Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea substanţelor pectinice în obţinerea suplimentelor alimentare vegetale


Autor: Larisa Iuşan
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Nadejda Crasnova
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pectină puternic eterificată, pectină slab metilată, metale toxice, complexometrie, SABA, produse alimentare funcţionale

Adnotare

Sunt examinate interacţiunile PPE şi PSM cu cationii de plumb şi cadmiu prin metoda polarografică conform undei de reducere a cationului de metal, s-a stabilit posibilitatea utilizării metodei menţionate pentru cercetarea fixării metalelor cu pectinele. S-a studiat influenţa materiei prime asupra procesului de fixare şi s-a stabilit că componentele solubile în apă ale materiei prime vegetale, în special substanţele fenolice, pot majora sau reduce capacitatea de fixare a pectinei sau să nu influenţeze asupra ei. Este propusă argumentarea ştiinţifică şi examinarea rezultatelor obţinute de fixare a cationilor de plumb şi cadmiu cu pectinele în compoziţii cu structură complexă. Sunt formulate principiile de alcătuire a SABA cu structură complexă cu proprietăţi prestabilite, este propus şi aprobat principiul compatibilităţii componentelor biologic active în componenţa suplimentelor alimentare biologic active. Sunt elaboraţi noi suplimente alimentare biologic active destinaţi fixării şi eliminării din organism a metalelor toxice, inclusiv a radionuclizilor, şi tehnologia de producere a acestora. Prin cercetări medico-biologice şi clinice s-a confirmat inofensivitatea şi posibilitatea folosirii suplimentelor alimentare biologic acitve elaboraţi în raţia bolnavilor şi persoanelor sănătoase fără a limita termenul de aplicare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Suplimentele alimentare biologic active. Noţiuni generale
 • 1.1. Premisele obiective ale apariţiei SABA
 • 1.2. Tipurile suplimentelor alimentare biologic active, sistematizarea acestora
 • 1.3. Suplimente alimentare biologic active cu utilizarea pectinei
 • 1.4. Principii de alcătuire a SABA cu proprietăţi prestabilite
 • 1.5. Procedeele de obţinere a SABA şi a produselor funcţionale cu utilizarea lor

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Materii prime
 • 2.1.1 Pectină
 • 2.1.2 Fructe, legume
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.2.1. Metode standardizate
 • 2.2.2. Determinarea masei moleculare a pectinei
 • 2.2.3. Determinarea cantităţii totale a substanţelor fenolice
 • 2.3. Obţinerea sucurilor şi extractelor apoase din plante
 • 2.4. Determinarea indicilor SABA
 • 2.5. Elaborarea reţetelor a SABA
 • 2.6. Determinarea normelor de pierderi la producerea SABA
 • 2.7. Elaborarea produselor funcţionale
 • 2.8. Întocmirea reţetei produselor funcţionale cu proprietăţi dezintoxicante
 • 2.9. Metoda de cercetare a modelării produselor funcţionale tip batonaşe
 • 2.10. Metoda polarografică în studierea fixării cationilor de metale cu ajutorul pectinelor
 • 2.11. Aparatură, electrozi, soluţii de lucru
 • 2.12. Prelucrarea statistică a rezultatelor

CAPITOLUL 3. Cercetarea capacităţii de fixare a diferitelor tipuri de pectine
 • 3.1. Studierea fixării cationilor de plumb şi cadmiu
 • 3.1.1. Studierea fixării cationilor de plumb cu pectinele
 • 3.1.2. Studierea fixării cationilor de cadmiu cu pectinele
 • 3.2. Cercetarea influenţei componentelor fructelor, legumelor şi plantelor asupra fixării cationilor de plumb şi cadmiu cu pectinele de diferite tipuri
 • 3.2.1 Studierea influenţei componentelor materiei prime vegetale asupra fixării cationilor toxici
 • 3.2.2 Cercetarea influenţei componentelor materiei prime vegetale asupra fixării cationilor cu pectinele
 • 3.3. Argumentarea ştiinţifică şi examinarea rezultatelor obţinute
 • 3.4. Argumentarea principiilor de concepere a SABA cu proprietăţi prestabilite
 • 3.4.1. Argumentarea principiilor generale de concepere a SABA cu proprietăţi prestabilite
 • 3.4.2. Argumentarea principiilor de concepere a SABA cu proprietăţi dezintoxicante în baza pectinei
 • 3.5. Elaborarea metodei de estimare a compatibilităţii pectinei cu alte ingrediente ale SABA
 • 3.6. Protocol de validare a metodei de estimare a compatibilităţii pectinei cu materia primă vegetală

CAPITOLUL 4. Elaborarea şi examinarea şi noilor SABA cu proprietăţi dezintoxicante pe baza pectinei, a produselor funcţionale cu aplicarea acestora şi a tehnologiilor de producere a lor
 • 4.1. Utilizarea practică a aprecierii compatibilităţii pectinei şi materiei prime vegetale la elaborarea SABA cu proprietăţi dezintoxicante şi a produselor funcţionale
 • 4.2. Elaborarea compoziţiilor SABA cu proprietăţi dezintoxicante şi procedee de producere a lor
 • 4.2.1. Elaborarea compoziţiilor SABA
 • 4.2.2. Cercetările tehnologice realizate în procesul de producere a SABA
 • 4.2.3. Elaborarea procedeelor de producere a SABA
 • 4.2.4. Cercetarea SABA elaborate
 • 4.2.5. Stabilirea indicilor calităţii a SABA cu proprietăţi dezintoxicante
 • 4.3. Elaborarea compoziţiilor produselor funcţionale şi procedee de producere a lor
 • 4.3.1. Elaborarea compoziţiilor produselor funcţionale
 • 4.3.2. Cercetările tehnologice ale procesului de modelare a produselor funcţionale cu utilizarea pectinei
 • 4.3.3. Elaborarea tehnologiei de producere a batonaşelor
 • 4.3.4. Calculul reţetelor produselor
 • 4.3.5. Determinarea termenilor de păstrare a produselor funcţionale