Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinice, de diagnostic şi managementul toxoplasmozei


Autor: Natalia Pobedinschi-Mihnevici
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.10 - Boli infecţioase
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Andriuţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 616.993.192-07+614.2

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

toxoplasmoza dobândită, congenitală, aspecte clinice, medico-sociale, diagnostic, management

Adnotare

Actuala lucrăre reprezintă o cercetare complexă a aspectelor clinice, medico-sociale şi de diagnostic ale toxoplasmozei efectuată pe un lot de 215 bolnavi adulţi, din care 146 – cu toxoplasmoza dobândită şi 69 – cu forma congenitală. Diagnosticul de toxoplasmoză a fost bazat pe o anamneză bine condusă, datele epidemiologice şi manifestările clinice cu completarea prin metode instrumentale. Pentru confirmare au fost utilizate metode specifice: ELISA pentru depistarea antitoxoplasma IgG, IgM şi IgA, metoda alergologică - intradermoreacţia (IDR) cu toxoplasmină. Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) nu are avantaje în comparaţie cu ELISA şi IDR cu toxoplasmină pentru confirmarea diagnosticului de toxoplasmoza cronică.

Toxoplasmoza dobândită cronică s-a dezvoltat mai frecvent la persoanele de vârsta tânără (21-35 ani), mai ales la femei, a evoluat preponderent în forma uşoară şi s-a caracterizat printr-un polimorfism clinic: prezenţa sindromului de intoxicaţie generală, sindromului febril prelungit, limfadenopatiei, hepatomegaliei, afectării funcţionale a sistemului nervos central, la femei – patologiei obstetrical-ginecologice.

Tabloul clinic al toxoplasmozei congenitale cronice s-a realizat prin următoarele sindroame psihoneurologice organice grave: de encefalopatie, hipertensiune intracraniană, diencefalic, retard mental, epileptiform, hidrocefalic în combinaţie cu patologia oculară (în 71,0%), mai frecvent prezentată de corioretinita bilaterală. La toţi bolnavii cu toxoplasmoză rezultatele antitoxo IgG prin ELISA au fost pozitive, însă în toxoplasmoza dobândită subacută valorile erau foarte înalte, în cea cronică – medii, iar în toxoplasmoza congenitală cronică titrele antitoxo IgG devenise mai scăzute. Antitoxo IgA prin ELISA s-au depistat numai în 3 cazuri de toxoplasmoza dobândită subacută. Antitoxo IgM pozitive s-au determinat la toţi bolnavii cu toxoplasmoza dobândită subacută şi în cea dobândită şi congenitală cronică recidivantă. IDR cu toxoplasmină era pozitivă la toţi bolnavi cu toxoplasmoză.

Rezultatele studiului medico-social al toxoplasmozei au evidenţiat actualitatea şi importanţa medico-socială a acestei maladii pentru Republica Moldova. O importanţă deosebită are toxoplasmoza prenatală dobândită, în care se produce forma congenitală cu consecinţe grave: moartea in utero, letalitatea infantilă precoce, sechelele organice din partea sistemului nervos central şi ochilor, ce servesc drept cauza a invalidităţii.

În rezultatul cercetării actuale au fost determinaţi factorii medico-sociali de risc ai toxoplasmozei, care s-au devizat în 3 grupuri: epidemiologici, socio-economici şi medico-biologici. Studierea aspectelor medico-sociale ale toxoplasmozei a permis argumentarea ştiinţifică şi elaborarea managementului în scopul stabilirii precoce a diagnosticului acestei maladii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Tabloul clinic, diagnostic şi aspecte medico-sociale ale toxoplasmozei (reviul literaturii)
  • I.1. Tabloul clinic al toxoplasmozei
  • I.1.1. Tabloul clinic al toxoplasmozei dobândite
  • I.1.2. Tabloul clinic al toxoplasmozei congenitale
  • I.1.3. Toxoplasmoza la bolnavii cu infecţia HIV/SIDA
  • I.2. Diagnosticul toxoplasmozei
  • I.3. Aspecte medico-sociale şi managementul toxoplasmozei

CERCETĂRILE PROPRII

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
  • II.1. Caracteristica generală a bolnavilor supravegheaţi
  • II.2 Metodele de examinare a bolnavilor

Capitolul III. Aspecte clinice, de diagnostic şi imunologice ale toxoplasmozei dobândite

Capitolul IV. Particularităţile clinice, de diagnostic şi imunologice ale toxoplasmozei congenitale

Capitolul V. Caracteristica comparativă a toxoplasmozei dobândite şi congenitale

Capitolul VI. Particularităţile clinice şi de diagnostic ale toxoplasmozei cerebrale în cazurile asociate cu infecţia HIV/SIDA

Capitolul VII. Aspecte medico-sociale şi managementul toxoplasmozei
  • VII.1. Caracteristica medico-socială şi factorii de risc în toxoplasmoza dobândită
  • VII.2. Managementul toxopla