Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Tactica în diagnosticul şi tratamentul tumorilor ampulare şi a papilei duodenale mari


Autor: Mutahar Qasem Mohsen Al-Ameer
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 616.361-006-07-089

Adobe PDF document 3.17 Mb / în română
131 pagini


Cuvinte Cheie

papila duodenală mare, icter mecanic, tumoră ampulară

Adnotare

Pe parcursul perioadei de timp 2000-2005 în clinica chirurgie, Spitalul Clinic Republican, Institutul Oncologic ( Republica Moldova), Spitalul Al-Thurah ( Republica Yemen), au fost operaţi 64 pacienţi cu icter obstructiv, dintre care 42 (65,6%) pacienţi cu tumori ampulare, iar 22 (34,4%) cu tumori ale papilei duodenale mari.În majoritatea cazurilor tratamentul a fost chirurgical.

Scopul studiului a fost evaluarea comparativă a diagnosticului şi metodelor de tratament chirurgical radicale şi paliative aplicate în tumorile ampulare şi de papilă duodenală mare.

Prezenţa tumorilor ampulare şi de papilă duodenală mare a fost confirmat de următoarele metode de investigaţie: ultrasonografie, colangiopancreatografie retrogradă, duodenoscopie, laparoscopie, tomografie computerizată, rezonanţa magnetică nucleară, colangiografia percutaneo-transhepatică cu ac Chiba.

USG şi CPGRE au fost cele mai efective metode în diagnosticul şi precizarea localizării tumorilor ampulare şi de papilă duodenală mare. Rezecabilitatea a fost stabilită prin TC, RMN, şi laparoscopie.Decompresia preoperatorie a tractului biliar a fost posibilă în 34 (53,12%) cazuri, dintre care 30 cazuri prin decompresie endoscopică, 4 cazuri prin drenaj percutaneo-transhepatic.Rezultate optimale au fost obţinute după intervenţii radicale şi derivaţii biliodigestive interne: hepato-jejunale, colecisto-jejunală, ansa “Y” exclusă tip Roux. Limita de supravieţuire a fost 14-20 luni după rezecţie pancreatoduodenală (operaţia Whipple) şi 13 -15 luni după derivaţii biliodigestive interne.

Procedurile noastre de diagnostic şi tratament au permis obţinerea de rezultate bune şi o rată scăzută a letalităţii şi mortalităţii, cu dispariţia icterului la 52 (81,3%) pacienţi.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • I.1. Evoluţia istorică a chirurgiei tumorilor ampulare şi a papilei duodenale mari
 • I.2. Noţiune contemporană. Clasificarea
 • I.3. Diagnosticul contemporan al tumorilor ampulare şi ale papilei duodenale mari
 • I.4. Decompresia preoperatorie a arborelui biliar la bolnavii cu icter obstructiv tumoral
 • I.5. Aspecte comparative ale tratamentului chirurgical în tumorile ampulareşi ale papilei duodenale mari

CAPITOLUL II Caracteristica materialului clinic şi a metodelor de investigaţie
 • II.1. Frecvenţa tumorilor ampulare şi a papilei duodenale mari
 • II.2. Metodica şi aparatajul medical utilizat pentru diagnostic

CAPITOLUL III Manifestări clinice şi diagnosticul tumorilor ampulare şi a papilei duodenale mari
 • III.1. Manifestările clinice şi diagnosticul clinic
 • III.2. Valoarea investigaţiilor paraclinice în stabilirea diagnosticului

CAPITOLUL IV Tratamentul chirurgical al tumorilor ampulare şi ale papilei duodenale mari
 • IV.1. Pregătirea preoperatorie prin decompresia endoscopică şi transparietotranshepatică echoghidată a arborelui biliar
 • IV.2. Particularităţile tratamentului chirurgical în tumorile ampulare şi ale papilei duodenale mari
 • IV.3. Procedeele chirurgicale aplicate în tratamentul chirurgical la bolnavii cu tumori ampulare şi ale papilei duodenale mari
 • IV.3.1. Operaţiile radicale
 • IV.3.2. Operaţiile paliative
 • IV.3.3. Tratamentul paliativ nonchirurgical în tumorile avansate de PDM
 • IV.3.4. Laparoscopia diagnostică
 • IV.4. Importanţa anatomopatologică

CAPITOLUL V Rezultatele tratamentului chirurgical
 • V.1. Rezultatele tratamentului chirurgical în perioada postoperatorie precoce
 • V.2. Evaluarea critică comparativă a procedeelor de tratament aplicate
 • V.3. Evaluarea calităţii vieţii şi a gradului de adaptare la bolnavii operaţi