Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea tehnoogiei obţinerii propolisului şi folosirea lui în apiterapie


Autor: Tatiana Dabija
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Eremia
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document2.60 Mb / în română

Teza

CZU 638.135.081 + 615.324

Adobe PDF document 0.51 Mb / în română
141 pagini


Cuvinte Cheie

albine, propolis, miere, substanţe biologic active, pui de găină, viabilitatea puilor, greutatea corporală, ect.

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor de perfecţionare a tehnologiei de obţinere a propolisului şi folosirea lui în apiterapia păsărilor.

S-a studiat influenţa tehnologiei recoltării propolisului asupra activităţii de zbor a albinelor, iernării, dezvoltării şi productivităţii familiilor de albine, conţinutului substanţelor biologic active în componenţa propolisului şi utilizarea propolisului recoltat, asupra sporirii imunităţii organismului, intensităţii de creştere şi viabilităţii puilor de găină "Adler – argintie".

Pe parcursul perfecţionării tehnologiei de obţinere a propolisului s-a cercetat parametrii tehnologici şi acţiunea unor excitanţi la productivitatea familiilor de albine, pe baza cărora a fost elaborat procedeul de obţinere a propolisului (Brevet de invenţie a Republicii Moldova Nr. 2442).

S-a stabilit acţiunea pozitivă a utilizării suspensiei hidroalcoolice de propolis la imunitatea organismului şi a fost elaborată metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare (maladiei Gamboro) la păsări.

Rezultatele obţinute prezintă interes teoretic şi practic în sporirea productivităţii familiilor de albine şi imunoprofilaxia bursitei infecţioase aviare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Situaţia desprinsă din literatura de specialitate consultată cu privire la problematica abordată
  • 1.1. Tehnologia de obţinere a propolisului
  • 1.2. Compoziţia chimică a propolisului
  • 1.3. Utilizarea propolisului

CAPITOLUL 2. Material şi metode de investigaţii

CAPITOLUL 3. Rezultatele cercetărilor efectuate şi examinarea lor
  • 3.1. Optimizarea tehnologiei de obţinere a propolisului.
  • 3.2. Influenţa tehnologiei de obţinere a propolisului asupra dezvoltării, productivităţii, iernării familiilor de albine şi intensităţii de zbor a albinelor cu ghemotoace
  • 3.3. Particularităţile biochimice ale propolisului obţinut după tehnologia perfecţionată
  • 3.4. Corelaţiile între caracterele morfo-productive la albinele melifere
  • 3.5. Utilizarea propolisului în apiterapia puilor de găină "Adler-argintie"
  • 3.6. Aprobarea în producţie a rezultatelor experimentale obţinute
  • 3.7. Eficienţa economică a recoltei şi utilizarii propolisului