Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 /

Teze, decembrie 2016

Teze [24]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiune drept 28.12.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Condiţii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii facultăţilor inginereşti pedagogie 28.12.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Tehnologii innovative de producere a cartofului în Republica Moldova agricultură 28.12.2016
06.01.09 - Fitotehnie
D Căpușele ixodide (Ixodidae) din regiunea Nistrului Inferior: diversitate, fenologie și importanța epizootologică biologie 28.12.2016
03.00.08 - Zoologie
D Amigdalita cronică cu sindrom articular (aspecte evolutive, imunogenetice şi de tratament) medicină 28.12.2016
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovaționale economie 28.12.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova economie 28.12.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Tratamentul chirurgical al miopiei și astigmatismului miopic prin folosirea metodei LASIK cu formarea unui lambou ultrafin medicină 28.12.2016
14.00.08 - Oftalmologie
D Eficientizarea tratamentului şi profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate medicină 28.12.2016
14.00.08 - Oftalmologie
D Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare” pedagogie 28.12.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea industriei prelucrătoare prin prisma investițiilor economie 28.12.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Indicatorii lexicali ai aspectualității în limba germană filologie 28.12.2016
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Recunoașterea acțunilor umane în baza rețelelor neurale modulare fizică-matematică 28.12.2016
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Rolul mijloacelor materiale de probă în procesul penal drept 28.12.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Valoarea pedagogică a activităţilor de fitness în socializarea femeilor de vârsta a doua pedagogie 28.12.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Tratamentul diferenţiat al calculilor bazinetali medicină 28.12.2016
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară pedagogie 28.12.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tehnologia de obţinere a acoperirilor nanostructurate durificate prin scântei electrice pe aliaje de aluminiu și utilizarea lor în restaurarea și repararea pieselor de mașini tehnică 28.12.2016
05.16.06 - Metalurgia pulberilor; materiale compozite
D Corelații clinico-biochimice în procesul de îmbătrânire a pielii medicină 28.12.2016
14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
D Gеstіunea corporаtіvă şі controӏuӏ în societățile comerciale pe acțiuni în Românіа după integrarea în Unіunеа Еuropеаnă economie 28.12.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică economie 28.12.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Orientări stilistice în creaţia lui Vladimir Ciolac inspirată din genurile muzicii catolice studiul artelor, culturologie 28.12.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Creaţia corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradiţiilor muzicale ortodoxe studiul artelor, culturologie 28.12.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Noile media și practici ale comunicării politice on-line din Republica Moldova filologie 28.12.2016
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării