Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 23 decembrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Fizica corpului solid

Formula specialităţii
Fizica şi ingineria semiconductoarelor este compartimentul fizicii corpului solid care studiază metodele de obţinere ale acestor materiale, studiază experimental şi teoretic proprietăţile fizice ale acestora, studiază proprietăţile dispozitivelor elaborate în baza materialelor investigate.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivilor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 01.04.10 necesită utilizarea rezultatelor teoretice şi experimentale, care se obţin în cadrul specialităţilor adiacente 01.04.02 – fizica teoretică şi matematică 01.04.07 – fizica stării condensate şi celor complementare 05.07.01 – electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică, 05.27.06 – tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice, 01.04.18 – cristalografie şi cristalofizică. Pentru fizica şi ingineria semiconductorilor sunt importante metodele disciplinelor enumerate din cauza că unul din scopurile principale ale acestui domeniu de ştiinţă este modificarea dirijabilă a proprietăţilor materialelor semiconductoare, care se efectuează prin utilizarea modelelor teoretice şi experimentale. Pe de altă parte rezultatele obţinute verifică consideraţiile teoretice şi satisface cerinţele tehnicii electronice.

Teoria stărilor electronilor şi golurilor, precum şi a excitonilor în materialele semiconductoare; teoria centrelor impuritare şi teoria interacţiunilor acestora se referă la specialitatea „Fizica teoretică şi matimatică”.

Termodinamica corpului solid; proprietăţile fizico – chimice; tehnologiile de creştere a cristalelor voluminoase şi dimensional limitate; aliaje; compozite; defectele în cristale; proprietăţile fizice ale corpului solid la temperaturi criogenice; problemele experimentale ale supraconductibilităţii se referă la specialitatea „Fizica stării condensate”.

Tehnologia obţinerii şi fenomenele fizice în diverse componente miniaturizate se încadrează în specialitatea „Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică”.

Bazele teoretice de cercetare şi purificare a materialelor cristaline; tehnologia materialelor tehnicii electronice; bazele tehnologiei materialelor semiconductoare active şi pasive; cinetica proceselor de oxidare şi de difuzie în tehnologia planară; metodele de analiză a compoziţiei chimice a materialelor tehnicii electronice se referă la specialitatea „Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice”.

Cercetarea prin metodele roentgenografice a diagramelor stării substanţelor, a diagramelor de fază, tranziţiei de fază; dezvoltarea metodelor de control a structurii cristaline reale stau la baza specialităţii „Cristalografie şi cristalofizică”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Fizica şi ingineria semiconductorilor” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului specializat a specialiştilor respectivi.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Gaşin Petru, dr.hab în şt.fiz.-mat., prof. univ., decan al Facultăţii de Fizică, Universitatea de Stat din Moldova
  2. Şerban Dormidont, dr.hab în şt.fiz.-mat., prof. univ., catedra Fizica Aplicată şi Informatica, USM

Recenzent:

  1. Simaşchevici Alexei, dr.hab în şt.fiz.-mat., prof. univ., academician, director al Institutului de Fizică Aplicată, Academia de Ştiinţe a Moldovei