Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Zubcov Elena, doctor habilitat, profesor cercetătorZubcov Elena, doctor habilitat, profesor cercetător


Instituţia:Institutul de Zoologie al AŞM
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1377
Specialităţi abilitate: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Migraţia elementelor nutritive şi rolul lor în ecosistemele fluviului Nistru şi râului Prut 03.00.18 IZ conducător 23.12.2016
D Algele planctonice în monitoringul biologic al stării ecosistemelor fluviale şi lacustre 03.00.18 IZ preşedinte CSS
conducător
Ungureanu Laurenţia
23.12.2016
D Diversitatea macrofitelor şi rolul lor în ecosistemul lacului de acumulare Cuciurgan 03.00.18 IZ conducător 26.12.2016
D Evaluarea impactului termocentralei moldoveneşti asupra stării ecologice a lacului de acumulare Cuciurgan 03.00.16 IZ consultant
conducător
Ungureanu Laurenţia
26.12.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Influenţa substanţelor nutritive şi toxice asupra speciilor dominante de hidrobionţi în râul Prut 03.00.18 consultant 23.02.2006