Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarEremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:11 noiembrie 2011, nr.1321
Specialităţi abilitate: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc 06.02.01 UASM membru CSS
consultant
Radionov Vladimir
22.09.2017

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali 06.02.04 UASM conducător 25.02.2016
D Studiul particularităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica Moldova 06.02.04 UASM conducător 06.10.2010
D Perfecţionarea tehnoogiei obţinerii propolisului şi folosirea lui în apiterapie 06.02.04 conducător 27.04.2006