Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Tactica organomenajantă în tratamentul leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei


Autor: Eugeniu Beschieru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document3.80 Mb / în română

Teza

CZU 616.36+616.411] – 001 – 089

Adobe PDF document 3.09 Mb / în română
106 pagini


Cuvinte Cheie

TachoComb®, trauma, ficat, splina, operaţiile organomenajante

Adnotare

În conformitate cu sarcinile studiului în experienţe pe 33 iepuri şi supravegherii clinice a 432 traumatizaţi cu leziuni ale ficatului (189 (43,75 %), ale splinei (207 (47,92 %) şi cu leziuni concomitente ficat+splină 36 (8,33 %), a fost demonstrată eficacitatea bună hemo- şi biliostatică a TachoComb®ului pe ţesuturi hepatice sănătoase, patologic modificate (ciroză hepatică) şi în peritonită, cauzată de conţinutului intestinal.

A fost demonstrată prioritatea operaţiilor organomenajante faţă de alte metode chirurgicale de tratament şi necesitatea folosirii în astfel de operaţii a TachoComb®ului.

În traumele ficatului numărul total de complicaţii în grupul de control a alcătuit 27,87 %, iar la folosirea tacticii organomenajante - 10,31 %. Mortalitatea generală la traumatizaţii cu leziuni ale ficatului a constituit 58 (25,78 %) cazuri. Aplicarea tacticii organomenajante în leziunile ficatului a permis scăderea mortalităţii de la 33 (27,05 %) - în lotul de control până la 19 (19,58%) – in lotul de studiu.

În traumele splinei, după splenectomie, complicaţii postoperatorii s-au dezvoltat în 12,37 % cazuri, pe când in operaţiile organomenajante - în 2,04 % cazuri. Mortalitatea generală în leziunile splinei a fost - 39 (16,04 %), toţi după splenectomie.

Aşadar, tactica organomenajantă în tratamentul leziunilor traumatice ale ficatului şi ale splinei este o metodă progresivă, rolul principal atribuindu-se TachoComb®ului.

CuprinsCAPITOLUL 1. Conduita medico-chirurgicală în tratamentul leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei în diacronie şi problemele la zi (revista literaturii)
 • 1.1. Generalităţi. Rolul traumatismelor abdominale în leziunile ficatului şi splinei
 • 1.2. Leziunile traumatice ale ficatului
 • 1.2.1 Frecvenţa, cauzele şi mecanismele de producere ale leziunilor ficatului
 • 1.2.2 Morfopatologia leziunilor închise şi deschise ale ficatului
 • 1.2.3 Patofiziologia leziunilor ficatului
 • 1.2.4 Tabloul clinic şi diagnosticul leziunilor ficatului
 • 1.2.5 Conduita medico - chirurgicală în leziunile ficatului
 • 1.3 Leziunile splenice
 • 1.3.1 Conduita medico - chirurgicală în leziunile splinei

CAPITOLUL 2. Material şi metode
 • 2.1 Materialele şi metodele studiului experimental
 • 2.2 Materialele şi metodele studiului clinic
 • 2.2.1 Caracteristica de ansamblu a observaţiilor clinice .
 • 2.2.2 Caracteristica pacienţilor din lotul martor şi de studiu cu leziuni ale ficatului
 • 2.2.3 Caracteristica pacienţilor din lotul martor şi de studiu cu leziuni ale splinei
 • 2.3 Metodele de diagnostic folosite în depistarea hemoperitoneului, leziunilor ficatului şi a splinei .
 • 2.4 Metodele statistice folosite în analiza materialului clinic

CAPITOLUL III. Tabloul clinic şi diagnosticul leziunilor ficatului
 • 3.1 Analiza etiologiei şi mecanogenezei traumatismului abdominal cu implicarea ficatului şi a splinei
 • 3.2 Manifestările clinice a leziunilor ficatului
 • 3.3 Manifestările clinice a leziunilor splinei
 • 3.4 Manifestările clinice a leziunilor concomitente ale ficatului şi splinei
 • 3.5 Metodele paraclinice de diagnostic a hemoperitoneului, leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei şi valoarea informativ-diagnostică a lor

CAPITOLUL IV. Opţiuni tactice şi operatorii în conduita chirurgicală a traumatizaţilor abdominali cu leziuni ale ficatului şi splinei
 • 4.1 Conduita preoperatorie în traumatismul abdominal cu implicarea ficatului şi splinei
 • 4.2 Conduita medico - chirurgicală în leziunile ficatului
 • 4.3 Conduita medico - chirurgicală în leziunile splinei

CAPITOLUL V. Analiza rezultatelor obţinute
 • 5.1 Analiza datelor experimentale
 • 5.1.1 Rezultatele eficacităţii hemostatice a TachoComb®ului pe ţesuturi hepatice sănătoase, în ciroze hepatice şi în condiţii de peritonită, cauzată de conţinutul intestinal
 • 5.1.2 Rezultatele eficacităţii hemostatice a TC în dependenţă de caracterul şi localizarea plăgilor ficatului
 • 5.2 Analiza rezultatelor tratamentului leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei (Partea clinică) .
 • 5.2.1 Analiza complicaţiilor postoperatorii şi a mortalităţii în leziunile ficatului
 • 5.2.2 Analiza complicaţiilor postoperatorii şi a mortalităţii în leziunile splinei