Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fenomene de transport în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb


Autor: Vitalie Chistol
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Teodor Munteanu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

bismut, aliaje Bi-Sb, bicristal, suprafaţă de delimitare a cristalitelor, suprafaţă Fermi, efecte cuantice oscilatorii, supraconductibilitate, moment magnetic

Adnotare

În lucrate sunt prezentate rezultatele investigaţiilor efectelor cuantice oscilatorii în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb cu diferite unghiuri de dezorientare a cristalitelor. Majoritatea cercetărilor au fost efectuate la temperaturile heliului lichid, în câmpuri magnetice de până la 45 T.

La orientaţia câmpului magnetic de-a lungul suprafeţei de delimitare a cristalitelor (SDC), la bicristalele cu unghiuri mici de dezorientare a cristalitelor a fost depistat un nou tip de oscilaţii ale componentelor Hall ale tenzorului rezistenţei, legate de caracterul cuantic interferenţional al interacţiunii purtătorilor de sarcină cu SDC. Odată cu creşterea unghiului de dezorientare a cristalitelor se modifică structura SDC şi, de asemenea, amplitudinea şi armonicile oscilaţiilor.

A fost stabilit, că SDC de torsiune în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb sunt constituite dintr-o regiune centrală cu lăţimea (70-90)nm şi două straturi adiacente, lăţimea cărora este (170-250)nm.

În bicristalele de Bi cu unghiuri mici de dezorientare a cristalitelor şi SDC de torsiune au fost depistate două faze supraconductoare: una cu temperatura critică Тс1 ~ 8,4K, cealaltă – cu Тс2 ~ 4,3K. Faza cu Тс1 ~ 8,4K este localizată în partea centrală a SDC, iar faza cu Тс2 ~ 4,3K – în straturile adiacente.

A fost stabilit că proprietăţile magnetice ale bicristalelor de Bi se deosebesc esenţial de cele ale monocristalelor. Dependenţele de câmp ale momentului magnetic М (Н) sunt caracterizate de un diamagnetism pronunţat în câmpuri magnetice slabe, un maximum paramagnetic (în regiune câmpurilor magnetice (0,5 – 2) kOe), o dependenţă slabă de temperatură şi o dependenţă liniară de câmp pemtru H > 2 kOe.

În bicristalele aliajelor Bi-Sb a fost depistat un nou tip de oscilaţii cuantice conexat cu rotaţia părţii electronice a suprafeţei Fermi a SDC.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristica generală a semimetalelor şi bicristalelor
 • 1.1. Semimetalele
 • 1.1.1 Introducere
 • 1.1.2 Structura cristalină a semimetalelor de tipul bismutului
 • 1.1.3 Structura de bandă la Bi, Sb şi aliajele Bi-Sb
 • 1.1.4 Fenomenele de transport în semimetale
 • 1.2 Bicristalele
 • 1.2.1 Introducere
 • 1.2.2 Structura bicristalelor
 • 1.2.3 Bicristale semiconductoare
 • 1.2.4 Bicristale metalice şi semimetalice
 • 1.2.5 Bicristale supraconductoare

CAPITOLUL II. Particularităţile metodicii experimentului
 • 2.1 Purificarea bismutului
 • 2.2. Obţinerea bicristalelor cu unghiuri mici de dezorientare a cristalitelor
 • 2.3. Creşterea bicristalelor cu unghiuri mari de dezorientare a cristalite lor
 • 2.4. Suprafaţa de delimitare a cristalitelor
 • 2.5. Prepararea eşantioanelor şi a contactelor
 • 2.6. Metodica efectuării măsurărilor
 • 2.7. Metodica calculării parametrilor
 • 2.8. Erorile măsurărilor

CAPITOLUL III. Fenomenele cuantice de transport în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb
 • 3.1 Introducere
 • 3.2. Efecte cuantice oscilatorii în bicristale de Bi cu unghiuri mici de dezorientare a cristalitelor
 • 3.2.1. Bicristale cu SDC de înclinare
 • 3.2.2. Bicristale cu SDC de torsiune
 • 3.3. Fenomene cuantice de transport în bicristale de Bi cu unghiuri mari de dezorientare a cristalitelor
 • 3.3.1. Bicristale ci SDC de înclinare
 • 3.3.2. Bicristale cu SDC de torsiune
 • 3.3.3. Faze supraconductoare în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb cu unghiuri mari de dezorientare a cristalitelor
 • 3.3.4. Particularităţile momentului magnetic al bicristalelor de Bi cu unghiuri mari de dezorientare a cristalitelor
 • 3.4. Oscilaţii cuantice ale fenomenelor de transport în bicristale ale aliajelor Bi1-xSbx (0,06<x<0,15)