Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Zubcov Elena, doctor habilitat, profesor cercetătorZubcov Elena, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Zoologie
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1377
Specialităţi abilitate: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologii avansate în stațiile de epurare biologică a apelor uzate 05.23.04 UTM referent
conducător
Ungureanu Dumitru
24.09.2021

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Poluanții organici persistenți în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova 03.00.16 IZ conducător 01.07.2022
D Migraţia elementelor nutritive şi rolul lor în ecosistemele fluviului Nistru şi râului Prut 03.00.18 IZ conducător 16.02.2017
D Diversitatea macrofitelor şi rolul lor în ecosistemul lacului de acumulare Cuciurgan 03.00.18 IZ conducător 16.02.2017
D Evaluarea impactului termocentralei electrice asupra stării ecologice a lacului de acumulare Cuciurgan 03.00.16 IZ consultant
conducător
Ungureanu Laurenţia
16.02.2017
D Influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra speciilor dominante de hidrobionţi în râul Prut 03.00.18 consultant 23.02.2006