Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iulie /

Aspectele clinico-evolutive ale osteoporozei de menopauză şi eficacitatea tratamentului cu bisfosfonaţi


Autor: Sergiu Golubciuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 616.71-007.234:618.173+616.71-007.234

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
95 pagini


Cuvinte Cheie

osteoporoză de menopauză, marcheri ai resorbţiei osoase, osteocalcina, fracţia osoasă a fosfatazei alcaline, ceruloplasmina, histidina şi dipeptidele histidinice, densitatea mineral-osoasă, alendronat sodic

Adnotare

Studiul s-a bazat pe elucidarea rezultatelor cercetării efectuate în baza unui lot de 113 paciente cu osteoporoză de menopauză. Printre factorii de risc depistaţi mai frecvent s-au impus: menopauză precoce (22,4%), dereglările mensisului (43,6%), menarhe taqrdiv – 42,4% şi alăptare prelungită (42,4%). Deficienţa de calciu alimentar a fost prezentă în 67,3%, iar masa redusă a corpului – în 39,8%.

Capacitatea de clasificare a unui set de factori de risc în conjuncţie cu semen clinice pentru aprecierea osteoporozei (scor T mai mic de -2,5 SD) a constituit 87,5%, iar pentru aprecierea osteopeniei (scor T între -1SD şi -2,5 SD) aceasta a constituit 74,2%. În acest mod se prezintă utili pentru selectarea pacientelor, care necesită aprecierea DMO, următorii parametri: sindromul algic apreciat la nivel de sector toracic al coloanei vertebrale; durerile osoase în extremităţi; spasmul muscular paravertebral; istoric de fracturi personale ale radiusului şi anamneza heredo-colaterală agravată (fractură maternă de col femural). Utilizarea succesiunii acestor factori de risc în conjuncţie cu semnele clinice au arătat o capacitate de clasificare de 92,3% pentru aprecierea modificărilor radiologie avansate (gr. II şi III), iar pentru aprecierea gradului I de modificări radiologice capacitatea de clasificare a constituit 85,43%.

Pentru aprecierea eficacităţii clinice a alendronatului sodic pacientele din lotul de studiu au fost divizate randomizat în două grupuri: Grupul 1 − a fost administrat alendronat sodic - 10 mg zilnic şi calciu carbonat 1000 mg cu vitamina D3 400 UI/zi şi Grupul 2 − paciente, care au primit carbonat de calciu 1000 mg + vit. D3 400 UI/zi.

În dinamică a fost observată o micşorarea nivelului activităţii marcherilor resorbţiei osoase (fosfatazei acide tartrat rezistente) în grupul 1, comparativ cu grupul 2 unde acest nivel a fost majorat.

Densitatea mineral osoasă (DMO) s-a majorat în grupul 1 de la -3,33±0,24 SD (scor T) la -3,1±0,25SD; în grupul 2 DMO a rămas practice neschimbată -3,34±0,17 SD – pînă la tratament şi -3,4±0,18 SD – după tratament.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Revista literaturii. conceptul modern al studierii osteoporozei: patogenie, diagnostic şi tratament
 • 1.1 Definiţie, istoric, epidemiologie
 • 1.2 Patogenia osteoporozei
 • 1.2.1 Factorii de risc pentru dezvoltarea osteoporozei de menopauză
 • 1.2.2 Remodelarea osoasă
 • 1.3 Diagnosticul osteoporozei
 • 1.3.1. Particularităţile tabloului clinic
 • 1.3.2 Explorări paraclinice
 • 1.3.3. Diagnosticul de laborator
 • 1.4 Tratamentul osteoporozei

CAPITOLUL II. Material şi metode de explorare
 • 2.1 Caracteristica clinică generală a pacientelor incluse în studiu
 • 2.2 Metode de investigare

CAPITOLUL III. Aspecte clinico-evolutive ale osteoporozei de menopauză
 • 3.1. Factorii de risc contribuabili la dezvoltarea osteoporozei
 • 3.2 Manifestările clinice în cadrul osteoporozei de menopauză
 • 3.3. Rezultatele investigaţiilor paraclinice la pacientele cu osteoporoză de menopauză din lotul de studiu
 • 3.3.1. Rezultatele cercetărilor biochimice
 • 3.3.2 Rezultatele cercetărilor instrumentale

CAPITOLUL IV. Eficacitatea tratamentului antiresorbtiv cu 48 alendronat sodic
 • 4.1. Răspunsul clinic la tratamentul antirezorbtiv în grupurile de studiu
 • 4.2. Dinamica parametrilor de laborator în grupurile de studiu, pe fondul tratamentului antiresorbtiv

CAPITOLUL V. Discuţii