Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.13 – Neurologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii

Neurologia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor sistemului nervos central şi periferic ale organismului uman şi totodată se ocupă şi de elaborarea lor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în cercetările ştiinţifice la specialitatea 14.00.13 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: endocrinologie, boli interne, cardiologie şi reumatologie, anatomie patologică, fiziologie normală şi patologică, psihiatrie şi narcologie, imagistică medicală, neurochirurgie, balneologie şi fizioterapie,farmacologie, farmacologie clinică, precum şi celor complementare biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor.

Metodele disciplinelor enumerate sunt important pentru Neurologie, deoarece afectarea sistemului nervos poate avea loc în numeroase maladii somatice. Utilizarea lor va permite soluţionarea problemelor atât în domeniul Neurologiei, cât şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice interdisciplinare.

Problemele asociate de abordarea manifestărilor neurologice ale maladiilor glandelor cu secreţie internă, patologiei organelor interne şi sistemului cardiovascular se referă respectiv la specialităţile: “Endocrinologie”, “Boli interne” şi “Cardiologie şi reumatologie”.

Specialităţile “Anatomia patologică” şi “Fiziologia normală şi patologică” vor aborda modificările structurale şi mecanismele patofiziologice de evoluţie a maladiilor neurologice.

Modificările din partea intelectului, comportamentului, memoriei şi altor activităţi superioare ale sistemului nervos în cadrul maladiilor neurologice se referă la specialitatea “Psihiatrie şi narcologie”.

Probleme asociate de diagnosticul maladiilor sistemului nervos cu aplicarea metodelor neuro-imagistice (rezonanţa magnetică nucleară, tomografia computerizată, tomografia cu emisiune de fotoni unici şi pozitroni etc.) se referă la specialitatea “Imagistică clinică”

Tratamentul chirurgical al maladiilor neurologice se referă la specialitatea „Neurochirurgie”.

Tratamentul prin metode tradiţionale ale maladiilor sistemului nervos central şi periferic vor fi abordate de specialitatea “ Balneologie şi fizioterapie”, iar tratamentul medicamentos de specialitatea “Farmacologie, farmacologie clinică clinică”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Neurologie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Stanislav Groppa – doctor habiltat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef catedră Neurologie, Neurochirurgie şi Genetică Medicală a FPM USMF “N. Testemiţanu”, Neurolog Principal al Ministerului Sănătăţii RM;
  2. Ion Moldovanu - doctor habiltat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef catedră Neurologie a facultăţii Medicină Generală USMF “N. Testemiţanu”;
  3. Tudor Botnaru – doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, catedra Neurologie, Neurochirurgie şi Genetică Medicală a FPM USMF “N. Testemiţanu”;
  4. Vitalie Lisnic – doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, catedra Neurologie, facultatea Medicină Generală USMF “N. Testemiţanu”.

Recenzentii:

  1. Diomid Gherman - doctor habiltat în ştiinţe medicale, profesor universitar Academician AŞ RM, catedra Neurologie a facultăţii Medicină Generală USMF “N. Testemiţanu.