Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gheorghiţă Eugen, doctor habilitat, profesor universitarGheorghiţă Eugen, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:22 noiembrie 2005, nr.321
Specialităţi abilitate: 01.04.07 - Fizica stării condensate

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Cercetarea proceselor fizice în cristale şi straturi subţiri de Cd1-xMnxTe şi heterojoncţiuni în baza lor 01.04.02 USM referent
conducător
Gaşin Petru
06.05.2015
D Morfologia si proprietatile optice ale nanocompozitelor in baza matricelor semiconductoare si dielectrice din InP, Al2O3 si TiO2 01.04.10 UTM membru CSS
conducător
Tighineanu Ion
consultant
Ursachi Veaceslav
03.06.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rolul cursurilor opţionale în eficientizarea procesului de predare – învăţare a fizicii în învăţământul preuniversitar 13.00.02 UST consultant
conducător
Bocancea Viorel
03.06.2010