Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)


Paşaportul specialităţii:

Teoria şi metodologia instruirii la disciplinele socio-umanistice

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Pedagogie

Formula specialităţii
Teoria şi metodologia instruirii la disciplinele socio-umanistice se ocupă de cercetarea principiilor, metodologiei, tehnologiei, conceptelor, instruirii la disciplinele socio-umanistice. În cadrul acestei specialităţi se analizează paradigmele teoretice şi metodologice în procesul instruirii la disciplinele socio-umanistice.
Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Sferele de cercetare
Fundamentele teoriei şi metodologiei ca sistem al ştiinţelor educaţiei; Teoria şi metodologia curriculumului la metodici particulare; Teoria instruirii în domeniul filologiei, limbilor moderne, artelor plastice, coregrafiei, economie politică; metodologia educaţiei şi procesului de învăţămînt în domeniul predării metodicilor particulare (socio-umanistice); Metodologia cercetării şi creatologia procesului de învăţămînt la disciplinele socio-umanistice; Deontologia pedagogică în activitatea de instruire în învăţămîntul primar, liceal, universitar.

Cercetarea în domeniul teoriei şi metodologiei instruirii în domeniul disciplinelor socio-umanistice creează fundamentele teoretice, epistemologice, axiologice, teleologice pentru metodologia instruirii în domeniul disciplinelor: Teoria şi metodologia instruirii în domeniul filologiei, limbilor moderne, artelor plastice, coregrafiei, economiei politice, managementului.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. N.Crivceanshi, dr., conf.univ.
  2. Guzun Maria, lector superior şef catedră Filologie Franceză,
  3. C.Şchiopu, dr., conf.univ.
  4. E.Babără, dr., conf.univ.
  5. A.Simac, dr. în studiul artelor, conf.univ.
  6. A.Lipceanu, lector superior

Recenzenţii:

  1. L.Cuzneţov, dr., conf.univ.
  2. Papuc L. – doctor conferenţiar
  3. Patraşcu D. – doctor conferenţiar