Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii la geneza hallstattului tracic timpuriu în spaţiul carpato-danubiano-pontic


Autor: Andrei Nicic
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Niculiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 902.01 (043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
379 pagini


Cuvinte Cheie

cadrul geografic, habitat, necropole, topografia, cartografierea, gropi cu schelet, grup cultural, ceramică incizată, orizont „cu ceramică incizată”, cronologie, spaţiul nord-vest Pontic, zonă culturalgeografică, Dunărea de Jos, bazinul Nistrului Mijlociu, regiunea superioară a Bugului de Sud, Niprul Inferior (de Jos), „perioada de tranziţie”, elementul bronzului final (tardiv), decor, ornament, bronz, fier, rit şi ritual funerar

Adnotare

Lucrarea este consacrată studierii unei perioade de timp cuprinsă între sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului în spaţiul nord-vest Pontic. În acest context sunt cercetate un şir de manifestări culturale cunoscute în literatura de specialitate ca grupurile Tămăoani, Babadag I, Holercani şi Balta. Studiul a fost bazat pe cercetări efectuate la un număr considerabil de monumente, multe din care au fost deja analizate în mai multe publicaţii. S-au utilizat materiale inedite, studiate de noi din rapoarte de săpătură şi colecţii muzeale. Analiza sortimentului ceramic din cadrul faciesurilor culturale „cu ceramică incizată” de tip Babadag I–Tămăoani–Holercani–Balta contribuie substanţial la elucidarea unui şir de aspecte legate de originea şi evoluţia perioadei cuprinse între sfâtşitul bronzului final şi începutul primei epoci a fierului din spaţiul nord-vest Pontic. Cartografierea recipientelor ceramice cu decor incizat, în cadrul monumentelor atribuite faciesurilor Babadag I–Tămăoani–Holercani–Balta şi a celor din cultura Belozerka, permite evidenţierea a trei zone de distribuire cultural-geografică a descoperirilor ceramice cu decor incizat:

O astfel de răspândire a recipientelor ceramice cu decor incizat ar putea fi determinată de activitatea unor „tradiţii” sau „centre olăreşti”, care au contribuit la răspândirea decorului incizat pe vasele faciesului Tudora din cadrul culturii Belozerka, localizate în nemijlocită apropiere pe malul stâng al Dunării de Jos şi în regiunea limanului Nistrean, ajungând chiar pe cursul inferior al râului Nipru. Faptul dat nu permite tratarea acestei categorii a decorului incizat ca criteriu definitoriu pentru deosebirea elementelor de tip Tămăoani–Babadag I şi Holercani–Balta de cele similare de tip Belozerka. Totodată unele elemente de tradiţie „Belozerka” se întâlnesc frecvent şi în mediul grupurilor de tip Tămăoani–Babadag I. Cartarea principalelor forme de vase în cadrul zonelor de răspândire a faciesurilor „cu ceramică incizată” indică existenţa mai multor particularităţi specifice zonale. Corelarea variantelor de decor în cadrul zonelor de distribuire cultural-geografică a descoperirilor „cu ceramică incizată” demonstrează că cele mai numeroase descoperiri ale decorului incizat sunt concentrate în zonă I – Dunărea de Jos, urmând zona a II-a – Nistrului Mijlociu, iar apoi şi a III-a – regiunea Niprului inferior, în care elementele decorului incizat se întâlnesc mai sporadic. Aceasta, probabil, ar putea indica că în procesul de geneză a hallstattului din spaţiul nord-vest Pontic centrul de greutate le revenea faciesurilor din regiunea Dunării de Jos (Tămăoani, Babadag I), unde se cunosc încă din perioada bronzului tardiv. Coincidenţa numărului maxim al descoperirilor după principalele variante ale decorului, în toate cele trei zone, confirmă această aserţiune. În baza analizei comparative a detaliilor ritului şi ritualului funerar, practicat în cadrul faciesurilor culturale „cu ceramică incizată”, se pot evidenţia un şir de elemente bine cunoscute încă în perioada bronzului tardiv (orientarea predominant sudică, poziţia scheletelor, construcţii funerare etc.). Totodată, apropierea până la identitate a unor elemente ale ritului şi ritualuri funerare din cadrul faciesurilor „cu ceramică incizată” cu manifestările similare din cadrul culturilor cu ceramică imprimată de tipul Babadag II şi Cozia–Saharna, permite evidenţierea rolului descoperirilor de tip Babadag I, Tămăoani–Holercani–Balta în procesul genezei monumentelor cu ceramică imprimată. Privită în ansamblu topografia tuturor descoperirilor atribuite monumentelor culturale „cu ceramică incizată”, se poate de constatat că zonele de maximă concentrare a descoperirilor date (zonele I-III) nu corespund în-tocmai unor grupuri sau faciesuri culturale evidenţiate de un şir de cercetători [Harţuche, 1972; Morintz, 1964, 1987; László, 1986; Leviţki, 1994; Vančugov, 1977 etc.]. Această situaţie impune de a se lua în consideraţie, în cadrul analizei acestor vestigii şi următoarele considerente: În ceea ce priveşte grupul Balta, având în vedere similitudinile ritului şi ritualului funerar cu monumentele de tip Tămăoani şi Holercani, cunoscută încă prea puţin, permit actualmente tratarea acestui facies în cadrul descoperirilor de tip Tămăoani–Holercani. Elucidarea pe o scară mai largă a raporturilor dintre grupul Balta şi monumentele atribuite faciesurilor Tămăoani–Holercani va fi posibilă doar după cercetarea sistematică a unui şir de monumente atribuite descoperirilor de tip Balta.

Astfel, studierea monumentelor culturale „cu ceramică incizată” Babadag I–Tămăoani–Holercani–Balta aduce contribuţii însemnate la cunoaşterea genezei hallstattului timpuriu din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Cadrul geografic. catalogul descoperirilor şi habitatul
 • I.1. Cadrul geografic
 • I.2. Catalogul descoperirilor
 • I.2.a. Faciesurile Babadag I-Tămăoani
 • I.2.b. Monumentele de tip Holercani
 • I.2.C. Cultura Belozerka
 • 1.3. Habitatul
 • I.3.a. Topografia aşezărilor
 • I.3.b. Caracterul depunerilor culturale
 • I.4. Locuinţe şi construcţii auxiliare
 • I.4.a. Construcţii locative
 • I.4.b. Construcţii gospodăreşti

CAPITOLUL II. Ritul şi ritualul funerar
 • II. l. Necropole
 • II. 1.a. Topografia
 • II. 1.b. Tipul construcţiilor funerare
 • II.I.e. Poziţia şi orientarea
 • II.2. Descoperiri izolate
 • II.2.a. Forma construcţiilor
 • II.2.b. Poziţia şi orientarea scheletelor

CAPITOLUL III. Analiza materialului arheologic
 • III.1. Ceramica;
 • III. La. Grupele tehnologice
 • III.l.b. Formele ceramice
 • III. Le. Decorul ceramic
 • 111.2. Piese din lut
 • 111.3. Obiecte din os
 • 111.4. Obiecte din piatră
 • 111.5. Piese metalice

CAPITOLUL IV. Probleme de periodizare şi cronologie
 • IV. 1. Periodizarea
 • IV.2. Cronologia absolută