Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia aplicării bazelor compoziţiei decorative în procesul pregătirii profesionale a studenţilor de la facultăţile de arte plastice (în baza materialului cursului „Tapiseria artistică”)


Autor: Alla Uvarova
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Daghi
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.38 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

activitate decorativ-compoziţională, percepere artistică, gândire artistică, aptitudini plastice, tapiserie frontală, volumetrică şi spaţial-volumetrică, interpretarea compoziţiei textilelor, mijloace plastice, structură plană, factură, metode de transformare a suprafeţelor textile, formă volumetrică, relief, structură textilă volumetrică şi spaţială, mijloace artistice de tratare a compoziţiilor textile, particularităţi plastice, stilizarea textilelor, geneză formelor în compoziţii textile, structură, tectonică, relief, complex, ansamblu artistic

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării în domeniul pregătirii profesionale a studenţilor de la facultăţile de artă plastică şi design pe baza cursului Tapiseria artistică.

În acest scop, au fost stabilite bazele psihologico-pedagogice de aplicare a cunoştinţelor privind compoziţia decorativă în sistemul pregătirii plasticianului-pedagog. Au fost sistematizate principiile metodologice fundamentale, au fost definite compoziţia textilă decorativă, procesul de creare a operelor artistice, forma de organizare artistică a mijloacelor materiale, plastice şi artistice de realizare a compoziţiei textile în imaginea decorativă. De asemenea, au fost elaborate exigenţele activităţii decorativ-compoziţionale faţă de calităţile şi capacităţile plasticianului-pedagog, precum şi o serie de teze metodologice pentru înţelegerea unei noţiuni artistice, cum este decorativitatea.

În lucrare sunt evidenţiate câteva grupe funcţionale de aptitudini de creaţie, care se referă la: percepţia artistică, gândirea artistică, activitatea artistică-plastică. În afară de aceste aptitudini generale, un loc important revine aptitudinilor speciale, care ţin de activitatea decorativ-funcţională.

De asemenea, în lucrare sunt dezvăluite bazele teoretice ale experimentului realizat, este propus un complex de exigenţe metodologice, de principii didactice dintre cele mai actuale, sunt incluse argumentarea programei experimentale, descrierea experimentului pedagogic şi analiza rezultatelor lui.

A fost elaborat conţinutul cursului specializat Tapiseria artistică, în care este reflectat specificul posibilităţilor tehnologico-plastice de utilizare la ţesut a elementelor plastice plane, precum şi a mijloacelor plastice care se referă la compoziţia volumetrică (tridimensională). Fiecare temă, în afară de bazele teoretice, include şi tehnici didactice de proiectare artistică, executarea unor lucrări de creaţie şi modalităţile de evaluare a unei compoziţii textile, executate în material.

Eficienţa soluţionării problemei, devine reală datorită aplicării noii concepţiei în predarea artei textile, bazată pe utilizarea structurii metodologice elaborate de transformare a formei textile plane în formă textilă volumetrică şi sistematizarea clasificării formelor compoziţionale textile; toate fiind integrate în conţinutul cursului experimental „Tapiseria Artistică”.

Rezultatele cercetării experimentale demonstrează eficienţa metodologiei de aplicare a principiilor compoziţiei decorative elaborate.