Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Coleopterele suprafamiliei Curculionoidea (Insecta, Coleoptera) din Republica Moldova, biodiversitatea şi importanţa lor


Autor: Аnton Poiras
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2006
Consultanţi ştiinţifici: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Boris Vereşceaghin
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română
Adobe PDF document0.63 Mb / în rusă

Teza

CZU 595.768.23:591.5(478)

Adobe PDF document 2.31 Mb / în rusă
290 pagini


Cuvinte Cheie

coleoptere, curculionoide, fauna, spectrul trofic, zoogeografie, specii rare, dăunători, entomofagi, biodiversitatea şi importanţa

Adnotare

Lucrarea este dedicată studierii coleopterelor suprafamiliei Curculionoidea din Republica Moldova, biodiversităţii lor, particularităţilor de răspândire în zona interferenţei biogeografice, evaluării complexelor faunistice, cercetării particularităţilor biologiei şi ecologiei speciilor economic importante şi rolului curculionoidelor în natură şi activitatea economică a omului.

În rezultatul cercetărilor efectuate în ultimele două decenii s-a stabilit că fauna coleopterelor curculionoide din Republica Moldova sunt reprezentate de 683 specii din următoarele familii: Nemonychidae, Anthribidae, Urodontidae, Attelabidae, Rhynchitidae, Apionidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Curculionidae, Scolytidae şi Platypodidae. Dintre taxoanele evidenţiate 172 specii, 20 genuri şi o familie sunt noi pentru fauna regiunii investigate.

Pentru primа dată este elaborată revista ecologo-faunistică a coleopterelor curculionoide din regiune, estimată bogăţia specifică şi spectrul trofic, studiate formele vitale, evidenţiate complexele de specii edafice şi higrofile.

А fost efectuată analiza răspândirii curculionoidelor în zona interferenţei biogeografice (Republica Moldova). S-au obţinut date noi despre arealele unui şir de specii curculionoide şi după tipul arealelor s-au evidenţiate grupe de specii. Este stabilit că cota speciilor, limitele arealelor cărora se află pe teritoriul Republicii Moldova, sau în apropiere, constituie aproximativ 16%. Au fost cercetate complexele faunistice ale curculionoidelor din regiune, prezentată caracteristica lor şi relevată diferenţierea.

Pentru prima dată sunt studiate speciile de curculionoide rare şi pe cale de dispariţie din regiune şi sunt evidenţiate categoriile de raritate. Este caracterizată importanţa economică a speciilor de coleoptere curculionoide din regiunea dată şi sunt determinaţi dăunătorii potenţiali şi reali ai plantelor, fiind indicat gradul lor de daună. Pentru prima dată au fost elaborate tabele politomice de determinare apartenenţei specifice a unor grupe de curculionoide economic importante.

Au fost cercetate particularităţile biologice ale unor dăunători puţin studiaţi, dar periculoşi, s-au evidenţiat complexele de entomofagi şi determinat rolul lor în reducerea efectivului numeric al dăunătorilor. Împreună cu colegii americani a fost efectuată introducerea a trei specii de entomofagi din Republica Moldova şi Siberia de Vest în USA (statele Wisconsin şi Dakota de Nord) pentru combaterea biologică a dăunătorului Sitona cylindricollis Fahr., originar din Europa.

A fost caracterizată importanţa coleopterelor curculionoide faunei regionale în natură şi în activitatea economică a omului. Pentru prima dată această grupă de insecte se examinează din poziţia biodiversităţii, funcţionării durabile a ecosistemelor şi utilizării raţionale a resurselor naturale. Sunt prezentate recomandările practice pentru realizarea datelor obţinute.