Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Sinteza orientată a fosfolipidelor la drojdii şi elaborarea modelului de preparare a liposomelor


Autor: Lilia Topală
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Agafia Usatîi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 579.222'121: + 579.66'115

Adobe PDF document 6.54 Mb / în română
151 pagini

Cuvinte Cheie

Rhodotorula gracilis, lipide, fosfolipide, liposome, precursori, compuşi coordinativi, medii de nutriţie, raze gama

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul sintezei orientate a fosfolipidelor la drojdii, elaborării procedeelor de obţinere a biomasei cu conţinut sporit de lipide şi fosfolipide, obţinerii liposomelor din lipide microbiene.

S-a demonstrat că razele gama iniţiază modificări în biosinteza fosfolipidelor şi acizilor graşi la drojdii, exprimate prin sporirea conţinutului de fosfatidilcolină, fosfatidilglicerină şi a acidului linolic. Prin iradierea cu razele gama a tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-YS-02 s-au obţinut 2 variante de drojdie cu productivitate şi capacitate sporită de biosinteză a lipidelor şi fosfolipidelor.

Studiul compuşilor coordinativi cu ioni centrali ai zincului, molibdenului, cromului, cobaltului, vanadiului, precum şi fierul în combinaţie cu manganul, nichelul şi cobaltul, a demonstrat că aminocompuşii Zn (II) şi compuşii pe bază de fier şi acid carboxilic posedă efect reglator asupra productivităţii şi activităţii de sinteză a lipidelor şi fosfolipidelor la variantele de drojdii din genul Rhodotorula.

Studiul comparativ al influenţei surselor neconvenţionale de nutriţie (extracte din şrotul de struguri, mere, tomate), a precursorilor lipogenezei şi fosfolipogenezei (ulei de floarea soarelui, ulei de soia, ulei de măsline, ulei de porumb, săruri ale fosforului (fosfat disodic, fosfat monoacid de potasiu), acetatul de sodiu), a permis să propunem un nou procedeu de sinteză orientată a lipidelor şi fosfolipidelor care sporeşte conţinutul acestora respectiv cu 46,5 % (se obţin până la 35,9±2,43 g lipide la 100 g biomasă uscată) şi 42 % ( 1,21g/l mediu nutritiv) comparativ cu martorul.

Este elaborat un procedeu nou de extragere a lipidelor din biomasa drojdiilor. Se propune tehnologia de obţinere din drojdii a fosfolipidelor cu compoziţie specifică biomaterialelor pentru prepararea liposomelor.

Pentru prima dată s-a stabilit posibilitatea obţinerii liposomelor din fosfolipidele sintetizate din drojdiile genului Rhodotorula. S-a constatat că liposomele elaborate în baza fosfolipidelor microbiene sunt sensibile la acţiunea temperaturii, concentraţia biomaterialului, durata tratării cu unde ultrasonore, congelare. Aceştea pot fi precăutaţi ca factori importanţi capabili de a modifica structura liposomelor.