Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Tratamentul chirurgical al maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide, asociate cu schimbări autoimune în ţesutul tiroidian


Autor: Oleg Dubinin
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română

Teza

CZU 616.441 – 007.61 – 089 – 092:612.017.

Adobe PDF document 1.51 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

glanda tiroidă, tirohiperplazie autoimună, tiroidectomie ubtotală

Adnotare

În această lucrare disertaţională sunt expuse rezultatele tratamentului chirurgical efectuat pe un lot de 110 pacienţi cu diverse forme ale maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide, supuşi tratamentului chirurgical în clinica 1 Catedrei 2 Chirurgie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în perioada anilor 1996-1998.

Scopul lucrării a fost ameliorarea metodelor de diagnosticare pentru evidenţierea schimbărilor autoimune în ţesutul tiroidian în perioada preoperatorie, optimizarea tehnicii intervenţiei chirurgicale şi determinarea volumului necesar al ţesutului tiroidian excizat în dependenţă de gradul dezvoltării al schimbărilor autoimune evidenţiate.

În dependenţă de caracterul maladiei, bolnavii au fost divizaţi în 3 loturi de studiu: lotul I - 50 pacienţi cu Tirohiperplazie difuză toxică (THDT); lotul II - 40 pacienţi cu Tirohiperplazie nodulară (THN); lotul III - 20 pacienţi cu Tirohiperplazia mixtă (THM).

Fiecare lot de studiu a inclus un lot de control de pacienţi, la care în ţesutul tiroidian înlăturat nu s-au depistat patomorfologic schimbări autoimune. Aceasta a permis evidenţierea unor schimbări caracteristice pentru agresiunea autoimună în ţesutul tiroidian la fiecare etapă a cercetării.

A fost elaborat un algoritm diagnostic raţional de studiu complex al pacienţilor cu maladii hiperplastice benigne ale GT care include următoarele etape: 1 etapa clinică; 2 etapa de laborator; 3 etapa instrumentală; 4 etapa citomorfologică.

În algoritm au fost incluse metodele de cercetare larg răspândite în diagnosticare şi suficient de informative, care nu se dublează între ele, au caracter inofensiv şi sunt accesibile pentru pacienţi. Investigarea pacienţilor conform acestui algoritm permite evidenţierea schimbărilor autoimune în ţesutul tiroidian în perioada preoperatorie în aproximativ 90% cazuri.

A fost confirmat, că tratamentul chirurgical al tirohiperplaziilor benigne autoimune este patogenetic argumentat, deoarece în rezultatul înlăturării ţesutului tiroidian antigenproducător scade nivelul anticorpilor antitiroidieni. Aceasta aduce la micşorarea gradului agresiunii autoimune.

Au fost cercetate rezultatele tratamentului chirurgical la 52 pacienţi (63.8%) cu THAI în termenii de la 1 an până la 5 ani. Studiul a fost efectuat în condiţii de ambulator. La 2 bolnavi (3.8%) rezultatele au fost nesatisfăcătoare în urma recidivei THAIDT într-un caz şi survenirii hipotiroidiei grave în al 2-lea caz.

În 39 cazuri (75%) rezultatele se apreciază ca bune şi în 11 cazuri (21.2%) – ca satisfăcătoare.

Tratamentul chirurgical al maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide asociate cu evidenţa schimbărilor autoimune în ţesutul tiroidian şi cu un monitoring ulterior al bolnavilor asigură un rezultat pozitiv, garantează pacienţilor o reabilitare socială şi profesională deplină.

Cuprins


CAPITOLUL I. Actualităţi în etiopatogenia clinică, diagnosticul şi tratamentul maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide (revista literară)
 • 1.1. Epidemiologia maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 1.2. Etiopatogenia maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 1.3. Manifestările clinice ale maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 1.3.1. Sindromul dereglării funcţiei glandei tiroide
 • 1.3.2. Sindromul măririi glandei tiroide
 • 1.4. Diagnosticul paraclinic al maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 1.4.1. Diagnosticul hormonal, imunologic şi citomorfologic al tiropatiilor hiperplastice benigne
 • 1.4.2. Diagnosticul imagistic al tiropatiilor hiperplastice benigne
 • 1.5. Tratamentul maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 1.5.1. Tratamentul conservativ al tiropatiilor hiperplastice benigne
 • 1.5.2. Tratamentul chirurgical al tiropatiilor hiperplastice benigne
 • 1.5.2.1. Tratamentul chirurgical al şii difuze toxice
 • 1.5.2.2. Tratamentul chirurgical al tiroiditei autoimune
 • 1.5.2.3. Tratamentul chirurgical al guşii nodulare

