Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se acordă gradul ştiinţific
Agricultura

Formula specialităţii
Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere este domeniul ştiinţific care se ocupă cu cercetarea particularităţilor biologice şi productive ale animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi peştilor cu scopul folosirii eficiente a acestora pentru obţinerea produselor animaliere, elaborează metode de creştere şi regimuri de întreţinere a animalelor domestice, tehnologii performante pentru obţinerea produselor animaliere. Importanţa problemelor ştiinţifice şi tehnologice a specialităţii nominalizate pentru economia naţională este în majorarea producerii produselor animaliere, îmbunătăţirea calităţii, reducerea cheltuielilor pe unitatea de producţie obţinută.

Direcţiile de cerecetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 06.02.04 necesită utilizarea metodelor specifice a unora specialităţi adiacente şi complimentare: ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor, alimentaţia animalelor domestice şi tehnologia furajelor, fiziologia şi biochimia animalelor, biochimia şi biotehnologia, zoologia, fiziologia omului şi animalelor, genetica. Totodată în tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere obiectul principal de cercetare este nu însăşi metodele specialităţilor nominalizate ci eficienţa utilizării lor în tehnologia creşterii şi obţinerii produselor animaliere, cu aplicarea soluţiilor metodologice disciplinelor date pentru verificarea diferitor obiective.

Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere este adiacentă cu specialitatea “Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor” şi totodată metodele de selecţie, ameliorare şi biotehnologii în reproducerea animalelor este domeniul specialităţii “Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor”.

Problemele ce ţin de alimentaţia şi nutriţia animalelor domestice şi tehnologia furajului se referă la specialitatea “Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor”.

Cercetarea proceselor metabolice, a indicilor fiziologici şi biochimici a animalelor, în diferite procese tehnologice şi etape a ontogenezei este domeniul specialităţii “Fiziologia şi biochimia animalelor”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora corespund specialităţilor nominalizate se expediază pentru susţinere în consiliile specializate pe specialităţile: 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor, 06.02.02 – Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor, 06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere, 06.02.05 – Fiziologia şi biochimia animalelor.

Tezele de doctorat, elaborate la interferenţa specialităţii 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu includerea în componenţa consiliului specializat a savanţilor pe specialităţi adiacente. Tezele de doctorat pe specialitatea 06.02.04 pot fi susţinute şi în consiliile ştiinţifice specializate pe specialităţi adiacente cu includerea savanţilor pe specialitate.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Nicolae Eremia, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, şeful catedrei Zootehnie Specială, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
  2. Oleg Maşner, doctor în ştiinţe agricole, lector superior universitar la catedra Zootehnie Specială, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Recenzenţii

  1. Ilie Mogoreanu, profesorul universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.