Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarEremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:11 noiembrie 2011, nr.1321
Specialităţi abilitate: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali 06.02.04 UASM conducător 03.12.2015
DH Eficienţa aditivilor furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi în alimentaţia porcinelor de prăsilă 06.02.02 UASM membru CSS
consultant
Radionov Vladimir
30.12.2015

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Studiul particularităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica Moldova 06.02.04 UASM conducător 06.10.2010
D Perfecţionarea tehnoogiei obţinerii propolisului şi folosirea lui în apiterapie 06.02.04 conducător 27.04.2006