Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul multimodal al sindromului algic perioperator


Autor: Adrian Belîi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
Anul:2006
Conducători ştiinţifici: Valeriu Ghereg
doctor habilitat, profesor universitar
Laurent Beydon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Angers, Franţa
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 616-089.5:615.21(043.2) B42

Adobe PDF document 1.06 Mb / în română
128 pagini


Cuvinte Cheie

sindrom algic, analgezic, modelare farmacocinetică, fast-track, sevraj automatizat de ventilator, arbore decizional, sistem-expert electronic

Adnotare

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele studiului, efectuat pe un număr de 103 pacienţi, supuşi intervenţiilor chirurgicale pe cord, anesteziaţi combinat, TIVA-TCI/AIVOC şi inhalator, cu circulaţie extracorporală, în perioada de recuperare anestezico-chirurgicală precoce, trataţi într-o instituţie medicală, ce practică conceptul de „fast-track”.

A fost investigat, prin prisma modelării farmacocinetice, potenţialul şi limitele terapeutice ale protocoalelor de analgezie în baza perfuzării intravenoase de opioizi, printr-o metodă originală, special elaborată.

A fost creat şi testat un algoritm de sevraj automatizat de ventilator, utilizabil în perioada postoperatorie la pacienţii cu sistem respirator sănătos; evaluată utilitatea clinică a unor noi parametri dinamici de predicţie a succesului sevrajului – variabilitatea Vt, RR, atît în exprimare absolută, cît şi relativă, în comparaţie cu parametrul f/Vt.

Au fost comparate discordanţa diagnosticului hemodinamic şi tratamentelor cardiovasculare, atribuite în baza datelor achiziţionate prin sonda Swan-Ganz vs cateterul venos central. De asemenea, au fost determinate valorile «nod de decizie» pentru IC, D(a-v)O2, PVC, PICP, ∆PP, SvO2 şi apreciată eroarea diagnosticului hemodinamic şi tratamentelor cardiovasculare, atribuite în funcţie de ecartamentul de valori, dispersate în jurul «nodului de decizie». S-a efectuat integrarea tratamentelor cardiovasculare, sevrajului de ventilator şi combaterii sindromului algic perioperator prin prisma efectelor comune asupra funcţiei transport-utilizare de oxigen, interferenţei ventriculare, relaţiei cord-pulmon şi modelării farmacocinetice în strategia „fast-track”-ului. Au fost propuse noţiunile de element terapeutic „dinamic” şi „static”, ce a permis elaborarea unor principii noi de prezentare şi executare a „fast-track”-ului.

Din punct de vedere farmacocinetic, pentru combaterea sindromului algic perioperator, în cadrul conceptul de „fast-track” propus, opioidul de elecţie s-a dovedit a fi morfina, urmat de sufentanil (cu condiţia, că nu a fost utilizat intraoperator), apoi de alfentanil, în dozele minim-recomandate. Implementarea algoritmului de sevraj automatizat de ventilator permite diminuarea timpului de ventilare pulmonară artificială cu 40-50%, minimizarea răspunsului hemodinamic la extubare. Sonda Swan-Ganz este considerată indispensabilă monitorizării postoperatorii la pacientul cardiac. Parametrii IC, PVC, PICP, PAM, în combinaţie cu SvO2 şi ∆PP sunt consideraţi a fi suficienţi pentru un diagnostic hemodinamic şi un tratament cardiovascular corect.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • I.1 Interrelaţia percepere dureroasă-sindrom algic-răspuns postagresiv
 • I.1.1 Durerea ca percepere
 • I.1.2 Sindromul algic perioperator
 • I.1.3 Răspunsul postagresiv la intervenţia chirurgicală
 • I.2 De la analgezie la programe de recuperare postoperatorie accelerată
 • I.2.1 Principii şi posibilităţi de combatere a sindromului algic perioperator
 • I.2.2 Dirijarea fiziologiei perioperatorii – conceptul de «fast-track» al lui H. Kehlet
 • I.3 «Fast-track»-ul şi chirurgia cardiacă: actualităţi şi perspective
 • I.3.1 «Fast-track»-ul în conduita anestezică şi gestiunea trezirii: riscuri şi beneficii
 • I.3.2 Tehnologia AIVOC/TCI – un element nou şi indispensabil al «fast-track»-ului
 • I.3.3 Strategii contemporane de sevraj de ventilator: în unison cu «fast-track»-ul
 • I.3.4 Aspecte în tratamentele după chirurgia cardiacă: noţiune de element dinamic
 • I.4 Monitorizarea hemodinamică – sursă de informaţie pentru decizii de conduită
 • I.4.1 Monitorizarea hemodinamică în chirurgia cardiacă
 • I.4.2 Teoria de luare a deciziei în tratamentul intensiv postoperator
 • I.4.3 Problema automatizării: interrelaţia pacient-sistem expert electronic-medic

CAPITOLUL II. Pacienţi, materiale şi metode
 • II.1 Design-ul cercetării şi loturile de pacienţi
 • II.2 Consultaţia preanestezică şi protocolul de anestezie
 • II.3 Simularea farmacocinetică şi combaterea sindromului algic perioperator
 • II.4 Protocolul de sevraj automatizat de ventilator
 • II.5 Aprecierea variabilităţii presiunii de puls: argumentare, metodologie şi aparataj
 • II.6 Profilul hemodinamic
 • II.7 Gazele sanguine, echilibrul acido-bazic şi co-oximetria: metodologie şi aparataj
 • II.8 Descrierea strategiei de luare a deciziei, utilizate în cadrul cercetărilor
 • II.9 Descrierea analizei statistice

CAPITOLUL III. Simularea farmacocinetică şi combaterea sindromului algic perioperator
 • III.1 Modelarea farmacocinetică şi prognozarea efectelor clinico-biologice postoperatorii
 • III.2 Sindromul algic şi evenimente adverse postoperatorii

CAPITOLUL IV. Sevrajul de ventilator şi răspunsul respirator, cardiovascular şi metabolic
 • IV.1 Sevrajul de ventilator
 • IV.2 Efecte respiratorii, hemodinamice şi metabolice

CAPITOLUL V. Monitorizarea hemodinamică, tratamentele cardiovasculare şi strategia de luare a deciziei
 • V.1 Identificarea valorii „nod de decizie” pentru parametrii hemodinamici
 • V.2 Discordanţe în strategiile diagnostice şi terapeutice

CAPITOLUL VI. Discuţii
 • VI.1 Tratamentul multimodal al sindromului algic perioperator în cadrul «fast-track»-ului
 • VI.2 Simularea farmacocinetică şi tehnologiile TCI/AIVOC
 • VI.3 Sevrajul de ventilator
 • VI.4 Strategia de luare a deciziei