Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Variabilitatea individuală a arhitectonicii vaselor sangvine renale


Autor: Oleg Mocealov
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Fruntaşu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română
Adobe PDF document0.29 Mb / în rusă

Teza

CZU 612.1: 611.132-018.86

Adobe PDF document 6.63 Mb / în rusă
152 pagini


Cuvinte Cheie

vase sangvine renale, variabilitate individuală, pedicul vascular renal, indici morfometrici, tensometria vaselor renale

Adnotare

Vasele sangvine renale demult se află în centrul atenţuei investigatorilor, prezentând interes atât pentru medicina practică, cât şi printre reprezentanţii cercetărilor morfologice fundamentale. Deosebită atenţie merită variabilitatea individuală a vaselor sangvine renale la om, stabilită pe material de la cadavre ale persoanelor cu vârstă diferită.

Scopul actualului studiu constă în elucidarea unor criterii ce ţin de arhitectonica variaţională individuală a vaselor renale la om, inclusiv şi determinarea parametrilor morfometrici şi tensometrici de bază ai vaselor sus-nominalizate. Studiului au fost supuşi peste 620 de renichi şi vasele omonime. Cercetările includ şi analiză retrospectivă a 180 de panaortograme, unde s-a determinat numărul aa.renales şi corelaţiile lor cu alte formaţiuni anatomice, inclusiv si vase, ale cavităţii abdominale.

Printre obiectivele trasate figura optimizarea metodei corozive policrome şi adapterea ei la studierea variabilităţii individuale a arhitectonicii vaselor renale pe tot traiectul lor, inclusiv şi porţiunile abdominale ale aortei şi venei cavă inferioară, precum şi componentele complexului pielo-caliceal. La analiza rezultatelor obţinute s-a ţinut cont de sex, vârsta subiectelor studiaţi şi partea corpului – dreaptă, stângă. Expunerea materualului propriu este ilustrată prin 88 de figuri şi 16 tabele. Aşadar, panaortografia abdominală contribuie la evidenţirea arhitectonicii vaselor arteriale ale cavităţii abdominale, inclusiv a segmentelor arteriale exstra- şi intrarenale şi a variaţiilor lor individuale.

Unul din obiective ale studiului constă în elaborarea şi aprobarea unei metode perfecţionate de confecţionare a pieselor corozive policrome ale vaselor renale. Realizarea acestului obiectiv a permis de a reduce costul, pe de o parte, pe de alta - de a reduce esenţial durata confecţionării replicilor vasculare la 6-7 ore; totodată, s-a propus modalitatea de a prepara o masă injectabilă cu densitate înaltă care pătrunde în ramificări ale vaselor renale de calibru mic.

Particularităţile individuale ale vaselor renale la om se instalează în ontogeneza prenatală. La maturi, în special în vârstă pre- şi senilă, variabilitatăţii individuale a vaselor renale se asociază procesele lor involutive care, în prim–plan, constau în reducerea parţială a vaselor şi rarifierea reţelei vasculare intrarenale. Arhitectonica vaselor renale, indiferent de vârsta subiecţiilor supuşi studiului, este în dependenţă de numărul lor – unice sau/şi multiple (inclusiv şi perforante), de locul confluerii trunchiurilor venoase şi tipul ramificării arterelor – dispers, magistral, de alţi factori. Toate acestea în ansamblu determină proprietăţile individuale ale arhitectonicii vaselor renale la om.

În aşa mod, variabilitatea individuală a arhitectonicii vaselor renale la om a fost studiată, ţinând cont de unele criterii: nivelul de emergenţă a aa.renales de la aortă (şi de confluere a vv.renales cu vena cavă inferioară), sensul, traiectul, orientarea spaţială şi corelaţiile cu alte structuri anatomice, locul şi modalitatea dividerii aa.renales în ramuri de ordinul I-V (şi de formare a vv.renales, alias primare), parametrii morfometrici (lungimea, calibrul, grosimea pereţilor, lungimea circumferinţei interne a vaselor) şi indicii tensometrici (forţa de rupere, rezistenţa maximă, extensia maxsimă, modulul rigiditaţii) ai arterelor şi venelor renale la om. Indicatorii stabiliţi, în special cei biometrici, variază într-un diapazon larg.