Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra speciilor dominante de hidrobionţi în râul Prut


Autor: Oxana Munjiu
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Elena Zubcov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 574.5:577.118 (478.9)

Adobe PDF document 0.92 Mb / în română
117 pagini


Cuvinte Cheie

ecosisteme acvatice, substanţe nutritive şi toxice, microelemente, metale, ioni principali, hidrobionţi, alge monocelulare, macrofite, nevertebrate bentonice, moluşte organisme-monitoare, monitoring

Adnotare

În lucrarea de faţă sunt prezentate principalele rezultate privind influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra dezvoltării grupurilor dominante de hidrobionţi şi a proceselor producţie/destrucţie în lacul de acumulare Costeşti-Stânca şi r. Prut în condiţii naturale, cît şi experimentale. Cercetările date au demonstrat că, în majoritatea cazurilor, dinamica elementelor nutritive (compuşii azotului şi fosforului mineral) şi cea a microelementelor (cupru, zinc, plumb, nichel) a fost favorabilă atât proceselor producţional-destrucţionale, cît şi dezvoltării algelor monocelulare, plantelor superiore acvatice şi proceselor metabolice ale nevertebratelor bentonice (moluşte), iar conţinutul sporit de substanţe în suspensie şi metale în apele r. Prut (sectorul inferior) influenţează negativ dezvoltarea hidrobionţilor (fito- şi zooplancton).

Cercetările privind intensitatea impactului conţinutului substanţelor cercetate în apă asupra proceselor de filtrare, respiraţie şi acumulare la moluşte au permis determinarea dependenţei funcţionării plantelor superioare acvatice şi nevertebratelor bentonice de conţinutul substanţelor nutritive şi toxice în apă. S-au identificat concentraţiile optime şi cele toxice pentru procesele metabolice ale acestor hidrobionţi în condiţiile r.Prut şi lacului de acumulare Costeşti-Stânca cît şi date unele recomandări privind utilizarea acestora în biomonitoring. Conform valorilor medii de acumulare, a fost posibilă aprecierea rolulului populaţiilor de moluşte Dreissena polymorpha şi Unio pictorum în migraţia biogenă a microelementelor în rîul Prut şi lacul de acumulare Costeşti-Stînca. Rezultatele obţinute au demonstrat rolul important al plantelor şi animalelor acvatice în migraţia biogenă a elementelor chimice şi procesle de autoepurare a ecosistemelor acvatice.

Cuprins


CAPITOLUL I . Acţiunea substanţelor chimice asupra ecosistemelor acvatice (analiză bibliografică)

CAPITOLUL II. Caracteristica fizico-geografică şi hidrobiologică a râului Prut

CAPITOLUL III. Materiale şi metode de cercetare

CAPITOLUL IV. Dinamica substanţelor nutritive şi toxice în ecosistemele r.Prut şi calitatea apei conform indicilor hidrochimici

CAPITOLUL V. Influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra hidrobionţilor şi calităţii apei
  • 5.1. Dezvoltarea algelor monocelulare sub influenţa compuşilor azotului şi fosforului
  • 5.2. Dependenţa valorilor producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei materiei organice de componenţa chimică a apei
  • 5.3. Relaţia substanţe nutritive – macrofite – calitatea apei
  • 5.4. Intensitatea de filtrare a moluştelor bivalve ca indice integral al calităţii apei

CAPITOLUL VI. Acumularea elementelor nutritive şi toxice în speciile dominante de hidrobionţi şi rolul acestora în migraţia biogenă a substanţelor chimice
  • 6.1. Substanţele biogene şi microelementele în plantele superioare acvatice
  • 6.2. Fosforul şi microelementele în moluştele din lacul de acumulare Costeşti-Stânca şi r.Prut
  • 6.3 Acumularea şi distribuţia microelementelor în organele şi ţesuturile somnului europeanC