Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Afectarea sistemului nervos central în polineuropatiile demielinizante: aspecte neurofiziologice, clinice, neuroimagistice


Autor: Vitalie Lisnic
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Diomid Gherman
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document4.89 Mb / în română

Teza

CZU 8:616.833-002-0371.67

Adobe PDF document 11.92 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

polineuropatie demielinizantă inflamatorie acută, polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică, polineuropatie motorie-senzitivă ereditară de tip I, scleroză multiplă, polineuropatie axonală alcoolică, electromiografie, potenţiale evocate motorii, timp central motor de conducere

Adnotare

Studiul dat este bazat pe cercetarea unui lot de 25 de pacienţi cu polineuropatie demielinizantă inflamatorie acută, 55 - polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică, 30 – polineuropatie motorie-senzitivă ereditară de tip I, 30 – scleroză multiplă, 40 - polineuropatie axonală alcoolică şi 20 de voluntari sănătoşi. Cercetarea a avut obiectivul de a studia interrelaţiile clinice, electrofiziologice şi neuroimagistice de afectare a sistemului nervos central şi periferic în bolile cu manifestări demielinizante polare: periferice şi centrale.

Lucrarea a scos în evidenţă faptul că există o maladie demielinizantă comună cu afectarea mielinei şi a SNC, şi a SNP. Extremele acestui continuum clinic-neurofiziologic sunt ocupate de PDIA şi PDIC, pe de o parte, şi SM, pe de altă parte. Partea intermediară a acestui spectru este ocupată de un sindrom de demielinizare inflamatorie mixtă, centrală şi periferică.

Cercetarea a demonstrat că afectarea subclinică a SNC în polineuropatiile demielinizante poate fi scoasă în evidenţă în baza cercetărilor electrofiziologice şi neuroimagistice. În cazurile de PDIA se constată semne subclinice de afectare a tractului piramidal în baza studierii conductibilităţii în fibrele tractului piramidal prin potenţiale evocate motorii. Afectarea clinică a SNC se constată în cadrul fenotipului motor-senzitiv al PDIC. Semne clinice de afectare a tractului piramidal s-au constat în 12,7% cazuri din acest lot de studiu. La un număr impunător de pacienţi au fost detectate semne subclinice de afectare a SNC: în 45% cazuri, în baza examenului prin PEM, şi 41,2% cazuri, în baza imageriei prin RM. Timpul central motor de conducere la pacienţii cu polineuropatii demelinizante s-a dovedit a fi semnificativ majorat. Tomografia prin RM, în cazurile de PDIC, relevă modificări similare celor determinate în SM.

Studiul a relevat particularităţile formei de PDIC cu afectarea SNC: evoluează în cadrul fenotipului motor-senzitiv, preponderent la persoanele de sex feminin, în cazurile de evoluţie în puseuri a neuropatiei, gradul deficitului motor şi senzitiv este mai exprimat, este rezistentă la administrarea tratamentului imunosupresor convenţional.

Lucrarea a demonstrat că într-un număr impunător de cazuri de SM (53,3%) se depistează semne subclinice de afectare a fibrelor nervilor periferici. Mai frecvent s-au dovedit a fi afectate fibrele senzitive ale n. sural şi cele motorii ale n. peronier.

În neuropatiile demielinizante ereditare semnele clinice şi electrofiziologice de afectare a SNC se depistează mult mai rar. Afectarea SNC se constată atunci când se modifică gena care codifică proteina din componenţa mielinei atât a SNP, cât şi a SNP ca, de exemplu, connexina 32

Cuprins


CAPITOLUL I. Actualităţi în evaluarea neuropatiilor demielinizante (revista literaturii)
  • I.1. Structura şi importanţa fiziologică a mielinei sistemului nervos periferic şi central
  • I.2. Algoritmul diagnostic al neuropatiilor demielinizante
  • I.3. Examenul electrofiziologic - examen cheie în stabilirea diagnosticului de neuropatie
  • I.4. Concepţii actuale referitoare la sindromul Guillain-Barré
  • I.5. Evaluarea polineuropatiei demielinizante inflamatorii cronice
  • I.6. Afectarea sistemului nervos central în polineuropatia demielinizantă inflamatorie cronică

CAPITOLUL II. Material şi metodă

  • II.1. Structura grupelor de pacienţi şi metodele clinice aplicate la examinarea lor
  • II.2. Metodele de studiu electrofiziologic
  • II.3. Metodele imagistice de studiu şi biopsia nervoasă
  • II.4. Evaluarea statistică.

CAPITOLUL III. Implicarea sistemului nervos central în procesul patologic în polineuropatiile demielinizante inflamatorii acute

CAPITOLUL IV. Spectrul manifestărilor clinice ale polineuropatiei demielinizante inflamatorii cronice

CAPITOLUL V. Modificările din partea sistemului nervos central în cadrul polineuropatiei demielinizante inflamatorii cronice

CAPITOLUL VI. Starea funcţională a sistemului nervos central în cazurile de polineuropatie motorie-senzitivă ereditară

CAPITOLUL VII. Afectarea nervilor periferici în scleroza multiplă interpretarea rezultatelor investigaţionale