Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Elaborarea tehnologiei de producere a colorantului de antociane bazată pe procesele baro-membranice


Autor: Viorel Caldare
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Boris Găina
doctor habilitat, profesor cercetător
Consultant ştiinţific: Petru Parasca
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 663,252:547,973

Adobe PDF document 6.15 Mb / în română
106 pagini


Cuvinte Cheie

membrane, colorant, osmoz invers, ultrafiltraţie, antociane

Adnotare

Scopul lucrării este elaborarea unei tehnologii noi de fabricarea colorantului de antociane cu folosirea unor procedee noi pe baza de membrane semipermiabile.

Studierea procesului de concentrare a colorantului pe baza membranelor de osmoză invers a permis să stabilim că pentru concentrarea colorantului e raţional să utilizăm membrane МГА-95 de tipul ЭРО cu selectivitatea (după NaCl) de 95%. Procesul de concentrare se realizează în regim semiflux, la presiunea 2...4 MPa, pînă la concentraţia substanţelor colorante 20...25 g/dm3. Procesul de concentrare pe baza de membrane osmoz-invers este efectiv pînă la atingerea concentrării în produs a substanţelor colorante cel mult 25 g/dm3. Limita de concentrare este legată de specificul membranelor, care necesită creşterea bruscă a presiunii şi pierderea substanţelor colorante. Concentratul obţinut se răceşte pînă la t 0+2 oC cu menţinerea in decurs de 10-12 h pentru sedimentarea acidului tatric. După sedimentare se efectuează filtrarea grosilieră prin filtru plasă perforată din inox. După scăderea productivităţii cu 30-40 % trebuie efectuată regenerarea membranelor. Procesul de reginerare a membranelor se efectue

ază la fel ca şi după procesul de ultrafiltrare. Sinecostul concentratului de antociane primit e de două ori mai mic la fiecare kg în comparaţie cu colorantul primit prin utilizarea tehnologiei evaporării în vid. Costul resurselor energetice în tehnologia baromembranică constituie doar 7 % din costul resurselor energetice în tehnologia cu concentrarea extractului de antociane prin evaporare în vid.

A fost elaborată tehnologia de producere a colorantului de antociane pe baza membranelor semipermiabile. In scopul realizării transferului tehnologic in producere au fost elaborate prescripţiile tehnice.

Cuprins


CAPITOLU 1. Studiile bibliografice
 • 1.1. Coloranţii de antociane şi tehnologiile de producere
 • 1.1.1. Coloranţii de antociane şi proprietăţile lor fizico-chimice
 • 1.1.2. Aspectele medico-biologice a utilizării coloranţilor de antociane
 • 1.1.3. Tehnologiile de producere a coloranţilor de antociane
 • 1.2. Tehnologiile cu membrane în industria alimentară
 • 1.2.1. Aspectele teoretice a procesului de ultrafiltrare
 • 1.2.2. Aspectele teoretice a procesului de osmoză inversă
 • 1.2.3. Tehnologiile baro-membranice de concentrare a soluţiilor alimentare
 • 1.3. Mecanismele de poluare şi regenerare a membranelor
 • 1.4. Formularea problemelor de cercetare. Scopul investigaţiilor

CAPITOLU 2. Partea metodică
 • 2.1. Metode de analize utilizate în cadrul cercetărilor ştiinţifice
 • 2.2. Materiale şi obiecte de cercetări
 • 2.3. Instalaţiile utilizate în cadrul cercetării

CAPITOLU 3. Studii experimentale

 • 3.1. Procesul de obţinere a materiei prime (extractul de antociane)
 • 3.2. Studierea procesului de purificare a colorantului pe baza membranelor de ultrafiltrare
 • 3.2.1. Evoluţia biopolimerilor în procesul de ultrafiltrare a colorantului iniţial
 • 3.2.2. Testarea membranelor şi aspectele procesuale a ultrafiltrării colorantului iniţial de antociane
 • 3.2.3. Regenerarea membranelor de ultrafiltrare
 • 3.3. Studierea procesului de concentrare a colorantului pe baza membranelor de osmoza inversă
 • 3.3.1. Compoziţia chimică a concentratului şi a filtratului colorantului de antociane primit în tehnologia de osmoză inversă
 • 3.3.2. Aspectele procesuale a concentrării colorantului de antociane prin intermediul osmozei inverse
 • 3.3.3. Studierea procesului de cristalizare a acidului tartric în timpul concentrării colorantului de antociane produs din tescovina de struguri
 • 3.3.4. Studierea procesului de regenerare a membranelor de osmoză invers
 • 3.4. Elaborarea algoritmului tehnologiei de producere a colorantului de antociane din tescovina de struguri

CAPITOLU 4. Prelucrarea matematică a rezultatelor experementale şi analiza sistematică a lor

CAPITOLU 5. Analiza pieţei materiei prime şi condiţiilor de achiziţionare a ei

CAPITOLU 6. Analiza economică a tehnologiilor baro-membranice la producerea coloranţilor de antociane