CAPITOLUL II. Caracteristica materialului clinic şi a metodelor de investigaţie
 • 2.1 Caracteristica clinică generală a materialului inclus în studiu
 • 2.2 Caracteristica generală a grupelor incluse în studiu
 • 2.2.1 Caracteristica generală a lotului I de studiu
 • 2.2.2 Caracteristica generală a lotului II de studiu
 • 2.2.3. Caracteristica generală a lotului III de studiu
 • 2.3 Caracteristica metodelor de diagnostic aplicate în studiu
 • 2.3.1. Examenul clinic al pacienţilor cu maladii hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 2.3.2 Examenul fizic al pacienţilor cu maladii hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 2.3.3. Investigaţiile de laborator ale maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 2.3.4. Investigaţiile imagistice ale maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 2.3.5. Studiul citomorfologic al maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 2.3.6. Prelucrarea statistică.

CAPITOLUL III. Manifestările clinice, de laborator, imagistice şi citomorfologice ale tirohiperplaziilor benigne
 • 3.1. Manifestările clinice ale tirohiperplaziilor benigne
 • 3.2. Analiza rezultatelor palpării glandei tiroide la pacienţii cu tireohiperplasii benigne
 • 3.3. Rezultatele examenului de laborator (statusul hormonal, statusul imunologic) la pacienţii cu tirohiperplazii benigne.
 • 3.3.1. Rezultatele examenului de laborator la pacienţii cu THDT (n=50)
 • 3.3.2. Rezultatele examenului de laborator la pacienţi cu THN (n=40)
 • 3.3.3. Rezultatele examenului de laborator la pacienţi cu THM (n=20)
 • 3.4. Analiza rezultatelor examenului imagistic la pacienţilor cu tirohiperplasii hiperplastice benigne
 • 3.4.1. Rezultatele examenului ecografic şi scintigrafic la pacienţi cu THDT (n=50).
 • 3.4.2. Rezultatele examenului ecografic şi scintigrafic la pacienţi cu THN (n=40).
 • 3.4.3. Rezultatele examenului ecografic şi scintigrafic la pacienţi cu THM (n=20).
 • 3.4.4. Analiza rezultatelor studiului citomorfologic la pacienţii cu tireohiperplazii benigne.
 • 3.4.4.1 Rezultatele studiului citomorfologic la pacienţii cu THDT (n=35)
 • 3.4.4.2. Rezultatele studiului citomorfologic la pacienţii cu THN (n=25)
 • 3.4.4.3. Rezultatele studiului citomorfologic la pacienţii cu THM (n=15)

CAPITOLUL IV. Tratamentul chirurgical al tirohiperplaziilor benigne cu evidenţa schimbărilor autoimune în ţesutul tiroidian
 • 4.1. Tratamentul chirurgical al pacienţelor cu THAIDT (n=35)
 • 4.1.1. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor cu THAIDT (n=35)
 • 4.1.2. Metoda tratamentului chirurgical al pacienţilor cu THAIDT (n=35)
 • 4.1.3.Perioada postoperatorie la pacienţii cu THAIDT (n=35)
 • 4.2. Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu THAIN (n=25)
 • 4.2.1. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor cu THAIN (n=25)
 • 4.2.2. Metodele tratamentului chirurgical ale pacienţilor cu THAIN (n=25)
 • 4.2.3. Perioada postoperatorie la pacienţii cu THAIN (n=25)
 • 4.3.Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu THAIM (n=15)
 • 4.3.1. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor cu THAIM (n=15)
 • 4.3.2. Metodele tratamentului chirurgical al pacienţilor cu THAIM (n=15)
 • 4.3.3. Perioada postoperatorie la pacienţii cu THAIM (n=15)

CAPITOLUL V. Studiul morfopatologic postoperatoriu în maladiile hiperplastice benigne ale glandei tiroide
 • 5.1. Particularităţile structurale ale ţesutului tiroidian
 • 5.2. Formele principale ale hiperplaziei ţesutului tiroidian
 • 5.3.Leziunile morfologice ale glandei tiroide în guşa difuză toxică (GDT)
 • 5.4. Leziunile morfologice ale glandei tiroide în guşa nodulară (GN)
 • 5.5. Rezultatele studiului morfopatologic al pieselor glandei tiroide, obţinute în rezultatul intervenţiei chirurgicale
 • 5.5.1. Rezultatele studiului morfopatologic în tirohiperplazia autoimună difuză toxică (THADT)
 • 5.5.2. Rezultatele studiului morfopatologic în tirohiperplazia
 • autoimună nodulară (THAIN)
 • 5.5.3. Rezultatele studiului morfopatologic în tirohiperplazia
 • autoimună mixtă (THAIM)

CAPITOLUL VI. Rezultatele tardive ale tratamentului chirurgical al maladiilor hiperplastice benigne ale glandei tiroide