Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologia, calitatea și standardizarea pulberilor dozate cu spironolactonă, fenobarbital și captopril pentru copii


Autor: Solonari Rodica
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Eugen Diug
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.15 Mb / în română

Teza

CZU 615.45+615.31

Adobe PDF document 7.24 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

spironolactonă, fenobarbital, captopril, capsule operculate, forme magistrale, pulberi dozate, copii, formulare, tehnologie, calitate, standardizare, documente analitice de normare

Adnotare

Teza conține: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 115 titluri, 10 anexe, 108 pagini text de bază, 54 tabele și 50 figuri. Rezultatele sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 316.01 – Farmacie.

Scopul lucrării: studiul recepturii magistrale cu pulberi dozate pentru copii, în vederea selectării celor mai frecvente prescripții și formularea lor în capsule operculate preparate în serii mici și în doze caracteristice anumitor vârste.

Obiectivele cercetării: studiul recepturii pediatrice întâlnite în secţiile de producere ale unor farmacii comunitare; evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a spironolactonei, fenobarbitalului și captoprilului în vederea argumentării formulării lor în capsule operculate; cercetări de preformulare şi formulare a conținutului capsulelor; elaborarea tehnologiei de fabricare a capsulelor în serii mici în condiții de farmacie; ajustarea metodelor de analiză şi standardizare pentru capsule cu spironolactonă, fenobarbital și captopril; studiul stabilităţii capsulelor cu spironolactonă, fenobarbital și captopril şi determinarea termenelor de valabilitate; elaborarea documentelor analitice de normare pentru capsule cu conținut de spironolactonă, fenobarbital și captopril.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră au fost selectate prescripțiile magistrale cu conținut de pulberi dozate pentru copii, cel mai frecvent întâlnite, pentru medicația personalizată . Evaluarea biofarmaceutică a spironolactonei, fenobarbitalului și captoprilului în baza proprietăţilor structural-moleculare, studiile de preformulare şi formulare, de control al calităţii şi de standardizare; compoziţia capsulelor operculate cu pulberi dozate sunt originale, bine argumentate şi permit fabricarea lor în serii mici în condiții de farmacie. Problema ştiinţifică importantă soluționată. în lucrare constă în evidențierea prescripțiilor cu pulberi pentru copii cel mai frecvent întâlnite în practica pediatrică, optimizarea formulării compoziției pulberilor cu spironolactonă, fenobarbital și captopril pentru copii cu implementarea tehnologiei pulberilor dozate condiționate în capsule și producerea lor în serii mici, în condiții de farmacie.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în abordarea sistemică a metodelor de cercetare farmaceutică prin evidenţierea prescripțiilor medicale pentru copii frecvent întâlnite și argumentarea, în baza studiului proprietăţilor structural-moleculare ale substanțelor active, metodologia formulării pulberilor dozate în capsule operculate pentru fabricarea lor în farmacie.

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE ADMINISTRĂRII MEDICAMENTELOR ÎN PRACTICA PEDIATRICĂ (reviul literaturii)
 • 1.1. Aspecte de formulare și dozare a medicamentelor la copii
 • 1.2. Particularități de administrare a fenobarbitalului la copii
 • 1.3. Utilizarea spironolactonei în practica pediatrică
 • 1.4. Particularități de administrare a captoprilului la copii

2. FORMULAREA ȘI TEHNOLOGIA PULBERILOR DOZATE PENTRU COPII
 • 2.1. Materiale și metode de cercetare
 • 2.1.1.Materiale de cercetare
 • 2.1.2.Metode de cercetare
 • 2.2. Argumentarea selectării substanțelor medicamentoase pentru studiu
 • 2.3. Evaluarea biofarmaceutică a substanțelor medicamentoase selectate
 • 2.4. Optimizarea formulării pulberilor dozate pentru copii cu spironolactonă, fenobarbital și captopril
 • 2.5. Condiționarea pulberilor dozate în capsule operculate
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA CALITĂŢII PULBERILOR DOZATE CU SPIRONOLACTONĂ, FENOBARBITAL ŞI CAPTOPRIL ÎN CAPSULE OPERCULATE
 • 3.1. Materiale și metode de cercetare
  • 3.1.1. Materiale de cercetare
  • 3.1.2. Metode de cercetare
 • 3.2. Ajustarea metodelor analitice de evaluare a calității spironolactonei în capsule
  • 3.2.1. Identificarea spironolactonei
  • 3.2.2. Identificarea impurităţilor înrudite chimic
  • 3.2.3. Dozarea spironolactonei
  • 3.2.4. Evaluarea liniarității și exactității metodei spectrofotometrice de dozare
  • 3.2.5. Testul de dizolvare a spironolactonei din capsule
 • 3.3. Ajustarea metodelor analitice de evaluare a calității fenobarbitalului în capsule
  • 3.3.1. Identificarea fenobarbitalului
  • 3.3.2. Determinarea impurităţilor înrudite chimic
  • 3.3.3. Metode de dozare a fenobarbitalului
  • 3.3.3.1. Determinarea spectrofotometrică
  • 3.3.3.2. Determinarea alcalimetrică (titrarea acido-bazică)
  • 3.3.4. Testul de dizolvare a fenobarbitalului din capsule
 • 3.4. Ajustarea metodelor analitice de evaluare a calității captoprilului în capsule
  • 3.4.1. Identificarea captoprilului
  • 3.4.2. Identificarea impurităților înrudite chimic
  • 3.4.3. Dozarea captoprilului
  • 3.4.4. Testul de dizolvare a captoprilului din capsule

4. STANDARDIZAREA ȘI STABILIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A PULBERILOR DOZATE CU SPIRONOLACTONĂ, FENOBARBITAL ŞI CAPTOPRIL ÎN CAPSULE OPERCULATE
 • 4.1. Standardizarea spironolactonei în capsule
  • 4.1.1. Determinarea masei medii a capsulelor cu spironolactonă
  • 4.1.2. Determinarea omogenităţii dozării
  • 4.1.3. Testul de dizolvare pentru capsule cu spironolactonă
  • 4.1.4. Determinarea timpului de dezagregare
 • 4.2. Studiul stabilităţii şi determinarea termenului de valabilitate a spironolactonei în capsule.
 • 4.3. Standardizarea fenobarbitaluli în capsule
  • 4.3.1. Determinarea masei medii a capsulelor cu fenobarbital
  • 4.3.2. Determinarea omogenităţii dozării
  • 4.3.3. Testul dizolvării pentru capsule cu fenobarbital
  • 4.3.4. Determinarea timpului de dezagregare
 • 4.4. Studiul stabilităţii şi determinarea termenului de valabilitate a fenobarbitalului în capsule
 • 4.5. Standardizarea captoprilului în capsule
  • 4.5.1. Determinarea masei medii a capsulelor cu captopril
  • 4.5.2. Determinarea omogenităţii dozării
  • 4.5.3. Testul dizolvării pentru capsule cu captopril
  • 4.5.4. Determinarea timpului de dezagregare
 • 4.6. Studiul stabilităţii şi determinarea termenului de valabilitate a captoprilului în capsule
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE