Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Globalizarea ca tendinţă a dezvoltării economice: perspective pentru Republica Moldova


Autor: Eduard Frumusachi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Umaneţ
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 339.9(043.3)

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

Globalizare, mondializare, cooperare, integrare, creştere economică, industrializare, avantaj comparativ, dezvoltare durabilă, liberalizare, socializare, instituţionalizare, regionalizare, monopolizare, import-export, etc

Adnotare

Actualitatea temei reiese din necesitatea tuturor ţărilor de a revedea legăturile şi interdependenţele sale în cadrul economiei mondiale în condiţiile dezvoltării procesului de globalizare.

În lucrare sunt studiate problemele mutaţiilor la diferite nivele de activitate economică – local, regional, naţional, mondial.

Globalizarea şi regionalizarea economiei sunt analizate ca tendinţă obiectivă a economiei mondiale. Ţările lumii, pentru adaptarea sistemelor sale economice la sistemul economic mondial, reanalizează relaţiile sale bilaterale şi multilaterale în limitele subsistemelor regionale.

O atenţie deosebită este atrasă problemelor de estimare a mecanismelor şi metodelor globalizării, pentru anumite grupuri de ţări. Aşa sar R. Moldova întâmpină o problemă dublă, legată de stabilirea stabilităţii şi formarea economiei naţionale.

Investigaţia atinge aşa întrebări ca: formarea sistemelor informaţionale, tehnologice, comerciale, invetiţionale şi instituţionale unice spre care trebuie să tindă toate ţările lumii.

Rezultatele obţinute, pot fi folosite la elaborarea politicii macroeconomice externe, strategii de specializare a ţării în diviziunea mondială a muncii, atragerea capitalului străin. Analiza strategiei pentru ţările în tranziţie favorizează ameliorarea politicii economice duse şi accelerează stabilitatea economică.

Concluziile privind investiţiile străine privind R. Moldova, bazate pe practica mondială şi argumentată teoretic şi practic, vor permite elaborarea unor propuneri concrete cu privire la ameliorarea activităţii externe a ţării noastre.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretico-metodologice ale globalizării
  • 1.1. Concepte şi principii privind globalizarea ca proces
  • 1.2. Premisele, avantajele şi dezavantajele procesului de globalizare: aspecte regionale

CAPITOLUL II. DIAgnosticul şi adaptibilitatea economiei naţionale la procesul de globalizare
  • 2.1. Analiza diagnostică a dezvoltării economiei în condiţiile preglobalizării
  • 2.2. Estimarea tendinţelor comerţului internaţional şi pieţelor valutare
  • 2.3. Instrumentele economice şi impactul lor asupra globalizării
  • 2.4. Politica regionalizării şi instituţionalizării în procesul de globalizare

CAPITOLUL III. Perspectivele aderării republicii moldova la economia mondială
  • 3.1. Exigenţele creşterii economice şi aprofundării procesului de globalizare
  • 3.2. Atragerea şi utilizarea capitalului străin
  • 3.3. Direcţii şi căi de dezvoltare în contextul globalizării