Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Microstructura şi procesele de curgere a fluxului magnetic în peliculele supraconductoare de Mg B2


Autor: Koch Thomas August Richard
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatolie Sidorenko
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în engleză

Teza

CZU 537.312.62

Adobe PDF document 6.06 Mb / în engleză
149 pagini


Cuvinte Cheie

supraconductori de MgB2, pelicule subţiri, curenţi critici, cîmp critic, energie de activare, forţa piningului

Adnotare

A fost elaborat procedeul optimal de preparare a peliculelor netede din MgB2 de calitate înaltă (patentat – 2 brevete de invenţie). Coacerea în reactorul de Nb sigilat de la sine, reutilizabil, dă un rezultat sigur, reproductibil al fabricării peliculelor de MgB2 de calitate înaltă, care au Tc înaltă şi tranziţii foarte abrupte ale rezistivităţii în absenţa cîmpului magnetic. A fost efectuată investigaţia microstructurală multilaterală a peliculelor din MgB2, folosind metodele ML, MAF, MES, SXDE, SAMS, DRX şi investigată corelaţia dintre proprietăţile supraconductoare şi microstructura peliculelor de MgB2.La aplicarea cîmpului magnetic extern are loc extinderea tranziţiei rezistivităţii, cauzată de procesul de curgere a fluxului magnetic termal activat (TAFF).

A fost detectată o dependenţă vădită a energiei de activare TAFF de cîmpul magnetic, drept explicaţie evidentă a instabilităţii termomagnetice.

Creşterea peliculelor de MgB2 netede (“oglindă-reflectoare”), de calitate înaltă prin metoda propusă crează perspective pentru utilizarea peliculelor de MgB2 în microelectronică, în special pentru aplicaţii tehnica frecvenţelor înalte şi pentru elaborarea sensorilor magnetici SQUID. De aceea, atât prepararea cît şi posibilitatea aplicării compusului studiat pentru confecţionarea cablurilor şi straturilor cu densitate înaltă a curentului electric, necesită investigaţii ulterioare a comportamentului neobişnuit de curgere a fluxului în diboridul de magneziu cu dependenţă foarte puternică a energiei de activare de cîmpul magnetic.