Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte economice şi manageriale ale Asigurărilor Facultative de sănătate în Republica Moldova


Autor: Veronica Idricean
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 368.9.06 (043.3)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
124 pagini


Adnotare

În Republica Mpoldova Ca şi în majoritatea ţărilor Uniunii Europene asigurările de sănătate se relizează prin două forme : asigurare obligatorie şi aasigurare facultativă, fiecare din ele avăndu-şi particularităţile sale.

Cercetarea ştiinţşifică actuală este un studiu neexperimental, tip descriptiv. După volumul eşantionului a fost efectuat studiul integral şi selectiv.

Pentru prima dată în Republica Moldova este studiată piaţa asigurărilor facultative de sănătate, sunt apreciate avantajele şi dezavantajele asigurărilor facultative de sănătate, se propun noi programe pentru conlucrarea cu asigurările obligatorii de asistenţă medicală.

Studiul detaliat al volumului şi calitaţii serviciilor medicale propuse prin AFS a fost îndeplinit în cadrul Companiei Internaţionale de Asigurări „QBE ASITO” S.A. pe perioada anilor 2000-2004.

Pe perioada anilor 2000/2003 se observă o creştere a indicilor incasări, despăgubiri a numărului de persoane asigurate cu o scădere ulterioară a acestor indici pentru aniul 2004 fapt determinat de reforma în domeniul ocrotirii sănătăţii prin implementarea AOS.

De către noi a fost determinat că în 80 ±2,0 % (p< 0,001) de respondenţi sunt deacord cu cheltuielile suplimentare din surse proprii, pentu a primi servicii calitative, şi în 10±4,2 % (p<0,05) de cazuri au fost deacord de a încheia contract AFS.

Rezultatele studiului ce aprecieză cota parte a cheltuielilor în cadrul AOS şi posibilitatea de îmbinare a lor cu AFS demonstrează că vârsta medie a persoanelor deţinătoare de poliţe AOS este de 65,0 ±2,9 ani, în 43,3 ±4,3 % (p< 0,001) pacienţii au necesitate în servicii de urgenţă pentru care au fost internaţi în staţionar, în 46,7 ±4,2 % (p< 0,001) cazuri pacienţii au fost îndreptaţi în staţionar cu îndreptare de la medicul de familie. Fără îndreptare s-au adresat 10,0 ±5,5 % (p< 0,05) pacienţi. În câmpul muncii au fost antrenaţi doar numai 10,6 ±5,4 % (p<0,05) de pacienţi. Durata tratamentului a constituit în mediu 5,5 zile. De către noi s-a determinat vârsta medie a persoanelor asiguratae în cadrul AFS care constituie 45,0 ±2,1 ani. În 90 ,0 ±1,8 % (p < 0,001 ) internările în staţionar au fost programete şi doar în 10,0 ±5,5 % (p< 0,05 ) internările au fost urgente. În rezultatul studiului se propun forme de conlucrare a AOS şi AFS ca forme cu mai multe etape ale sistemului de asigurări de sănătate, iar programul unic de servicii medicale să se formeze ca program cu două nivele.

În cadrul lucrării prin metoda sondajului a fost apreciată satisfacerea persoanei asigurate pentru serviciile medicale primite prin AFS precum şi satisfacerea lucrătorilor medicali în cadrul colaborării cu compamnia ce prestează AFS.

Elemetul profilactic aplicat în cadrul AFS a fost studiat pe parcursul anilor 2001-2003 referitor la structura patologiilor persoanelor asigurate în cadrul mai multor organizaţii. În anii 2002-2003 comparativ cu anii 2001-2002 s-au micşorat de 2 ori cazurile de asigurare legate de patologiile sistemului cardio-vascular, de 1,9 ori – patologiilor sistemului respirator şi s-au mărit de 3,8 ori accidentele şi de 2,5 ori afecşiunile legate de sistemul osteoarticular.

În baza studiului a fost elaborată Tehnologia de deservire a persoanelor asigurate prin AFS, care este implementată şi evaluată influenţa ei asupra calităţii serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate prin AFS.

Cuprins


CAPITOLUL I. Trăsăturile pieţei asigurărilor de sănătate în Republica Moldova şi peste hotare
  • 1.1. Experienţa ţărilor civilizate în practicarea genului mixt de asigurări de sănătate
  • 1.2. Avantajele şi dezavantajele asigurărilor facultative de sănătate

CAPITOLUL II. Metodologia de organizare a cercetăriişi prelucrarea matematico-statistică a materialului
  • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
  • 2.2. Prelucrarea matematico-statistică a materialului

CAPITOLUL III. Caracteristica asigurărilor facultative de sănătate în Republica Moldova
  • 3.1. Reformarea sistemului ocrotirii sănătăţii – trecerea la asistenţa medicală prin asigurare în Republica Moldova
  • 3.2. Analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor şi programelor de asigurare ale diferitor companii ce prestează AFS

CAPITOLUL IV. Metode de creştere a eficienţei asigurărilor facultative de sănătate
  • 4.1. Tehnologia de deservire a pesoanelor asigurate
  • 4.2. Elaborarea strategiilor specifice pentru extinderea AFS

CAPITOLUL V. Calitatea serviciilor medicale în Asigurările facultative de sănătate
  • 5.1. Elemente ale calităţii
  • 5.2. Metoda de evaluare a calităţii serviciilor medicale prestate