Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul de uscare a cătinii albe cu folosirea curenţilor de frecvenţă înaltă


Autor: Marcel Răducan
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
Anul:2006
Conducători ştiinţifici: Andrei Lupaşco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Mircea Bernic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Teza

CZU 664.854:634.21:621.3.023

Adobe PDF document 2.26 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

cătină albă, convecţie, curenţi de frecvenţă înaltă, câmp electromagnetic, temperatura, intensitate

Adnotare

Teză de doctorat în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice la specialitatea 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 2006.

Teza este prezentată în manuscris şi se bazează pe 22 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 brevete de invenţie şi o cerere de brevet a R. Moldova, în care sunt reflectate rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale privind procesul de uscare a cătinii albe cu folosirea metodei combinate a aportului de energie – prin convecţie şi U.H.F. Au fost determinaţi parametrii electrofizici ai cătinii albe tg şi ` şi dependenţa lor în funcţie de frecvenţa câmpului electromagnetic, temperatura şi umiditatea produsului. S-a determinat frecvenţa optimală a câmpului electromagnetic pentru prelucrarea termică a cătinii albe – 27 MHz.

Este prezentat studiul cineticii procesului de uscare a cătinii albe cu folosirea metodei combinate a aportului de energie.

În baza studiului efectuat s-a determinat, că procesul de uscare al cătinii albe pentru cazul aportului de energie combinat este necesar de realizat în două etape. În prima etapă, până la umiditatea 25 % cătina albă se usucă prin convecţie. La etapa a doua, începând cu umiditatea 25 %, la uscarea prin convecţie se aplică şi curenţii UHF. Temperatura agentului de uscare este de 100 OC şi intensitatea câmpului electromagnetic de 28,2 KV/m.

Pentru prima dată a fost elaborat modelul matematic de calcul al ecuaţiilor diferenţiale a schimbului de masă şi de căldură pentru cazul aplicării sursei interne de căldură figurii geometrice sferă în sferă. Devierea corelaţiei modelului matematic cu rezultatele experimentale a fost de 5…15 %, care se consideră acceptabilă.

Efectul economic aşteptat ca rezultat al implementării instalaţiei de uscare în producere este de 4464,55 lei.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Starea actuală a tehnicii şi tehnologiei de uscare a cătinii albe
 • 1.1. Bazele teoretice moderne al transferului de masă şi căldură în procesele de uscare
 • 1.2. Cătina ca obiect de uscare
 • 1.3. Tehnici şi tehnologii moderne pentru uscarea cătinii albe
 • 1.3.1. Caracteristicile biostructurale ale cătinii albe ca obiect de studiu
 • 1.3.2. Uscarea naturală
 • 1.3.2.1. Uscarea heleo la aer
 • 1.3.2.2. Uscarea heleo
 • 1.3.2.3. Uscarea combinată
 • 1.3.3. Uscarea artificială
 • 1.3.3.1. Uscarea prin convecţie
 • 1.4. Direcţiile de bază ale perfecţionării tehnicii şi tehnologiei procesului de uscare a fructelor şi boabelor
 • 1.5. Sarcinile cercetării

CAPITOLUL 2. Parametrii electrofizici (PEF) ai fructelor şi influenţa lor asupra capacităţii degajării de căldură
 • 2.1. Polarizarea şi pierderile dielectrice în materialele omogene
 • 2.1.1. Dependenţa permeabilităţii dielectrice relative e¢ de diferiţi factori
 • 2.1.2. Pierderile dielectrice în dielectricii omogeni
 • 2.1.3. Dependenţa unghiului pierderilor dielectrice tgd de diferiţi factori
 • 2.2. Polarizarea şi pierderile dielectrice în sisteme eterogene multicomponente compuse
 • 2.2.1. Tipurile de polarizare a sistemelor compuse
 • 2.2.2. Pierderile dielectrice a sistemelor eterogene multicomponente compuse
 • 2.3. Modelul matematic a parametrilor electrofizici a sistemelor eterogene compuse
 • 2.4. Procedeele şi metodele de măsurare şi determinare a parametrilor electrofizici a cătinii albe
 • 2.4.1. Metodele punţii
 • 2.4.2. Metoda de rezonanţă
 • 2.4.3. Metode cu aplicarea liniilor de măsurare (ghid de unde)

CAPITOLUL 3. Cercetarea parametrilor electrofizici ai cătinii albe şi metodele de determinare a lor
 • 3.1. Caracteristica succintă a cătinii albe ca obiect de cercetare
 • 3.2 Alegerea şi argumentarea metodei de măsurare a parametrilor electrofizici ai cătinii albe
 • 3.3. Instalaţia experimentală pentru măsurarea şi cercetarea parametrilor electrofizici ai cătinii
 • 3.4. Influenţa frecvenţei câmpului electromagnetic asupra parametrilor electrofizici ai cătinii albe
 • 3.5. Influenţa umidităţii cătinii albe asupra parametrilor electrofizici
 • 3.6. Influenţa temperaturii cătinii albe asupra parametrilor electrofizici

CAPITOLUL 4. Descrierea instalaţiei experimentale şi a metodelor de cercetare a cineticii procesului de uscare a cătinii albe
 • 4.1. Caracteristica generală a instalaţiei experimentale
 • 4.2. Metoda de înregistrare a scăderii masei şi temperaturii cătinii albe
 • 4.3. Metoda de măsurare a tensiunii şi calcul tensiunii câmpului electromagnetic de frecvenţă înaltă
 • 4.4. Metoda de măsurare a vitezei aerului în camera de uscare
 • 4.5 Pregătirea cătinii albe pentru experiment şi metoda de efectuare

CAPITOLUL 5. Cercetarea cineticii procesului de uscare a cătini albe
 • 5.1. Uscarea prin convecţie convectivă
 • 5.2. Uscarea combinată a cătinii albe cu aplicarea convecţiei şi a curenţilor de frecvenţă înaltă
 • 5.3. Compararea metodelor de uscare a cătinii albe după rezultatele cercetărilor
 • 5.4. Influenţa parametrilor procesului de uscare a fructelor de cătină asupra calităţii produsului uscat

CAPITOLUL 6. Descrierea matematică a procesului de uscare a cătinii albe cu utilizarea convecţie şi UHF

CAPITOLUL 7. Realizarea tehnică a procesului de uscare a cătinii albe cu aplicarea UHF

CAPITOLUL 8. Calculul indicatorilor economici
 • 8.1. Planul producerii şi comercializării
 • 8.2. Planul consumurilor directe materiale
 • 8.3 Planul consumurilor directe de salarizare
 • 8.4. Planificarea rezultatelor financiare
 • 8.5 Planul dezvoltării tehnice