Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Formarea competenţelor de comunicare în limba română a elevilor alolingvi în perioada preabecedară


Autor: Elena Parea
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Lidia Granaci
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 37.0+811.135.1’243(043.2)

Adobe PDF document 1.06 Mb / în română
164 pagini

Cuvinte Cheie

act verbal, situaţie comunicativă, minimum comunicativ, sferă comunicativă, intonemizare, relaţie vorbire /comunicare, competenţă comunicativă, reglare audio-vizuală, dramatizare, recunoaştere auditivă, modelare comunicativă, valorificarea comunicării, ambient comunicativ, pragmatica comunicării

Adnotare

Cercetarea abordează una dintre cele mai stringente probleme ale învăţămîntului la etapa actuală, în general, şi a învăţării limbii române, în special – cea a formării competenţelor de comunicare în limba ţintă.

În studiu sînt analizate premisele epistemologice ale formării competenţelor verbal-comunicative ale elevilor de vîrstă şcolară mică; este conceptualizată teoretic perioada preabecedară a învăţării limbii de către elevii alolingvi; este elucidat rolul corelaţiei vorbire-comunicare în organizarea raţională a procesului formativ din punct de vedere metodologic.

Este elaborat şi fundamentat teoretico-pragmatic Sistemul tehnologic de formare a competenţelor de comunicare în limba română elevilor alolingvi în perioada preabecedară, fapt care a demonstrat că dobîndirea acestor competenţe este posibilă prin valorificarea sistematică a diverselor aspecte ale comunicării în trei secvenţe constitutive.

Utlizarea Sistemului tehnologic generează dorinţa de a vorbi, de a se bucura de reuşita comunicativă, apar primele motivaţii nedominate de aprecierea prin note, ci de o necesitate orientată spre o activitate interesantă, atrăgătoare, stimulativă.

Cercetarea nu epuizează problema formării competenţelor comunicative, ci configurează deschideri spre valorificarea circumstanţelor specifice de menţinere a interesului şi motivaţiei învăţării limbii române ca limbă ţintă, de fundamentare sociologică a educaţiei comunicării în baza curriculumului disciplinar, de valorificare a problematicii plurilingvismului activ la nivelul formării competenţelor de comunicare elevilor alolingvi.

Cuprins


CAPITOLUL I Premisele psihopedagogice ale formării verbal-comunicative a elevilor de vârstă şcolară mică
  • 1.1. Repere psihopedagogice şi psiholingvistice de formare a exprimării verbale
  • 1.2. Conceptualizarea orientării verbal-comunicative în învăţarea limbilor
  • 1.3 Principiile didactice ale formării verbal-comunicative în perioada preabecedară

CAPITOLUL II. Sistemul formativ al competenţelor de comunicare în perioada preabecedară
  • 2.1. Corelaţia metodologică vorbire / comunicare orală
  • 2.2. Aspecte educaţionale ale modelării comunicative
  • 2.3. Sistemul tehnologic de formare a competenţelor de comunicare în limba română elevilor alolingvi în perioada preabecedară

CAPITOLUL III Valorile didactice-educaţionale ale sistemului tehnologic de formare a competenţelor de comunicare a elevilor alolingvi în perioada preabecedară
  • 3.1. Constantele iniţiale de pregătire a elevilor pentru comunicare
  • 3.2. Operaţionalizarea secvenţelor formative în pragmatica comunicării
  • 3.3. Sintetizarea experimentală a Sistemului tehnologic de formare a competenţelor de comunicare în limba română a elevilor alolingvi în perioada preabecedară