Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Elecţiunea procedeelor chirurgicale, materialelor grefale şi tehnicilor operatorii în plastiile de esofag


Autor: Nicolae Gladun
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2006
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.70 Mb / în română

Teza

CZU 616.329-089.44

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
260 pagini


Cuvinte Cheie

plastie de esofag, accidente intraoperatorii, complicaţii postoperatorii, rezultate la distanţâ, brevet de invenţie, brevet de inovaţie

Adnotare

Chirurgia reconstructiva a esofagului este una din cele mai complicate domenii ale chirurgiei tractului digestiv. Cele mai recente realizari ale medicinei în diagnostic, nivelul contemporan al posibilitatilor tehnice în chirurgie si cunostintele rofunde a patofiziologiei utilizate în terapia intensiva si anesteziologie au contribuit la modificari calitative esentiale în acest domeniu al chirurgiei. Actualitatea problemei consta în aceia, ca în prezent sunt depistate tot mai multe maladii ale esofagului care necesita rezectia de esofag cu reconstructie ulterioara. Scopul acestui studiu a fost ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical si a calitatii vietii bolnavilor, ce au fost supusi plastiei esofagului prin selectarea interventiilor chirurgicale adecvate, materialelor reconstructive, perfectarea tehnicii operative si metodelor de terapie postoperatorie.

Lucrarea este bazata pe analiza materialului clinic personal colectat între anii 1977 – 2005 în sectia de chirurgie toracica a Spitalului Clinic Republican. Au fost analizate rezultatele tratamentului a 182 bolnavi, supusi diferitor operatii reconstructive ale esofagului: cu intestinul subtire -55; cu colonul – 89; cu stomacul – 31; metode combinate – 5; plastie cu tesuturile proprii – 2.

Bolnavii au fost investigati clinic si paraclinic, la nivelul accesibil în clinica republicana.

Indicatii pentru plastia esofagului au fost:

Reconstructia esofagului cu intestinul subtire a fost utilizata la 55 de bolnavi, ca regula prin 2 accese, în varianta intrapleurala, modelând ansa cu o lungime pâna la arcul v. azygos (52 cazuri).

În toate cazurile a fost înlaturat sectorul modificat patologic al esofagului cu efectuarea obligatorie a piloroplastiei. În trei cazuri s-a efectuat plastia segmentara cu transplant al segmentului intestinului subtire în regiunea cervicala cu anastomoze vasculare. Colonul a fost folosit în calitate de material plastic în 89 cazuri.

Retrosternal a fost plasat în 75 cazuri, în mediastinul posterior în 9 cazuri, în 4 cazuri s-a folosit plastia intrapleurala si în 2 cazuri transplantul a fost plasat presternal întrun tunel subcutan. Stomacul a fost folosit pentru refacerea esofagului la 31 bolnavi, în 21 cazuri a fost efectuata operatia Lewis, în 2 cazuri Osava – Garlock, si la 8 bolnavi esofagul a fost înlocuit cu un tub izoperistaltic format din curbura mare a stomacului dupa metoda Kirschner – Oringer, în 2 cazuri prin trei accese (laparotomie, toracotomie, cervicotomie) si în 6 cazuri prin 2 accese (laparotomie, cervicotomie) transhiatal.

Autorul descrie si analizeaza detailat complicatiile intra si postoperatorii recente.

El se opreste separat la analiza cazurilor letale, subliniind factorii dirijabili si nedirijabili care influenteaza finalul tratamentului. Ulterior sunt analizate complicatiile si rezultatele tardive. Analizând materialul au fost folosite 2 perioade: prima perioada (1977 – 1990), când se însuseau metodele interventiilor chirurgicale, se acumula experienta si se formau principiile tacticii chirurgicale cu încadrarea procedeelor tehnice originale personale si perioada a doua (1991 – 2005), când lucrarea s-a bazat pe rezolvari tehnice si tactice controlate inclusiv profilaxia si depistarea recenta a complicatiilor si tratamentul lor. Ca rezultat autorul a reusit scaderea letalitatii generale de la 16,6% în prima perioada pâna la 10,2% în a doua, si micsorarea frecventei complicatiilor de la 61,9% pâna la 35,7% respectiv.

