Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biotehnologia cultivării ciupercii pleurotus Ostreatus şi obţinerii bioproduselor valoroase


Autor: Vitalie Stepanov
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Pleurotus ostreatus, screening, fază solidă de fermentare, proteină furajeră, proteină alimentară, valoare nutritivă, cultivare submersă, biomasă, aminoacizi, fitotehnie, bioproduse

Adnotare

Lucrarea reprezintă un studiu comparativ a mai multor tulpini de Pleurotus ostreatus cu referinţă la unele particularităţi morfo-culturale şi biochimice de cultivare ale acestora, o apreciere a potenţialului biologic al ciupercii de păstrăv din punct de vedere al perspectivei biotehnologice.

În rezultatul selectării tulpinilor ce prezintă interes prin capacitatea de creştere sporită pe mediile solide şi lichide de cultivare, prin sinteza componentelor proteice valoroase şi a metaboliţilor fungici bioactivi, au fost izolate, cercetate şi depozitate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene trei tulpini noi de păstrăv - Pleurotus ostreatus CNMN-FB-02, CNMN-FB-03 şi CNMN-FB-04.

A fost demonstrată posibilitatea obţinerii carpoforilor cu valoare nutritivă înaltă şi a furajelor cu conţinut sporit de substanţe azotate, aminoacizi esenţiali şi “imunoactivi”. La cultivarea tulpinii Pleurotus ostreatus CNMN-FB-04 pe substratul complex în baza paielor şi cocenilor de porumb (2:1) au fost obţinuţi carpofori cu un conţinut înalt al aminoacizilor totali în biomasa absolut uscată: 438mg/g BAU, dintre care 315mg/g BAU reprezintă partea aminoacizilor „imunoactivi”, iar 138mg/g BAU - a aminoacizilor esenţiali . Capacitatea ciupercii Pleurotus ostreatus de a degrada complexul lignocelulozic şi de a converti reziduurile vegetale în produse proteice de sinteză duce la majorarea valorii nutritive şi poate fi utilizată în calitate de procedeu de obţinere a bioproduselor fungice valoroase.

Tulpinile Pleurotus ostreatus CNMN-FB-02, CNMN-FB-03 şi CNMN-FB-04 sintetizează diverşi exometaboliţi celulari în mediul de nutriţie, în special, enzime hidrolitice (celulaze, amilaze, proteaze, lipaze). La tratarea seminţelor de grâu cu exometaboliţii de Pleurotus ostreatus se atestă o sporire a biomasei totale a seminţelor încolţite (până la 24%), ceea ce permite utilizarea acestora în calitate de biostimulatori ai proceselor fiziologice şi biochimice în fitotehnie.

Miceliul Pleurotus ostreatus cultivat submers poate fi utilizat şi în procesul tehnologic de preparare pe scară largă a materialului semincer şi de producere a carpoforilor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazidiomicetele – obiecte ale cercetărilor biotehnologice

CAPITOLUL II. Material şi metode de cercetare
 • 2.1 Obiectul de studiu
 • 2.2 Metode de cercetare
 • 2.2.1 Izolarea şi păstrarea culturii pure. Prepararea materialului semincer
 • 2.2.2 Studierea caracterelor morfo-culturale
 • 2.2.3 Determinarea compoziţiei biochimice
 • 2.2.4 Mediile de nutriţie
 • 2.2.5 Productivitatea
 • 2.2.6 Valoarea nutritivă
 • 2.2.7 Consumul de celuloză şi lignină
 • 2.2.8 Activitatea fiziologică a extractelor de P. ostreatus
 • 2.2.9 Analiza statistică

CAPITOLUL III. Selectarea tulpinilor de pleurotus ostreatus în fazele lichidă şi solidă de cultivare
 • 3.1 Obţinerea biomasei şi activitatea hidrolitică la cultivarea submersă a ciupercii P. ostreatus
 • 3.2 Estimarea coeficientului de creştere a ciupercii P. ostreatus pe medii agarizate la temperaturi diferite
 • 3.3 Recolta carpoforilor la cultivarea în faza solidă de fermentare a ciupercii P. ostreatus

CAPITOLUL IV. Particularităţi biologice de cultivare a ciupercii pleurotus ostreatus în faza solidă de fermentare
 • 4.1 Cultivarea ciupercii P. ostreatus pe medii nutritive agarizate
 • 4.1.1 Acţiunea surselor de carbon şi azot asupra creşterii miceliului P. ostreatus pe medii agarizate
 • 4.1.2 Influenţa criteriului termic asupra creşterii miceliului P. ostreatus
 • 4.2 Cultivarea intensivă a ciupercii P. ostreatus pe diverse substraturi nutritive
 • 4.2.1 Selectarea substraturilor nutritive
 • 4.2.2 Componenţa biochimică a substraturilor la cultivarea P. ostreatus
 • 4.2.3 Valoarea nutritivă a carpoforilor P. ostreatus

CAPITOLUL V. Particularităţi biologice de cultivare a ciupercii pleurotus ostreatus în faza lichidă de fermentare
 • 5.1 Acţiunea surselor de carbon şi azot asupra creşterii miceliului P. ostreatus cultivat submers
 • 5.2 Valoarea nutritivă a miceliului P. ostreatus cultivat submers
 • 5.3 Dinamica biosintezei unor enzime hidrolitice şi a acumulării biomasei proteice la cultivarea submersă a ciupercii P. ostreatus pe medii nutritive complexe

CAPITOLUL VI. Procedee biotehnologice de cultivare a ciupercii pleurotus ostreatus şi obţinerea bioproduselor valoroase
 • 6.1 Elaborarea procedeelor de obţinere a bioproduselor P. ostreatus
 • 6.1.1 Procedee de obţinere a carpoforilor cu valoare nutritivă înaltă
 • 6.1.2 Procedeu de sporire a rentabilităţii procesului tehnologic
 • 6.1.3 Procedee de obţinere a produselor proteice furajere
 • 6.1.4 Procedee de obţinere a biomasei alimentare
 • 6.1.5 Procedeu de preparare a materialului semincer granulat
 • 6.2 Activitatea fiziologică a extractelor de P. ostreatus asupra germinării şi creşterii seminţelor de grâu