Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 /

Teze, iunie 2006

Teze [51]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
DH Elecţiunea procedeelor chirurgicale, materialelor grefale şi tehnicilor operatorii în plastiile de esofag medicină 29.06.2006
14.00.27 - Chirurgie
D Integrarea capitalului industrial cu cel bancar şi impactul acesteia asupra creşterii economice economie 29.06.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Diversitatea coleopterelor (coleoptera: carabidae, silphidae, scarabaeidae, cerambycidae) din ecosistemele forestiere ale podişului Moldovei centrale biologie 29.06.2006
03.00.09 - Entomologie
D Analiza statistico-economică a procesului investiţional şi a riscului investiţional în Republica Moldova economie 29.06.2006
08.00.11 - Statistică economică
DH Coleopterele suprafamiliei Curculionoidea (Insecta, Coleoptera) din Republica Moldova, biodiversitatea şi importanţa lor biologie 29.06.2006
03.00.09 - Entomologie
D Interacţiunea dintre natura şi populaţia Nistrului Inferior în holocenul superior geografie 29.06.2006
11.00.04 - Geomorfologie şi geografie evolutivă
D Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului pedagogie 29.06.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Tehnologii informaţionale în procesul de predare-învăţare a informaticii pedagogie 29.06.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Valoarea formativă a limbajului pedagogic acţional pedagogie 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Efectele cinetice determinate de interacţiunea electronilor cu oscilaţii acustice în heterostructurile cuantice fizică-matematică 29.06.2006
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Conceptul de suveranitate în dreptul internaţional contemporan drept 29.06.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
D Diagnosticul şi tratamentul disarmoniei dento-alveolare cu înghesuire medicină 29.06.2006
14.00.21 - Stomatologie
D Studiu asupra verbelor eventive în limba română filologie 29.06.2006
10.02.01 - Limba română
D Acţiunea radiaţiei ionizante de heliu asupra activităţii enzimatice şi funcţionale a limfocitelor şi neutrofilelor medicină 29.06.2006
14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
D Sistem de management al conţinutului pentru Web fizică-matematică 29.06.2006
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Contribuţii teoretice şi experimentale privind procesul de uscare a cătinii albe cu folosirea curenţilor de frecvenţă înaltă tehnică 29.06.2006
05.18.12 - Procese şi aparate în industria alimentară
D Corelaţia optimală dintre intuitiv si logic la predarea învăţarea-evaluarea temei „Paralelism şi perpendicularitate în spaţiu” (treapta gimnazială) pedagogie 29.06.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Irigarea şi fertilizarea culturilor agricole în condiţii de subasigurare cu apă agricultură 29.06.2006
06.01.01 - Agrotehnică
D Mecanismul finanţării micului business în agricultura Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană economie 29.06.2006
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Piaţa contemporană şi problemele formării ei în economia de tranziţie economie 29.06.2006
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Eficienţa folosirii jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare pedagogie 29.06.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Tenzotremorometria computerizată în examinarea tremorului fiziologic şi patologic medicină 29.06.2006
14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
D Caracteristica clinică, biochimică şi imunologică a hepatitei virale B acute AgHBs-negative medicină 29.06.2006
14.00.10 - Boli infecţioase
D Fenomenul reduplicării în limba română filologie 29.06.2006
10.02.01 - Limba română
D Problemele reengineeringului business – proceselor în crearea unui sistem managerial eficient la înreprindere economie 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Analiza factorială a valorii de piaţă a imobilului locativ tipizat economie 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contribuţii la geneza hallstattului tracic timpuriu în spaţiul carpato-danubiano-pontic istorie 29.06.2006
07.00.06 - Arheologie
D Aspecte genetico-moleculare ale heterozisului la floarea-soarelui (Helianthus annuus L) biologie 29.06.2006
03.00.15 - Genetică
D Partidele în sistemul politic al Republicii Moldova ştiinţe politice 29.06.2006
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Perspectiva renovării şi ameliorării sortimentului viticol de soiuri de masă cu termeni precoce de maturare în Republica Moldova agricultură 29.06.2006
06.01.08 - Viticultură
DH Teoria şi practica sporirii eficienţei economice a potenţialului productiv viti-vinicol economie 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Activitatea social-politică a minorităţilor naţionale din Basarabia în anii 1917/1918-1923 şi 1989-1994 (studiu comparativ) istorie 29.06.2006
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Politici de promovare a exporturilor de mărfuri din Siria către pieţele internaţionale economie 29.06.2006
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Aspectele teoretico-practice privind încetarea contractului individual de muncă drept 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar pedagogie 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Rezistenţa la coroziune şi protecţia betonului construcţiilor din întreprinderile de prelucrare a fructelor şi legumelor tehnică 29.06.2006
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
DH Studiul şi elaborarea tehnologiei şi a utilajului de tăiere a metalelor cu arcul de plasmă la polaritate inversă tehnică 29.06.2006
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integrate ştiinţe în învăţământul gimnazial pedagogie 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Cadastrul şi publicitatea imobiliară drept 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Optimizarea tratamentului chirurgical al malformaţiilor cardiace congenitale cu şuntare intracardiacă şi prognozarea complicaţiilor medicină 29.06.2006
14.00.44 - Chirurgie cardiovasculară
D Continuitatea în formarea competenţelor de învăţare la copiii de 6-8 ani pedagogie 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Imagistica medicală în diagnosticul şi evaluarea gradului de extindere locală a cancerului mamar medicină 29.06.2006
14.00.19 - Imagistică medicală
D Elaborarea tehnologiei de producere a colorantului de antociane bazată pe procesele baro-membranice tehnică 29.06.2006
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Proprietatile optice ale straturilor subtiri si nanostructurilor în baza GaN SI ZnO fizică-matematică 29.06.2006
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Obţinerea şi studierea proprietăţilor fotoelectrice a heterostructurilor cu straturi subţiri a semiconductorilor II-VI fizică-matematică 29.06.2006
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
DH Bazele ştiinţificо–metodologice ale evaluării pericolului şi riscului seismic în teritoriul Republicii Moldova fizică-matematică 29.06.2006
04.00.12 - Geofizică; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane
D Gajul ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor drept 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Liberalităţile în dreptul succesoral: testamentul şi donaţia drept 29.06.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Bazele social-pedagogice şi juridice ale dezvoltării sportului studenţesc al Republicii Moldova pedagogie 29.06.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Conţinutul pregătirii sportive a fotbaliştilor juniori, vârsta 17-18 ani, în cadrul cluburilor sportive private pedagogie 29.06.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Aspecte financiare în administrarea corporativă economie 29.06.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)