Cuprins


CAPITOLUL I. Plastia esofagului. nivelul de cunoastere a problemei in diacronie si sincronie (revista literaturii)

CAPITOLUL II. Caracteristica de ansamblu a bolnavilor studiati. material si metode de tratament
 • 2.1. Generalitati
 • 2.1.1. Caracteristica examenului clinic
 • 2.1.2. Investigatii paraclinice
 • 2.1.3. Indicatii operatorii
 • 2.1.4. Caracteristica pacientilor cu stricturi postcaustice
 • 2.1.5. Caracteristica pacientilor cu neoplasm
 • 2.1.6. Caracteristica pacientilor cu stenoze peptice si esofag Barrett
 • 2.1.7. Pregatirea preoperatorie
 • 2.2. Tratamentul chirurgical
 • 2.2.1. Plastia cu jejun
 • 2.2.2. Substitutia cu colon
 • 2.2.3. Esofagoplastia cu stomac
 • 2.3. Complicatii intra- si postoperatorii precoce
 • 2.4. Complicatii tardive si rezultatele la distanta

CAPITOLUL III. Plastia esofagului cu jejun
 • 3.1. Generalitati
 • 3.2. Tehnica operatorie
 • 3.2.1. Tehnica operatorie în plastia intrapleurala cu jejun în stenoza postcaustica partiala a esofagului (caz clinic)
 • 3.2.2. Tehnica operatorie în plastia intrapleurala a esofagului în esofag Barrett. Caz clinic
 • 3.2.3. Tehnica operatorie în plastia intrapleurala de esofag cu jejun în stenozele asociate ale esofagului si stomacului
 • 3.2.4. Tehnica operatorie în plastia intrapleurala de esofag cu jejun în neoplasmul JEG
 • 3.2.5. Tehnica operatorie în plastia esofagului cervical prin transfer de segment jejunal liber
 • 3.3. Concluzii

CAPITOLUL IV. Plastia esofagului cu colon
 • 4.1. Generalitati
 • 4.2. Tehnica operatorie de plastie cu colon, varianta by-pass
 • 4.3. Tehnica operatorie de plastie cu colonul în varianta extirparii transhiatale a esofagului
 • 4.4. Tehnica operatorie de faringoesofagoplastie cu segment de colon pe pedicul lung. caz clinic
 • 4.5. Concluzii

CAPITOLUL V. Plastia esofagului cu stomac
 • 5.1. Generalitati
 • 5.2. Tehnica operatorie de plastie a esofagului cu stomac (ohsawa-garlock) în cancerul esofagian
 • 5.3. Tehnica operatorie de plastie a esofagului cu stomac (lewis) în cancerul esofagian
 • 5.4. Tehnica operatorie de plastie a esofagului în varianta de plastie totala (nakayama-orringer)
 • 5.5. Încheiere si concluzii

CAPITOLUL VI. Accidente si incidente intra- si postoperatorii precoce
 • 6.1. Surprize intraoperatorii
 • 6.1.1. Complicatii ce tin de echipa anesteziologica
 • 6.1.2. Complicatii ce tin de echipa chirurgicala
 • 6.2. Complicatii precoce postplastie de esofag
 • 6.2.1. Complicatii ce tin de grefa selectata
 • 6.2.2. Complicatii ce tin de cavitatea toracica
 • 6.2.3. Complicatii ce tin de cavitatea abdominala
 • 6.2.4. Complicatii de ordin general
 • 6.3. Analiza deceselor
 • 6.3.1. Letalitatea în functie de factorii incorigibili
 • 6.3.2. Letalitatea în functie de factorii corigibili

CAPITOLUL VII. Complicatii tardive postplastie de esofag
 • 7.2. Complicatii ce tin de grefa confectionata pe anastomoza proximala
 • 7.2.1 Rezolvarea stenozei inelare
 • 7.2.2. Rezolvarea stenozei cilindrice
 • 7.3. Complicatii ce tin de anastomoza distala
 • 7.3.1. Rezolvarea regurgitatiei severe
 • 7.3.2. Rezolvarea ulcerului peptic
 • 7.4. Complicatii de ordin general

CAPITOLUL VIII. Rezultate la distanta ale diferitor metode de plastii esofagiene
 • 8.1. Rezultatele plastiei esofagului cu jejun
 • 8.2. Rezultatele plastiei esofagului cu colon
 • 8.3. Rezultatele plastiei esofagului cu stomac

CAPITOLUL IX. Analiza, deliberari, algoritmul managementului chirurgical. incheiere
 • 9.1. Particularitatile anatomofiziologice ale esofagului
 • 9.2. Managementul chirurgical
 • 9.3. Conditiile si indicatiile pentru executarea plastiei de esofag
 • 9.4. Pregatirea preoperatorie
 • 9.5. Selectia materialului pentru plastia succesiva a esofagului
 • 9.6. Caile de ascensionare
 • 9.7. Executarea interventiei chirurgicale
 • 9.8. Plastia cu jejun
 • 9.9. Plastia cu colon
 • 9.10. Plastia cu stomac
 • 9.11. Complicatiile intra- si postoperatorii
 • 9.12. Rezultate la distanta
 • 9.13. Încheiere