Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracteristicile clinice şi paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1


Autor: Rizov Cristina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.03 - Endocrinologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Lorina Vudu
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română

Teza

CZU 616.379-008.64: 616.839: 616.12 (043.2)

Adobe PDF document 3.13 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

neuropatia autonomă cardiacă, diabet zaharat tip 1, factori de risc, stresul oxidativ

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 139 de pagini de text electronic şi include: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări practice. Indicele bibliografic citează 177 de surse literare.

Teza este ilustrată cu 32 de tabele, 16 figuri, 3 anexe. Rezultatele au fost prezentate în 11 publicaţii ştiinţifice, 2 brevete de invenţie. Cuvinte-cheie: neuropatia autonomă cardiacă, diabet zaharat tip 1, factori de risc, stresul oxidativ. Domeniul de studiu: endocrinologie.

Scopul:estimarea factorilor de risc şi evaluarea particularităţilor clinice şi paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1.

Obiective: evaluarea particularităţilor clinice ale NAC; identificarea factorilor de risc şi predictorilor clinico-evolutivi ai neuropatiei autonome cardiace; estimarea impactului NAC asupra parametrilor variabilităţii ritmului cardiac; elucidarea relaţiei dintre parametrii metabolici şi markerul stresului oxidativ în NAC; examinarea modificărilor funcţionale ale ventriculului stâng în NAC.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră în RM s-au efectuat cercetări ştiinţifice orientate spre aprecierea particularităţilor clinico-paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace prin evaluarea modificărilor metabolice, stresului oxidativ, metodelor sale de diagnostic şi asocierea cu celelalte complicaţii microvasculare cronice ale diabetului zaharat tip 1.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elucidarea aspectelor clinico-paraclinice, estimarea factorilor de risc şi predictorilor clinici în funcţie de severitatea NAC şi evaluarea eficacităţii metodelor de diagnostic al neuropatiei autonome cardiace, fapt ce va contribui la diagnosticarea precoce al NAC în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor cu DZ tip 1 şi NAC.

Semnificaţia teoretică.Rezultatele studiului ştiinţific au o valoare practică semnificativă, servind ca bază în screening-ul şi diagnosticul precoce al NAC şi au argumentat necesitatea ameliorării controlului glicemic, optimizării stilului de viaţă şi intervenţiei asupra factorilor de risc cardiovascular.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute au argumentat necesitatea implementării screening-ului precoce, permit prognosticarea apariţiei, aprecierea severităţii şi evidenţierea factorilor clinico-evolutivi ai neuropatiei autonome cardiace şi elaborarea măsurilor profilactice la diferite etape de asistenţă medicală.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele studiului au fost aplicate în procesul didactic la Catedra de endocrinologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, au fost implementate în activitatea practică a Secţiei de endocrinologie a Spitalului Clinic Republican şi Secţiei consultative a Centrului Republican de Diagnosticare Medicală.

Cuprins


1. CONCEPTE CONTEMPORANE DESPRE NEUROPATIA AUTONOMĂ CARDIACĂ
 • şşş
 • 1.1. Date epidemiologice şi factorii de risc ai neuropatiei autonome cardiace
 • 1.2. Aspecte etiopatogenice ale neuropatiei autonome cardiace
 • 1.3. Manifestări clinice în neuropatia autonomă cardiacă
 • 1.4. Aspecte de diagnostic ale neuropatiei autonome cardiace
 • 1.5. Consecinţele şi complicaţiile neuropatiei autonome cardiace
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1
 • <
2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile generale ale cercetării
 • 2.2. Metode generale şi speciale de examinare ale pacienţilor investigaţi
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică utilizate
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICE ALE NEUROPATIEI AUTONOME CARDIACE ÎN DIABETUL ZAHARAT TIP 1
 • 3.1. Factorii de risc ai neuropatiei autonome cardiace
 • 3.2. Particularităţile tabloului manifest al neuropatiei autonome cardiace
 • 3.3. Diagnosticul neuropatiei autonome cardiace
 • 3.4. Determinarea legăturii dintre complicaţiile cronice microvasculare ale diabetului zaharat şi neuropatia autonomă cardiacă
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3
4. PARTICULARITĂŢILE PARACLINICE ALE NEUROPATIEI AUTONOME CARDIACE ÎN DIABETUL ZAHARAT TIP 1
 • 4.1. Evaluarea metabolismului glucidic şi lipidic în neuropatia autonomă cardiacă
 • 4.2. Aprecierea corelaţiei dintre stresul oxidativ şi neuropatia autonomă cardiacă
 • 4.3. Evaluarea funcţiei glandei tiroide la pacienţii cu neuropatie autonomă cardiacă
 • 4.4. Determinarea modificărilor monitorizării Holter-ECG 24 de ore în neuropatia autonomă cardiacă
 • 4.5. Evaluarea funcţiei ventriculului stâng la pacienţii cu neuropatia autonomă cardiacă
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE