Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea diagnosticului și tratamentului tumorilor gastrointestinale stromale


Autor: Cernat Mircea
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2017
Conducători ştiinţifici: Nicolae Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Igor Mişin
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU [616.33/.34-006.6-089]:[616-006.03/.04]

Adobe PDF document 8.31 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

tumoră gastrointestinală stromală, parametru tomografic, tratament chirurgical, imunohistochimie, risc de recidivă/metastazare, terapie țintită, supraviețuire

Adnotare

Domeniul de studiu:Oncologie și radioterapie.

Scopul studiului: sporirea eficacității diagnosticului și ameliorarea rezultatelor tratamentului tumorilor gastrointestinale stromale în baza analizei multilaterale a caracteristicelor clinice, metodelor instrumentale de diagnostic și diferitor opțiuni de tratament al acestor neoplazii.

Obiectivele studiului: studierea particularităților clinice și aprecierea informativității metodelor instrumentale de diagnostic al TGIS cu diferite localizări; determinarea volumului optim al intervenției chirurgicale la pacienții cu TGIS primare locale și local avansate în funcție de localizarea neoplaziei; precizarea caracteristicelor histopatologice și profilului imunohistochimic al TGIS cu diferite localizări; identificarea factorilor ce influenţează recidivarea și metastazarea tumorală; studierea rezultatelor imediate și la distanță ale tratamentului chirurgical şi combinat al TGIS, precum și influența lui asupra supraviețuirii pacienților.

Noutatea și originalitatea științifică: au fost studiate evoluția, particularitățile morfologice, imunohistochimice și opțiunile de tratament al TGIS. S-au stabilit cei mai importanți factori care influențează alegerea volumului intervenției chirurgicale. S-a determinat profilul imunohistochimic al TGIS. Au fost stabiliți factorii ce influențează negativ riscul de progresare al TGIS după tratament chirurgical radical.

Problema științifică soluționată: constă în determinarea informativității metodelor instrumentale de diagnostic al TGIS, determinarea volumului optim al intervenției chirurgicale, precizarea caracteristicelor histopatologice și profilului imunohistochimic al TGIS, fapt ce a contribuit la consolidarea diagnosticului și tratamentului acestor neoplazii și a permis creșterea supraviețuirii pacienților cu TGIS.

Importanța teoretică: au fost sistematizate criteriile de diagnostic imagistic și de aplicare a diverselor opțiuni de tratament. Au fost evidențiate particularitățile profilului imunohistochimic al TGIS. Au fost elaborate criteriile riscului de progresare al TGIS după tratament chirurgical radical.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost elaborate recomandările diagnostico-curative și conduita chirurgicală și combinată de rezolvare a TGIS primar localizate, local avansate sau metastatice/recidivante ale stomacului și intestinului subțire în funcție de localizarea tumorii primare, gradul de malignitate și dimensiunea tumorii primare.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele studiului au fost implementate în practica cotidiană a Laboratorului de chirurgie gastrică și toracică, Laboratorul morfologia tumorilor și al Centrului consultativ diagnostic din cadrul IMSP IOM.

Cuprins


1. CONSIDERAŢII CONTEMPORANE ASUPRA ONCOGENEZEI,DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI TUMORILOR GASTROINTESTINALE STROMALE
 • 1.1. Oncogeneza şi epidemiologia tumorilor gastrointestinale stromale
 • 1.2. Particularităţile histopatologice şi imunohistochimice ale tumorilor gastrointestinale stromale
 • 1.3. Particularităţile metodelor instrumentale de diagnostic al tumorilor gastrointestinale stromale
 • 1.4. Tratamentul chirurgical şi combinat al tumorilor gastrointestinale stromale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI DE OBSERVAȚIE CLINICĂ ȘI A METODELOR DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica generală a materialului de observație clinic
 • 2.2. Caracteristica generală a metodelor de cercetare și statistice
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL TUMORILOR GASTROINTESTINALE STROMALE

 • 3.1. Manifestările clinice ale tumorilor gastrointestinale stromale
 • 3.2. Aspectele ecografice, radiologice şi endoscopice ale tumorilor gastrointestinale stromale
 • 3.3. Tratamentul chirurgical al tumorilor gastrointestinale stromale
 • 3.4. Particularităţile histopatologice şi imunohistochimice ale tumorilor gastrointestinale stromale ale stomacului şi intestinului subţire
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. REZULTATELE IMEDIATE ŞI LA DISTANŢĂ ALE TRATAMENTULUI TUMORILOR GASTROINTESTINALE STROMALE

 • 4.1. Progresarea şi metastazarea tumorilor gastrointestinale stromale
 • 4.2. Rezultatele terapiei ţintite în cadrul tumorilor gastrointestinale stromale
 • 4.3. Supravieţuirea reală şi prognozată a pacienţilor cu tumori gastrointestinale stromale după tratamentul chirurgical şi combinat
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRCACTICE