Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eţco Constantin, doctor habilitat, profesor universitarEţco Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:11 noiembrie 2011, nr.1342
Specialităţi abilitate: 14.00.33 - Medicină socială şi management

Teze aprobate [26]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Argumentarea reorganizării rețelei de laborator a serviciului supravegherii de stat a sănătății publice 14.00.33 USMF conducător
consultant
Bahnarel Ion
21.12.2022
DH Toxocaroza: aspecte medico-sociale; manifestări clinico-evolutive; conduita managerială şi terapeutică 14.00.33 USMF consultant
consultant
Ţibuleac Sava
15.03.2019
D Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare 14.00.07 CNSP consultant
conducător
Bahnarel Ion
11.05.2018
D Diformităţile coloanei vertebrale la copiii şi adolescenţii de vârstă şcolară (diagnostic, tratament și profilaxie) 14.00.22 USMF consultant
conducător
Caproş Nicolae
03.06.2016
D Influența efortului fizic și a alimentației asupra sănătății femeilor de vârstă reproductivă 14.00.33 USMF conducător 21.04.2016
DH Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate 14.00.33 USMF consultant 19.11.2015
D Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii din municipiul Сhişinău 14.00.33 USMF conducător 16.02.2012
D Aspecte socio-economice şi juridice ale implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 14.00.33 USMF conducător 05.10.2011
D Integrarea serviciilor de asistenţă socială în cadrul îngrijirilor perinatale 14.00.33 USMF conducător
consultant
Strechie-Dilion Maria
05.10.2011
D Imaginea personalităţii profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical 19.00.07 UPSC consultant
conducător
Racu Jana
05.07.2010
D Managementul colaborativ al serviciilor de control al infecţiilor HIV/SIDA şi tuberculoză 14.00.33 USMF conducător
consultant
Iavorschi Constantin
03.06.2010
D Argumentarea ştiinţifică a programului de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în Republica Moldova 14.00.33 USMF conducător
consultant
Bahnarel Ion
03.06.2010
D Managementul tehnologiilor informaţionale în optimizarea serviciului de asistenţă medicală mamei şi copilului 14.00.33 USMF conducător
consultant
Gaindric Constantin
05.11.2009
D Aspecte manageriale şi economice în organizarea asistenţei medicale populaţiei la nivelul sectorului rural 14.00.33 conducător 01.10.2009
D Managementul în îngrijirea şi dezvoltarea copilului până la vârsta de 5 ani 14.00.33 conducător 01.10.2009
DH Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme cranio-cerebrale (aspecte neurologice şi medico-sociale) 14.00.13 consultant
consultant
Groppa Stanislav
19.06.2008
D Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova 14.00.33 conducător
consultant
Cuzneţov Larisa
19.06.2008
D Optimizarea activităţii de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă în condiţii socio-economice noi 14.00.33 conducător
consultant
Bahnarel Ion
24.01.2008
D Managementul marketingului serviciilor medicale 14.00.33 conducător
consultant
Belostecinic Grigore
20.12.2007
D Managementul recuperării bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă 14.00.05 consultant
conducător
Butorov Ion
19.04.2007
D Stimularea dezvoltării motivaţiei de autoactualizare la studenţi 19.00.07 consultant
conducător
Negura Ion
01.03.2007
D Evaluarea sănătăţii şi optimizarea asistenţei medicale studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova 14.00.33 conducător 18.01.2007
D Metodologia de creare şi implementare a condiţiilor şi programelor de asigurări medicale în Republica Moldova 14.00.33 conducător 21.12.2006
D Aspecte economice şi manageriale ale Asigurărilor Facultative de sănătate în Republica Moldova 14.00.33 conducător 27.04.2006
D Aspecte clinice, de diagnostic şi managementul toxoplasmozei 14.00.10 consultant
conducător
Andriuţă Constantin
27.04.2006
D Finanţarea instituţiilor medicale spitaliceşti în condiţiile implementării asigurărilor medicale obligatorii 14.00.33 conducător 27.10.2005