Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.19 – Parazitologie, helmintologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţelor în care se conferă gradele ştiinţifice
Biologie

Formula specialităţii
Parazitologia, fitoparazitologia şi helmintologia sunt o ramură a ştiinţei biologice care se ocupă, atât cu studiul morfo-funcţional al paraziţilor şi helminţilor animali şi vegetali, cât şi a relaţiilor dintre ei şi gazdele lor, în scopul cunoaşterii acestor interacţiuni, elaborării metodelor şi procedeelor de prevenire şi combatere, optimizarea condiţiilor, care ar asigura funcţionarea normală a sistemelor vii, menţinerii diversităţii biologice şi diminuării acţiunilor paraziţilor, fitoparaziţilor şi helminţilor, crearea condiţiilor sanogene în mediul ambiant.

Sferele de cercetare.

  1. Studierea structurii şi dinamicii unor comunităţi de paraziţi, helminţi şi fitoparaziţi la animale şi plante.
  2. Studiul relaţiilor şi interacţiunilor în sistemul parazit-gazdă a unor asociaţii de zooparaziţi, helminţi şi fitoparaziţi.
  3. Caracterul interacţiunii în sistemul parazit-gazdă ca suport pentru perfecţionarea măsurilor de profilaxie şi tratament a infestaţiilor provocate de zooparaziţi şi helminţi la animale şi fitoparaziţi la plante.
  4. Elaborarea şi studiul metodelor de evaluare a daunelor pricinuite economiei naţionale în rezultatul invaziilor de paraziţi, helminţi şi fitoparaziţi la animalele agricole şi plante.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea multor probleme în cercetările ştiinţifice la specialitate 03.00.19 – parazitologie şi helmintologie este imposibilă fără antrenarea metodelor, obiectivelor şi a realizărilor altor discipline adiacente: biologia moleculară, biochimia, botanica, microbiologia, zoologia, fiziologia omului şi animalelor, genetica, hidrobiologia, pedologia, biologia dezvoltării etc.

De specialitatea “zoologia”, parazitologia şi helmintologia diferă prin faptul că ea se ocupă cu studiul tuturor animalelor nevertebrate parazite (protozoare, viermi, moluşte, artropode etc.) a adaptărilor lor morfo-fiziologice şi biologice, dinamicii lor sub influenţa diverşilor factori şi a interrelaţiilor cu gazdele respective, crearea condiţiilor optimale de existenţă a organismelor şi stabilitatea ecosistemelor faţă de factorii provocatori de perturbaţii.

Analiza, planificarea experienţelor şi elaborarea modelelor matematice se referă la specialitatea “utilizarea tehnicii de calcul, modelarea matematică şi metodele matematice în cercetări ştiinţifice”.

Problemele utilizării raţionale a resurselor naturale şi protecţiei mediului ambiant diferă de specialitatea “ecologie” prin faptul că nu studiază procesele care provoacă dereglarea funcţionării ecosistemelor, populaţiilor, indivizilor.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Ecologie” cu specialităţile adiacente enumărate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Erhan Dumitru, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, şef al laboratorului de Parazitologie şi Helmintologie al Institutului de Zoologie al A.Ş.M.
  2. Rusu Ştefan, doctor în ştiinţe biologice, cercetător ştiinţific coordonator al I.Z. al A.Ş.M.

Recenzent

  1. Andreev Alexei, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar – cercetător, cercetător ştiinţific coordonator al I.Z. al A.Ş.M.