Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Prevalenţa cardiopatiei ischemice şi a unor factori de risc în populaţia din oraşul Taiz (Republica Yemen)


Autor: Dhiya Abdo Nagi Mokbel Al-Sanawi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cardiopatie ischemică, infarct miocardic suportat, cardiopatie ischemică silenţioasă, informare, factori de risc, risc de apariţie a cardiopatiei ischemice

Adnotare

În studiu au fost incluse 1002 persoane de vârsta 30 ani şi mai mult din două sectoare apropiate unul de altul a oraşului Taiz din Republica Yemen. Au fost studiate prevalenţa cardiopatiei ischemice, unor factori de risc (hipertensiunea arteriala, hipercolesterolemia, fumatul, masa corporală excesivă, diabetul zaharat, hipodinamia, istoricul familial prematur de boli cardiovasculare) şi riscul de cardiopatie ischemică (Framingham) şi de cardiopatie ischemică fatală (SCORE) la 10 ani.

Prevalenţa cardiopatiei ischemice în oraşul Taiz (Republica Yemen) este de 9,0%. Angorul pectoral s-a depistat la 1,5%, infarctul miocardic suportat – la 1,8% şi cardiopatia ischemică silenţioasă – la 7,3% persoane. Prevalenţa cardiopatiei ischemice a avut o corelaţie directă cu vârsta, mai frecvent a fost constatată la persoane cu studii primare, văduve, persoanele care nu erau încadrate în câmpul de muncă şi la persoane cu factori de risc (hipertensiune arterială, diabet zaharat, hipercolesterolemie şi hipodinamie). Cardiopatia ischemică nu varia semnificativ în funcţie de prezenţa fumatului şi obezităţii.

Hipertensiunea arterială a fost diagnosticată în 13,3% cazuri (respectiv 12,1% – bărbaţi şi 16,5% – femei; P>0,05). Prevalenţa hipertensiunii arteriale a avut o corelaţie directă cu vârsta şi mai frecvent a fost notată la persoane cu obezitate, care fumează şi cu studii primare.

Fumătorii în Republica Yemen reprezintă 28,6% persoane (34,2% bărbaţi şi 13,9% femei; P<0,001). Obezitatea s-a constatat la 2,3% persoane (1,51% bărbaţi şi 4,4% femei), hipodinamia - la 4,2% persoane (4,0% bărbaţi şi 4,8% femei) şi ereditatea agravată cardiovasculară - la 1,7 % persoane (1,8% bărbaţi şi 1,5% femei).

Hipercolesterolemia (≥190 mg/dl) a fost diagnosticată la 12,1% din populaţie (respectiv 11,5% - bărbaţi şi 13,6% - femei; P>0,05). Diabetul zaharat (glicemia bazală ≥110 mg/dl) a fost constatată la 8,5% persoane (respectiv 7,5% - bărbaţi şi 11,0% - femei; P>0,05).

Estimarea riscului 10 ani (în prezent sau extrapolat la vârsta de 60 ani) pentru populaţia din oraşul Taiz (vârsta ≥40 ani) a constatat riscul crescut la 9,9% conform diagramei Framingham şi la 14,4% - conform diagramei SCORE.

S-a constatat o informare nesatisfăcătoare a populaţiei din oraşul Taiz despre prezenţa la sine a bolilor cardiovasculare. Astfel, 36,8% din hipertensivi nu cunoşteau că aveau cifre înalte de tensiune arterială şi 83,3% persoane cu semne ECG de infarct miocardic conform codului Minnesota nu au indicat prezenţa la ei a infarctului miocardic. Este o cifră alarmantă dacă am lua în 105 consideraţie şi o informare nesatisfăcătoare a factorilor de risc. 97,5% din populaţie nu a fost în stare să indice nici un factor de risc cardiovascular.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
  • 1.1. Definiţia cardiopatiei ischemice. Aspecte etiopatogenice şi clinice ale cardiopatiei ischemice
  • 1.2. Epidemiologia cardiopatiei ischemice
  • 1.3. Prevalenţa factorilor de risc cardiovascular în populaţie şi rolul acestora în instalarea cardiopatiei ischemice

CAPITOLUL II. Material şi metode de studiu

CAPITOLUL III. Rezultatele studiului
  • 3.1. Prevalenţa cardiopatiei ischemice în populaţia din oraşul Taiz
  • 3.2. Factorii de risc (hipertensiunea arterială, tabagismul, obezitatea, ereditatea) în populaţia urbană din Taiz
  • 3.3. Nivelul de colesterol şi glicemie la populaţia din oraşul Taiz
  • 3.4. Riscul de apariţie a cardiopatiei ischemice în următorii 10 ani la populaţia din oraşul Taiz
  • 3.5. Prevalenţa cardiopatiei ischemice în funcţie de prezenţa factorilor de risc
  • 3.6. Informarea populaţiei din oraşul Taiz despre prezenţa cardiopatiei ischemice şi factorilor de risc

CAPITOLUL IV. Discuţii