Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa surselor de acoperire a deficitului bugetului de stat


Autor: Ruslan Batişcev
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valentina Fetiniuc
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 336.143.232/.144(478)(043)

Adobe PDF document 0.83 Mb / în rusă
133 pagini


Cuvinte Cheie

balanţa de plăţi , buget, buget de stat, cheltueli publice, cursul de schimb, datoria externă, datoria de stat,deficit, deficit bugetar, dezechilibru bugetar, finanţe, politică bugetară, produsul Intern Brut, venituri publice

Adnotare

Disertaţia este consacrată cercetării deficitului bugetar, analizei cauzelor apariţiei lui, precum şi elaborării de propuneri pentru reducerea acestuia şi utilizării eficiente a surselor de finanţare a deficitului bugetului de stat.

Pe parcursul cercetării şi analizei stării deficitului bugetului de stat a fost evidenţiat şi determinat un set de factori care îl influenţează. A fost realizată analiza detaliată a deficitului bugetar, precum şi a altor indicatori macroeconomici care influenţează deficitul bugetar. În lucrare a fost studiată cu minuţiozitate experienţa internaţională privind contracararea şi finanţarea deficitului bugetar.

Autorul a cercetat şi a determinat relaţiile funcţionale dintre deficitul bugetar şi indicatorii de dezvoltare economică. Au fost propuse metode şi căi de reducere a deficitului bugetar.

Au fost definite şi precizate metode de finanţare a deficitului bugetului de stat şi au fost evidenţiate condiţiile de utilizare a diferitor metode specifice fiecărui caz în parte.

De asemenea, a fost elaborat un model economico-matematic care reflectă corelarea dintre deficitul bugetar, datoria de stat şi ritmul creşterii economice pe termen lung.