Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Migrena la pacienţi cu evenimente vasculare ischemice: cerebrale şi coronariene


Autor: Maticiuc Violeta
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Moldovanu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Consultant ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU 616.857+[616.831+616.132.2]-005.4

Adobe PDF document 6.01 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

migrenă, disfuncție endotelială, stres oxidativ, oxid nitric, S-nitrozotioli, dialdehida malonică, produse finale de glicare avansată, produși proteici de glicare avansată

Adnotare

Scopul şi obiectivele tezei: Analiza rolului migrenei ca un potenţial factor de risc vascular şi relaţiei ei cu alţi factori de risc cunoscuţi atestați la pacienţii cu evenimente vasculare ischemice (cerebrale și coronari-ene), elucidarea particularităților clinice ale disfuncției endoteliale și stresului oxidativ la acești pacienți.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-a efectuat o analiză complexă a specificului și particularităților migrenei la pacienții cu accident cerebral ischemic și sindrom coronarian acut. A fost demonstrat că pacienții cu migrenă prezintă un grad mai avansat de dizabilitate motorie în comparație cu pacienții cu alte/fără cefalee. Investigarea parametrilor biochimici a permis estimarea particularităților disfuncției endoteliale și ale stresului oxidativ la pacienții cu migrenă.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză este aprecierea rolului migrenei, în paralel cu alți factori de risc în fenomenele ischemice cerebrale și coronariene, estimarea impactului migrenei asupra endoteliului vascular și al stresului oxidativ.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele studiului nostru argumentează, că migrena poate fi privită ca un posibil factor de risc sporit pentru fenomene ischemice cerebrale și cardiace, care debutează la o vîrstă mai tânără, prezintă un anume impact asupra endoteliului vascular și provoacă dizabilitate mai gravă la pacienții cu migrenă comparativ cu pacienții fără migrenă. Aceasta impune o conduită corectă în vederea tratamentului/profilaxiei migrenei, cu scopul prevenirii unui accident ischemic cerebral si cardiac.

Valoarea aplicativă a lucrării. Evidențierea pacienților cu migrenă, care prezintă un risc înalt de accident ischemic cerebral sau cardiac, în vederea aplicării tratamentului profilactic. Această lucrare a stabilit oportunitatea evaluării disfuncției endoteliale și a stresului oxidativ la pacienții cu sindrom cefalalgic, în special la cei cu migrenă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în cadrul INN (Secțiile Neurorecuperare, Cefalee și Tulburări Vegetative), Institutul de Cardiologie, Spitalul Clinic Municipal ,,Sfînta Treime”.

Cuprins


1. ASOCIEREA DINTRE MIGRENĂ ȘI FENOMENE ISCHEMICE
 • 1.1 Migrena - epidemiologie
 • 1.2 Migrena ca un potenţial factor de risc vascular (pentru fenomene ischemice cerebrale/cardiace)
 • 1.3 Migrena asociată cu fenomene ischemice cerebrale și/sau cardiace: prezentare, mecanisme patofiziologice comune, fenomenul de comorbiditate
 • 1.4 Disfuncția endotelială și stresul oxidativ – factor de legătură între migrenă și fenomenele ischemice cerebrale și/sau cardiace
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ŞI A METODELOR DE INVESTIGAŢIE…

 • 2.1 Materialul şi design-ul cercetării
 • 2.2 Metodele de cercetare utilizate în studiu
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE STUDIULUI CLINIC AL SUBIECŢILOR CU MIGRENĂ ŞI FENOMENE ISCHEMICE

 • 3.1 Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 3.2 Caracteristica subiecților cu migrenă și fenomene ischemice asociate (cerebrale și/sau cardiace): date generale, particularitățile accesului cefalalgic, prezența factorilor de risc cardiovasculari
 • 3.3 Caracteristica subiecților cu alte tipuri de cefalee și fenomene ischemice asociate (cerebrale și/sau cardiace): date generale, particularitățile accesului cefalalgic, prezența factorilor de risc cardiovasculari
 • 3.4 Particularitățile de evoluție a accidentului vascular cerebral la subiecții cu migrenă și/sau alte tipuri de cefalee
 • 3.5 Particularitățile a sindromului coronarian acut la subiecții cu migrenă și/sau alte tipuri de cefalee
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE STUDIULUI BIOCHIMIC AL DISFUNCȚIEI ENDOTELIALE, STRESULUI OXIDATIV ȘI ACTIVITĂȚII ANTIOXIDANTE TOTALE LA SUBIECȚII CU MIGRENĂ ȘI FENOMENE ISCHEMICE

 • 4.1 Particularitățile disfuncției endoteliale la subiecții cu migrenă și fenomene ischemice (cerebrale și/sau cardiace)
 • 4.2 Particularitățile stresului oxidativ și activității antioxidante totale la subiecții cu migrenă și fenomene ischemice (cerebrale și/sau cardiace)
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE