Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sidorenko Anatolie, doctor habilitat, profesor universitarSidorenko Anatolie, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Abilitare:18 iunie 2009, nr.956
Specialităţi abilitate: 05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
01.04.07 - Fizica stării condensate

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Supraconductibilitatea reversibilă în nanostructuri supraconductibile pe bază de Niobiu şi aliaj de Cupru-Nickel 01.04.07 IIEN conducător 06.02.2012
D Cuplajul spin – reţea şi transformările structurale în magneţi frustraţi cu structura de tip spinel şi MnWO4 01.04.10 IFA referent
conducător
Ţurcan Vladimir
10.02.2012

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Modelarea caracteristicilor electronice ale tranzistorilor de putere si convertorilor fotoelectrici în aproximaŃia liniară-hiperbolică 05.27.01 IIEN conducător 31.03.2011
D Proprietăţile supraconductoare ale nanostructurilor supraconductor-feromagnet 01.04.07 conducător 21.12.2006
D Microstructura şi procesele de curgere a fluxului magnetic în peliculele supraconductoare de Mg B2 01.04.07 conducător 27.04.2006