficienţe postvaccinale de ordin parazitar
 • 1.3.1. Imunodeficienţele poliparazitismului în perioada postvaccinală
 • 1.3.2. Consecinţele terapiei antiparazitare în imunogeneza postvaccinală
 • 1.3.2. Modelări ale imunităţii postvaccinale

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 • 2.1. Metodologia studierii parazitofaunei la bovine
 • 2.2. Metode de cercetare a indicilor imunităţii postvaccinale

CAPITOLUL III. Poliparazitismul şi tratamentul antipara-zitar – factori imunodepresanţi ai imunogenezei post-vaccinale la bovine (cercetări proprii)
 • 3.1. Parazitofauna la bovine în Republica Moldova
 • 3.2. Impactul poliparazitismului, a terapiei cu Brovitacoccid şi Avomec asupra imunogenezei postvaccinale la bovine
 • 3.3. Impactul poliparazitismului, a tratamentului cu Moldbendazol 2,5% şi Rombendazol 10% asupra imunităţii postvaccinale
 • 3.4. Influenţa terapiei cu Brovitacoccid şi Avomec, asociată cu imunomodulatori, asupra imunogenezei postvaccinale
 • 3.5. Influenţa tratamentului cu Moldbendazol 2,5% şi Rombendazol 10%, asociat cu imunomodulatori, asupra imunităţii postvaccinale