Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Tehnologii avansate de producere a strugurilor prin ecologizarea măsurilor de protecţie contra bolilor viţei de vie


Autor: Vladimir Degteari
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.08 - Viticultură
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Petru Nedov
doctor habilitat
Instituţia: Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 634.8:632.938:631.527.5

Adobe PDF document 1.31 Mb / în română
177 pagini

Cuvinte Cheie

viţa de vie, producţie ecologică, mana viţei de vie, rezistenţa soiului, eficacitate biologică de combatere, sistem diferenţiat de protecţie

Adnotare

Lucrarea este dedicată elaborării şi implementării tehnologiilor avansate de obţinere a producţiei viti-vinicole ecologice prin programe nepoluante de protecţie, aplicând rezistenţa soiului la boli. Pe baza aprecierii eficacităţii biologice, modului şi epocilor de aplicare a produselor noi chimice, determinării numărului optim de tratamente chimice pentru fiecare grupă imunologică (tolerant, sensibil) a fost elaborat un sistem de protecţie diferenţiată contra manei viţei de vie în funcţie de rezistenţa geno-tipică a soiului

Introducerea în practica producerii strugurilor de calitate a sistemului diferenţiat de protecţie a dat posibilitatea de a reduce considerabil numărul de tratamente chimice. Rezultatele obţinute sunt destinate rezolvării problemelor biologice, economice şi ecologice în viticultura naţională:


Cuprins


CAPITOLUL I Prefaţă

CAPITOLUL II Caracteristica generală a lucrării

 • Actualitatea temei
 • Scopul şi sarcinile cercetărilor
 • Suportul metodologic, teoretico-ştiinţific
 • Noutatea ştiinţifică a lucrării
 • Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării
 • Aprobarea lucrării

CAPITOLUL III Revista analitică
 • 3.1. Stadiul actual de descriere şi cercetare a manei viţei de vie. Biologia, răspândirea, ecologia şi importanţa economică a patogenului
 • 3.2. Prognoza răspândirii şi avertizarea tratamentelor în combatereamanei viţei de vie
 • 3.2.1. Metodologia prognozelor apariţiei şi răspândirii manei în plantaţiile viticole
 • 3.2.2. Avertizarea tratamentelor în combaterea manei viţei de vie
 • 3.3. Metode ne-poluante de combatere a manei viţei de vie
 • 3.3.1. Protecţia viţei de vie de atacul manei în Republica Moldova în raport cu principiile agriculturii biologice (durabile)
 • 3.4. Metodele de combatere a manei viţei de vie
 • 3.4.1. Metoda agrotehnică de prevenire a atacului de mană la viţa de vie
 • 3.4.2. Metoda biologică de combatere a manei viţei de vie
 • 3.4.3. Metoda imuno-genetică de combatere a manei viţei de vie
 • 3.4.4. Metoda chimică de combatere a manei viţei de vie
 • 3.4.4.1. Produsele chimice utilizate în combaterea manei viţei de vie
 • 3.4.4.2. Tehnologia administrării produselor chimice în combaterea manei viţeide vie. Mijloacele, modul şi condiţiile aplicării tratamentelor de combatere
 • 3.4.5. Metoda integrată de combatere a manei viţei de vie

CAPITOLUL IV Metodica efectuării cercetărilor
 • 4.1. Locul efectuării cercetărilor
 • 4.2. Condiţiile de efectuare a cercetărilor
 • 4.3. Materialul şi obiectul de cercetare
 • 4.4. Metodele de cercetare
 • 4.4.1. Metoda de prelevare a frunzelor pentru infectarea artificială cu conidii
 • de mana viţei de vie
 • 4.4.2. Metoda de infectare artificială a frunzelor de viţă de vie cu
 • conidii de Plasmopara viticola Berl. et de Toni în condiţii de laborator
 • 4.4.3. Metoda de evaluare a acţiunii fungicide a produsului Efal 65 % SC
 • în condiţii de laborator
 • 4.4.4. Metoda de determinare a gradului de rezistenţă geno-tipică
 • la mană a sortimentului viticol din Republica Moldova
 • 4.4.5. Metodele de determinare a conţinutului de reziduuri ale produsului
 • Efal 65 % SC în struguri
 • 4.4.6. Metodele de determinare a eficacităţii biologice a produselor noi
 • chimice şi sistemelor de combatere a manei viţei de vie
 • 4.4.7. Metodele de determinare a eficacităţii economice a măsurilor şi sistemelor
 • de combatere a manei viţei de vie în dependenţă de rezistenţa soiului
 • 4.4.8 Metodele de evaluare a recoltei de stuguri
 • 4.4.9. Metoda de determinare a zaharurilor în must
 • 4.4.10. Metoda de determinare a acidităţii în must
 • 4.4.11. Metodele statistice de prelucrare a rezultatelor cercetărilor

CAPITOLUL V Partea experimentală
 • 5.1. Cercetarea şi implementarea în protecţia integrată contra manei viţei de vie a produsului sistemic Efal 65% SC
 • 5 2. Evaluarea comparativă a eficacităţii biologice şi determinarea dozelor optime de aplicare a produselor noi chimice în combaterea manei viţei de vie
 • 5.3. Determinarea epocilor (termenelor) optime de administrare a produselor chimice şi repartizarea lor raţională în programele de combatere contra manei viţei de vie
 • 5.4. Eficacitatea biologică şi economică a sistemului diferenţiat de protecţie a viţei de vie contra manei
 • 5.5. Contribuţii privind combaterea manei viţei de vie conform principiilor agriculturii biologice, bazate pe utilizarea produselor noi cuprice, în vederea obţinerii producţiei viti – vinicole pure
 • 5.6. Contribuţii privind optimizarea volumului de soluţie la aplicarea tratamentelor chimice în combaterea manei viţei de vie
 • 5.7. Sistem diferenţiat de combatere a manei viţei de vie